22.05.2020. – Lišeno slobode lice zbog KD „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 21.05.2020. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na području Mostara lišili slobode lice inicijala P.S. (1975.) iz Mostara, zbog  krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. stav 1. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Postupajući po Naredbi Općinskog suda u Mostaru, izvršen je pretres stana koji koristi osumnjičeni, kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge amfetamin i kanabis, te digitalna vaga za precizno vaganje, kao i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te je u zakonskom roku predat na dalju nadležnost nadležnom  tužilaštvu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

22.05.2020. – Lišeno slobode lice zbog KD „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 21.05.2020. godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na području Kantona Sarajevo lišili slobode lice inicijala G.S. (1989.), državljanin Republike Turske, zbog  krivičnog djela „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“ iz člana 239. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

U sklopu navedenih aktivnosti izvršen je pretres imenovanog lica, kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će biti u zakonskom roku predat na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke:“Tekuće održavanje i popravak helikoptera” za LOT 1 i LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke:“Tekuće održavanje i popravak helikoptera” za LOT 1 i LOT 5, broj: 09-20-11-2-657 od  19.05.2020. godine, na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH, za 2020. godinu.

Odluka o poništenju postupka nabavke “Tekuće održavanje i popravak helikoptera” za LOT 2, LOT 3 i LOT 4

Odluka o poništenju postupka nabavke “Tekuće održavanje i popravak helikoptera” za LOT 2, LOT 3 i LOT 4, broj: 09-20-11-2-657 od  19.05.2020. godine, na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH, za 2020. godinu.

18.05.2020. – Održan 18. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, generalni inspektor Ensad Korman organizovao je danas online 18. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou, na kojem su prisustvovali rukovodioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Policije Republike Srpske i Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj situaciji, poteškoćama u radu za vrijeme pandemije virusa korona (COVID-19), te unapređenju rada i saradnje između tužilaštava i policijskih tijela.

Organizaciju i održavanje sastanka podržava Visoki sudski i tužilački savjet BiH kroz projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa BiH“. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci hemijskih i medicinskih zaštitnih sredstava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci hemijskih i medicinskih zaštitnih sredstava, broj: 09-20-11-2-946 od  13.05.2020. godine, na osnovu člana 43., a u vezi člana 45.  stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i članova 27. i  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2020. godini.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga produženja licenci za forenzičke uređaje UFED Touch 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga produženja licenci za forenzičke uređaje UFED Touch 2, broj: 09-20-11-2-858 od  06.05.2020. godine, na osnovu člana 43., a u vezi člana 45.  stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2020. godini.