19.02.2019.- U realizaciji operativne akcije “BIC” lišeno slobode jedno lice zbog iznude

Dana 19.02.2019. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i angažman Specijalne policijske jedinice, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „BIC“, na području Sarajevskog Kantona, u cilju dokumentovanja lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Iznuda“ iz člana 295. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, izvršen je pretres i lišenje slobode jednog lica iz Sarajeva inicijala H.M. (1963.god.) koje je od ranije poznato kao višetruki povratnik u vršenju krivičnih djela, a koje se sumnjiči da je danas u prijepodnevnim satim na području općine Centar – Sarajevo, od jednog lica iznudilo  5000 KM uz prethodno upućene prijetnje opasne po život njega i njegove porodice.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenog lica pronađen i izuzet novac u iznosu 5000KM, vatreno oružje, municija, mobilni telefonski aparat i SIM kartica, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela.

Lice lišeno slobode biti će kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

13.02.2019. – Saopštenje za javnost

Federalna uprava policije u dosadašnjem periodu nije bila u mogućnosti davati izvještavati javnost i pružati informacije vezane za mjere i radnje koje je poduzimala iz svoje nadležnosti, u cilju pronalaska i dokumentovanja izvršioca krivičnog djela „Ubistvo“ nad policijskim službenikom Federalne uprave policije Mahirom Begićem, koje je počinjeno od strane lica Edin Gačić, s obzirom da su aktivnosti ove Uprave bili na najvišem nivou i zbog toka istrage nismo bili u mogućnosti davati više detalja.

Podsjećamo javnost da je Edin Gačić, koji je bio u bjekstvu od 04.02.2019. godine kada je u mjestu Podorašac kod Konjica lišio života lice Saud Sultanić, dok je dana 09.02.2019. godine Gačić lišio života policijskog službenika Federalne uprave policije Mahira Begića, koji je radio na redovnom osiguranju Centra za obuku Suhodol, kod Tarčina.

Federalna Uprava policije na čelu sa zamjenikom direktora Ensadom Kormanom, ovim putem, kao prvo želi da se zahvali svim građanima Bosne i Hercegovine, prvenstvo na njihovoj hrabrosti da se suoče sa teškim danima koji su iza nas. Takođe Uprava policije izražava veliko poštovanje prema građanima, koji su svojim aktivnim doprinosom, kroz davanje informacija o samom licu Edinu Gačiću na osnovu kojih je pravljen profil potraživane osobe, tako i o svakodnevnom pružanju informacija o potencijalnom kretanju istog, uveliko doprinijeli napretku u određenim segmentima istrage. Takođe se zahvaljujemo građanima na iskazanom povjerenju da će policijske snage, u svakom trenutku, biti opredijeljeni da osiguraju ličnu i imovinsku sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine, kao i mnogo puta do sada.

Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i uz saradnju ostalih kantonalnih tužilaštava, te veliku podršku Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalne Uprave civilne zaštite, Državne agencije za istrage i zaštitu, i Granične policije BiH kontinuirano od 09.02.2019. godine poduzimali mjere i radnje na pronalasku potraživanog lica.

U sklopu navedenih aktivnosti, angažovana su sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstva, kao i ljudski kapaciteti kako Federalne uprave policije, tako i svih ostalih sigurnosnih i drugih institucija koje su dale svoj nemjerljiv doprinos u lociranju navedenog lica. Izuzetan doprinos u ovim aktivnostima imala je i Obavještajno sigurnosna agencija BiH sa svojim kapacitetima.

Federalna uprava policije je formirala Operativni štab, kojim je rukovodio zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, a koji je u svom svakodnevnom zasjedanju u punom kapacitetu sa svim raspoloživim resursima, koordinirano i kontinuirano djelovao na poduzimanju svih mjere i radnji na pronalasku i rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, te privođenju osumnjičenog licu pravde.

Dana 12.02.2019. godine osumnjičeni je od strane policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na lokalitetu naselja Košćan kod Hadžića, nakon razmjene unakrsne vatre, lišili života lice Edin Gačić, a kojom prilikom je jedan od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zadobio lakše tjelesne povrede, te je nakon devet dana okončana najopsežnija potraga za jednim licem u novijoj historiji ove države.

Uvažavajući veliki značaj medija, Federalna uprava policije želi da iskaže svoje puno poštovanje i zahvalnost prema svim medijskim kućama, koje su proteklih dana pružale maksimalnu podršku kako policijskim službenicima u razumijevanju da izjave nekada nismo bili u mogućnosti davati zbog tokova istrage, tako i punu podršku građanima Bosne i Hercegovine korektnim izvještavanjima sa terena.

Ovim putem Federalna uprave policije želi da se zahvali pripadnicima sigurnosnih agencija, ali i drugim institucijama Bosne i Hercegovine, koje su dale punu podršku u svim do sada sprovedenim aktivnostima vezanim za pronalazak lica Edin Gačić.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

ministar: Aljoša Čampara
direktor:  Trenutno funkciju Direktora obavlja zamjenik direktora Ensad Korman.

Sukladno ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, unutarnji poslovi u Federaciji BiH u nadležnosti su Federalnog i deset kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Riječ je o decentraliziranom ustroju policijskih snaga u kojem su prema odredbama članka 3. stav 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br: 81/14), unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova sljedeći:
1) sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2) osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
4) sticanje i prestanak državljanstva Federacije.

U obavljanju poslova iz člana 3. stav 1. i 2. Zakona o unutarnjim poslovima FBiH, Federalna uprava policije naročito:
1) neposredno poduzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih učinilaca;
2) obavlja kriminalističko-tehnička vještačenja za svoje potrebe, kao i na traženje drugih nadležnih organa;
3) organizira i neposredno osigurave određene osobe i zgrade Federacije u skladu sa propisom iz člana 5. ovog zakona i, u vezi sa tim, izrađuje odgovarajuće operativne planove;
4) priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika za potrebe Uprave policije i kriterije za njeno popunjavanje;
5) raspisuje i objavljuje Interpolove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) sarađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi sa obradom krivičnih predmeta;
7) obavlja i druge poslove i zadatke policije koje joj, u skladu sa zakonom, povjere sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini;
8) predlaže programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika u Upravi policije;
9) nabavlja naoružanje i opremu u skladu sa propisom iz člana 17. ovog zakona i materijalno-tehnička sredstva za potrebe Uprave policije;
10) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
11) predlaže i prati provedbu planova o izgradnji i korištenju informacionog sistema;
12) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Uprave policije;
13) predlaže organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija u vezi sa radom policije;
14) organizira jedinstveni sistem obavještavanja potrebnog za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave policije;
15) izrađuje i predlaže programe obrazovanja, profesionalnih obuka i naprednih kurseva za policijske službenike Uprave policije;
16) osigurava primjenu profesionalnih i naučnih metoda u radu Uprave policije;
17) odgovorna je za korištenje budžetskih sredstava odobrenih za rad Upravi policije u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji i drugim propisima kojima se uređuje korištenje odobrenih budžetskih sredstava;
18) organizira saradnju s odgovarajućim organima policije drugih država o pitanjima iz nadležnosti Uprave policije posredstvom Federalnog ministarstva.

Klanjana dženaza ubijenom policajcu Mahiru Begiću

Na mezarju Lokve u općini Hadžići klanjana je dženaza policijskom službeniku Federalne uprave policije Mahiru Begiću koji je ubijen na dužnosti.

Dženazi i ukopu prisustvovao je veliki broj mještana, policijskih službenika različitih agencija te članova porodice Begić.

Pripadnici FUP-a ispalili su počasnu paljbu u čast poginulom kolegi.

Izraze saučešća iskazale su brojne institucije iz BiH.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Komemoracija Mahiru Begiću, suze i bol

Dana 12.02.2019.godine održana je komemoracija povodom smrtno stradalog pripadnika Federalne uprave policije, Mahira Begića, u prostorijama Doma Policije. Prisutnima se obratila majka Hasena, koja se zahvalila pripadnicima FUP-a i svima onima koji su uz porodicu Begić u najtežim trenucima, te Zamjenik direktora, Ministar unutrašnjih poslova FBiH kao i radne kolege.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.02.2019. – komemoracija i dženaza pripadnika FUP-e, Mahira Begića

BEGIĆ MAHIRKomemoracija povodom smrtno stradalog pripadnika Federalne uprave policije, Mahira Begića, održati će se u prostorijama Doma Policije, Tina Ujevića br. 1, dana 12.02.2019. godine sa početkom u 11,00 sati, a nakon komemoracije, dženaza će se održati na mezarju Lokve, opština Hadžići, u 15,00 sati istog dana.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 11/12.02.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 39  krivičnih djela i to:

–     četiri razbojništva;

–     13 teških krađa ( 2 pmv );

–     četiri krađe;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno nasilje u porodici;

–     16 ostalih krivičnih djela;

  • 17 narušavanja javnog reda i mira.
  • 84 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 27 lica  lakše  tjelesne povrede.
  • 23 lica su lišena slobode, a 18  lica je zadržano.

11.02.2019. – Poziv na Komemoraciju

Poštovani ,

Obavještavamo Vas da će se Komemoracija povodom smrtno stradalog pripadnika Federalne uprave policije, Mahira Begića, održati u prostorijama Doma Policije, Tina Ujevića br. 1, dana 12.02.2019. godine sa početkom u 11,00 sati, a nakon komemoracije, dženaza će se održati na mezarju Lokve, opština Hadžići, u 15,00 sati istog dana.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih za period od 08. do 11.02.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 121 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    šest  razbojništava;

-    10 nasilja u porodici;

-    jedna razbojnička krađa;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    četiri oštećenja tuđe stvari;

-    dva  posjedovanja opojne droge;

-    42 teške krađe (1 motorno vozilo);

-    15 krađa;

-    39 ostalih krivičnih djela;

  • 76 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 168 saobraćajne nezgode, u kojima su čosam lica zadobila teške, a 46 lice lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
  • 85 lica je lišeno slobode, a 70 lica  je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke hemijskih sredstava

01.02.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke hemijskih sredstava za potrebe Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije, broj 09-19/1-34-2-51 od 01.02.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka