Bilten dnevnih događaja za period od 19. do 22.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 110 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    tri razbojništva;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    10 nasilja u porodici;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    pet oštećenja tuđe stvari;

-    21 teška krađa;

-    tri teške krađe motornih vozila;

-    11 krađa;

-    53 ostala krivična djela;

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 204 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške, a 46 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 74 lica su lišena slobode, a 58 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  48 krivičnih djela i to:

-     13 teških krađa (jedno motorno vozilo);

-     tri krađe;

-     dva nasilja u porodici;

-     tri oštećenja tuđe stvari;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     jedna prijevara;

-     jedno nanošenje TTP;

-     23 ostalih krivičnih djela;

 • 36 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 62 saobraćajna nezgoda, u kojima su pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a sedam  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  49 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     12 teških krađa (tri motorna vozila);

-     četiri krađe;

-     četiri nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     27 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 17  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

18.10.2018. – Provedena operativna akcija “Giannini”, lišena slobode tri lica te zaplijenjena materija za proizvodnju droge

Aktivnosti su realizovane u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona te po naredbama Općinskog suda u Visokom i Općinskog suda u Sarajevu.

U sklopu navedene akcije, lišena su slobode tri lica sa područja općine Visoko, inicijala M.F. (1984.), N.S. (1996.) i K.E. (1984.), te su izvršeni pretresi na tri lokacije, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto cca. 11 litara tekućine koja asocira na amfetaminsku bazu tzv. “amfetaminsko ulje“ koja je bila najvjerovatnije pripremljena za korištenje u proizvodnji opojne droge amfetamin, putničko motorno vozilo sa namjenski urađenim prostorima za krijumčarenje, vojno i civilno vatreno naoružanje, mobilni telefonski aparati i SIM kartice i dr. Pravovremenim djelovanjem spriječeno je stavljanje u promet nekoliko desetina kilograma opojne droge amfetamin koja bi bila proizvedena iz „amfetaminskog ulja“ a koja supstanca se sukladno Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH nalazi na listi tvari i biljki pod strogim nadzorom.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, biti predata uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu ZDK.

Podsjećamo da su policijski službenici Federalne uprave policije tokom mjeseca jula 2018. godine provodeći OTA Duga, lišili slobode tri osobe na području Kantona Sarajevo gdje su pretresima objekata koje su isti koristili pronađene materije koje su korištene za proizvodnju opojne droge amfetamin i metamfetamin te tom prilikom zaplijenjeno više od 5 000 kom. tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu metamfetamin tzv. „extazi“, cca. 1 kg materije koja  svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin“ te druge materije koje se koriste u ilegalnoj proizvodnji opojne droge.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

 

Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    jedna prevara;

-    šest teških krađa;

-    jedna teška krađa motornih vozila;

-    šest krađa;

-    15 ostalih krivičnih djela;

 • 37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je sedam lica zadobilo teške, a dva lica lakše tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

-    četiri razbojništva;

-    11 teških krađa ( 2 pmv);

-    jedna krađa;

-    tri nasilja u porodici;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    jedno posjedovanje opojne droge;

-    dvije teške tjelesne povrede;

-    15 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 24 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.

                                                                      

15.10.2018. – U realizaciji operativne akcije “Plaža” lišena slobode tri lica zbog KD “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 15.10.2018. godine, policijski službenici Federalne uprave policije su po naredbama Općinskog suda u Konjicu, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „PLAŽA“, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ FBiH.

U sklopu navedene akcije, lišena su slobode tri lica sa područja općine Jablanica, inicijala K.D. (1993. god.), M.D. (1970. god.) i Ž.J. (1983. god.), te su izvršeni pretresi na tri lokacije, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto cca. 1 kg. opojne droge „Cannabis“ koja je bila pripremljena za dalju prodaju, više od 70 komada stabljika opojne droge „Cannabis“ u fazi sušenja, pribor za drobljenje, vojno vatreno naoružanje, mobilni telefonski aparati i SIM kartice.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku biti predata uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, nadležnom tužilaštvu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za period od 12.10. do 15.10 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  104 krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     tri razbojništva;

-     29 teških krađa ( osam motornih vozila);

-     pet  krađa;

-     tri ugrožavanja sigurnosti;

-     10 nasilja u porodici;

-     četiri oštećenja tuđe stvari;

-     dva izazivanja opće opasnosti;

-     dva posjedovanja opojnih droga;

-     45 ostalih krivičnih djela;

 • 109 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za jedno lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 183 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 18  lica zadobilo teške, a 30 lica  lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 74 lica je lišeno slobode, a 59 lica je zadržano.

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20/1-14-2-1342 od 09.10.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 88., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka

12.10.2018.- Lišeno slobode lice za kojim je raspisana međunarodna potjernica

Dana 11.10.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije su poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, identifikovali i locirali lice Kurlas Tayfun Jack, za kojim je od strane nadležnih organa R Njemačke raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnih djela „Razbojništvo“, „Ucjena“ i „Teško razbojništvo“ Krivičnog Zakona R Njemačke.

Navedeno lice je istog dana lišeno slobode, te predato na dalju nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE