Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 30 krivičnih djela i to:

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    tri krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

  • 45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 33 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.
  • 30 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

25.7.2019. – U operativnoj akcji “Krupa” lišene slobode dvije osobe zbog KD “Iznuda”

Dana 25.7.2019. godine policijski službenici Federalne uprave policije su u suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova R Hrvatske i nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zapadno-hercegovačkog kantona, poduzeli aktivnosti na realizaciji operativne akcije kodnog naziva „KRUPA“ u cilju dokumentovanja lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Iznuda“ iz člana 295. stav 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda u Širokom Brijegu, izvršeni su pretresi stanbenih objekata na dvije lokacija na području općine Čapljina, te su lišene slobode dvije osobe iz Čapljine. Radi se o bivšem policijskom službeniku Specijalne policijske jedinice MUP-a RH, inicijala J.M. (1977. god.) za kojim je na snazi više potjernica i naloga za hapšenje izdatih od strane sigurnosnih organa iz Hrvatske i Njemačke i osobi inicijala J.M. (1968. god.).

Navedene osobe se sumnjiče da su unazad osam dana zahtijevali od osobe iz R Hrvatske novčani iznos od 250.000,00 Eura, a pri tome joj upućivali ozbiljne prijetnje po život i tjelo nje i njenog malodobnog djeteta.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih osoba pronađeni su i oduzeti predmeti koji su  korišteni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela, a koji će biti dokaz u kriivčnom postupku.

Osobe lišene slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zapadno-hercegovačkog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Asisitenciju prilikom provođenja ovih aktivnosti pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija  Bosne i Hercegovine.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

19.7.2019.-Održan sastanak sa predstavncima FKN i UG “Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je danas, 19.7.2019. godine održao sastanak sa dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sarajevskog Univerziteta, Nedžadom Korajlić kao i predstavnikom Udruženja “Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“, vezano za implementaciju projekta „Definisanje faktora i procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini – DeFRET“ koji sprovode spomenuti partneri.

Opći cilj projekta je angažovanje i osnaživanje istraživačkih kapaciteta akademske zajednice i civilnog društva u pogledu borbe protiv radikalizacije, a koji vodi nasilnom ekstemizmu, dok  je specifični cilj ovog projekta istraživanje uticaja povratnika sa stranih ratišta na lokalnu zajednicu i mlade.

Obzirom da je jedna od osnovnih nadležnosti Federalna uprava policije borba protiv terorizma, ekstremizma i nasilnog radikalizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, samim tim je i jedan od ključnih faktora u procesu deradikalizacije BH državljana koji su se vratili sa stanog ratišta, na sasatanku je dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje u okviru gore navedenog projekta.

viber image

Kada je u pitanju navedena problematika Federalne uprave policije kontinuirano djeluje i sprovodi aktivnosti iz svoje nadležnosti, u saradnji sa drugim agencijama za provedbu zakona, na implementaciji Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015.- 2020.), tako da će dogovorene aktivnosti ići u smjeru realizacije ranije zadatih ciljeva.

Pored navedenog, na sastanku su dogovorene aktivnosti u pogledu obuka iz oblasti cyber kriminala i drugih specijalističkih obuka koje će Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sarajevskog Univerziteta pružiti u narednom periodu Federalnoj upravi policije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

19.7.2019. – U nastavku operativne akcije kodnog naziva „MAK“, lišeno slobode lice za kojim je bila raspisana operativna potjernica

U nastavku operativne akcije kodnog naziva „MAK“, vezano za  dokumentovanje lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije su uz asistenciju pripadnika Granične policije Bosne i Hercegovine juče, 18. 7.2019. godine, lišili slobode lice incijala A.Z. (1993.) za kojim je bila raspisana operativna potjernica, a koje je bilo van granica Bosne i Hercegovine.

Navedeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će danas uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predato na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, dana 16.7.2019. godine u skopu ove operativne akcije, a na osnovu Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi na devet lokacije na području Kantona Sarajevo, te je lišeno slobode sedam lica inicijala A.M. (1988.), A.D. (1984.), M.M.(1978.), M.Š. (1985.) S.K (1967.), E.DŽ. (1966.) E.DŽ. (1973.) koji se  dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.7.2019.- U Goraždu održan radni sastanak vezano za problematku ratnih zločina

U Goraždu je 16.7.2019. godine, zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman održao radni sastanak sa Komesarom Ministartsva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona, Adilom Laković i glavnim tužiocem Kantonalnog Tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Mirsadom Bilajac. Između ostalog tema ovog sastanka bile su otvorene istrage u predmetima ratnih zločina, te načini efikasnijeg procesuiranja i dokumentovanja ovih predmeta, te privođenja lica pravdi.

Razgovarano je o otvorenim istragama, odnosno konkretnim predmetima ratnih zločina i aktivnostima koje se trebaju poduzeti u narednom periodu kako bi se ubrzala dinamika rada na istima, obzirom na činjenicu da je veći broj slučajeva do danas nerasvjetljen.

Obzirom da Tužilaštvo Bosne Hercegovine ima isključivu nadležnost kada su u pitanju predmeti ratnih zločina, te da se samo određen broj predmeta spušta na federalni, odnosno kantonalnom nivo, dogovoreno je da će se u narednom periodu inicirati zajednični sastanak sa glavnom tužiteljicom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u cilju jačanja saradnje na svim nivoima i intenziviranju aktivnosti po ovim predmetima.

IMG-46415e183a809abfd2f021def72d1307-V IMG-ebc263c1b8d7312b8115f1a881f20902-V

Pored navedenog, na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima u vezi saradnje Federalne uprave policije i  Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona sa Kantonalnim tužilaštvom Bosansko-podrinjskog kantona, a vezano za otvorene istrage kada su u pitanju ostala krivična djela iz nadležnosti Uprave policije.

„Federalna uprava policije je spremna dati sve svoje raspoložive resurse i kapacite u cilju efikasnijeg djelovanja i jačanja međusobne saradnje između ovih institucija jer je to jedini ispravan način u borbi protiv kriminala“ istakao je Korman.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

16.7.2019. – U realizaciji operativne akcije “MAK” lišeno slobode sedam lica zbog KD „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 16.07.2019. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „MAK“, vezano za krivično djelo „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U skopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi na devet lokacije na području Kantona Sarajevo, te je lišeno slobode sedam lica inicijala A.M. (1988.), A.D. (1984.), M.M.(1978.), M.Š. (1985.) S.K (1967.), E.DŽ. (1966.) E.DŽ. (1973.) koji se  dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Prilikom pretresa pronađeno i oduzeta određena količina materije koja asocira na opojne droge „Heroin“, „Anfetamin“, „Cannabi Sativa L“ i „Spid“, vage za precizno vaganje, vatreno oružje i municija, novac, mobilni telefoni i SIM kartice, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Pored navedenih predmeta prilikom pretresa stanbenog objekata koji koristi osumnjičeni M.M., pronađena je određena količina akcizne robe bez porjekla, koja je oduzetna na osnovu Naredbe Suda Bosne i Hercegovine.

Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonskom roku biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.7.2019. – Lišeno slobode lice iz R Hrvatske zbog međunarodne potjernice

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 12.7.2019. godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na području Tuzlanskog Kantona, identifikovali i locirali lice Gordana Gjanić (1968.), za kojom je od strane nadležnih organa Republike Hrvatske, raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela „Teška krađa“ Krivičnog Zakona Republike Hrvatske.

Navedeno lice će nakon kriminalističke obrade biti predato na dalju nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.7.2019. – U nastavku operativne akcije “Predator” lišeno slobode jedno lice iz Bihaća zbog KD „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nastavili aktivnosti na realizaciji operativne akcije „Predator“, koja je započeta 19.05.2019. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine, pod nadzorom nadležnih kantonalnih tužilaštava, vezano za dokumentovanje lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“ iz člana 211. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, dana 12.07.2019. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, lišeno je slobode jedno lice iz Bihaća  inicijala A.C. (1975.), koje se sumnjiči da je u do sada neutvrđenom vremenskom periodu putem interneta pribavljao i pohranjivao na ličnom računaru, fotografije i video sadržaje, seksualno eksplicitne tematike u kojima su glavni akteri djeca, a radi zadovoljavanja vlastitih seksualnih potreba.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Općinskog suda u Bihaću izvršen je pretres stambenog objekta koji koristi osumnjičeni, kojom prilikom je pronađen i oduzet računar, elektronski i optički medijii za pohranu podataka u digitalnom obliku, na kojima je pohranjeno više hiljada file-ova sa gore navedenim sadržajem, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičim djelom.

 IMG-f1fbfbc91fbf71d91a1db7756310536b-V

Lice lišeno slobode će biti kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će biti predato uz Izvještaj o počinjenom krvičnom djelu na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

Asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružaju policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

10.7.2019. – Prilikom realizacije operativne akcije „TOWER“ lišeno slobode dva lica iz Sarajeva zbog KD „Primanje dara i drugih oblika koristi“

Dana 10.7.2019. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „TOWER“, na području Kantona Sarajevo, u cilju dokumentovanja lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Značajnu podršku prilikom provođenja istrage pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, lišena su slobode dva lica iz Sarajeva inicijala S.H. (1961.) i E.M. (1976.), kod kojih je prilikom pretresa pronađen i oduzet novčani iznos u protuvrijednosti od 60.000,00 KM, koji je korišten prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela, a koji će biti dokaz u krivičnom postupku. Navedena lica se sumnjiče da su u prethodnom periodu, u cilju sticanja protupravne imovinske koristi od podizvođača građevinskih radova stambeno/poslovnog objekta „Tower“ zahtijevali i primali novac, darove i druge oblike koristi, a kako bi istima bilo omogućeno nesmetnao izvođenje i završetak radova.

Postupajući po Naredbi Općinskog suda Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije, vrše pretrese u stambeno/poslovnom objektu „Panamera“ na području općine Ilidža, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

9.7.2019. – U toku realizacija zajedničke operativne akcije “Balkanski kartel” vezano za KD “Pranje novca”

Dana 9.7.2019. godine policijski službenici Federalne uprave policije su zajedno sa pripadnicima Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, i nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, započeli koordinirane aktivnostima na realizaciji operativne akcije kodnog naziva „Balkanski kartel“, a vezano za krivično djelo „Pranja novca“ iz člana 209. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ova operativna akcija ima za cilj otkrivanje i procesuiranje osumnjičenih fizičkih i pravnih lica koje se dovode u vezu sa vršenjem nezakonitih novčanih transakcija i pranjem novca koje je realizirano u više zemalja.

Pored agencija za provedbu zakona iz Bosne i Hercegovine u realizaciji ove operativne akcije učestvuju i agencije za provedbu zakona iz Holandije, Belgije, Španije, Slovenije, te Bosne i Hercegovine.

Istražne aktivnosti koordinira postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine iz  Den Haaga u saradnji sa predstavnicima EUROJUST-a koji su učestvovali u planiranju o načinu realizacije navedene operacije.

U sklopu današnjih aktivnosti, policijski službenici Federalne uprave policije su postupajući po Naredbama Suda Bosne i Hercegovine, izvršili više pretresa stambenih i poslovnih jedinica na području Kantona Sarajevo, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom, a koji će se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE