BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 12/13.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

55 krivičnih djela i to:

–       jedno ubistvo;

–       17 teških krađa;

–       12 krađa;

–       jedno nasilje u porodici;

–       četiri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opsanosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

–       jedna prevara;

–       16 ostalih krivičnih djela;

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima nije bilo povrijeđenih lica.

 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.

31 lice je lišeno slobode, a 27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 11/12.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

37  krivičnih dijela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       11 teških krađa;

–       četiri krađe;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       dva nasilja u porodici;

–       17 ostalih krivičnih djela;

30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

84 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 14 lica zadobilo lakše  tjelesne povrede.

19 lica je lišeno slobode, a 15  lica  je zadržano

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 10/11.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

45  krivičnih dijela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       13 teških krađa;

–       šest krađa;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       tri izazivanja opšte opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       19 ostalih krivičnih djela;

 

27 narušavanja javnog reda i mira.

   70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo i sedam lica zadobilo lakše  tjelesne povrede.

28 lica je lišeno slobode, a 22 lica  je zadržano

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za period od 07.04. do 10.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

100 krivičnih djela i to:

–       tri razbojništva;

–       sedam nasilja u porodici;

–       pet oštećenja tuđe stvari;

–       dva izazivanja opće opasnosti;

–       29 teških krađa;

–       12 krađa;

–       42 ostala krivična djela;

84 narušavanja javnog reda i mira u kojima je deset lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.

 200 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, 21 lice lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.

86 lica je lišeno slobode, a 70 lica  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 06/07.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

43  krivična djela i to:

–       dva razbojništva;

–       10 teških krađa;

–       osam krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       dva izazivanja opšte opasnosti;

–       tri ugrožavanja sigurnosti;

–       13 ostalih krivičnih djela;

22 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

   69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške a osam lica lakše  tjelesne povrede.

21 lica je lišeno slobode, a 22 lica  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 05/06.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

42 krivična djela i to:

–       pet razbojništava;

–       sedam teških krađa;

–       šest krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       20 ostalih krivičnih djela;

23 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

   69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.

23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 04/05.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

36 krivičnih djela i to:

–       osam teških krađa;

–       sedam krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedna prevara;

–       17 ostalih krivičnih djela;

22 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede a jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.

77 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.

17 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 03/04.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

46 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno oštečenje tuđe stvari;

–    osam teških krađa;

–    pet krađa;

–    26 ostalih krivičnih djela;

40 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a pet  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 20 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

20 lica  je lišeno slobode, a 17 lica  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za period od 31.03. do 03.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

124 krivična djela i to:

–    četiri razbojništva;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    četiri nasilja u porodici;

–    osam oštećenja tuđe stvari;

–    tri izazivanja opće opasnosti;

–    40 teških krađa;

–    15 krađa;

–    49 ostalih krivičnih djela;

90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

184 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške a 30 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

57 lica  je lišeno slobode, a 46 lica  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 30/31.03.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

43 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    šest teških krađa;

–    osam krađa;

–    21 ostalo krivično djela;

25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

35 lica  je lišeno slobode, a 30 lica  je zadržano.