Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   40 krivičnih djela i to:

-       jedno ubistvo u pokušaju;

-       jedno razbojništvo;

-       13 teških krađa;

-       sedam krađa;

-       jedno nasilje u porodici;

-       jedno oštećenje tuđe stvari;

-       jedno ugrožavanje sigurnosti;

-       15 ostalih krivičnih djela;

 • 18 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 19. – 22.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano  je:

 • 109 krivičnih djela i to:

-    10 razbojništava;

-    tri nasilja u porodici;

-    osam oštečenja tuđe stvari;

-    dva izazivanje opće opasnosti;

-    dva posjedovanja opojne droge;

-    dva ugrožavanja sigurnosti;

-    38 teških krađa;

-    pet krađa;

-    39 ostalih  krivičnih  djela;

 • 48 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a pet lica lakše tjelesne povrede.
 • 162 saobraćajne nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, 27 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri  lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 69  lica  je lišeno slobode, a  65 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 11/12.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno nasilje u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    14 teških krađa;

-    četiri krađe;

-    12 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lice zadobilo teške, a devet lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 10/11.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 50 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    tri nasilja u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    18 teških krađa;

-    sedam krađa;

-    20 ostalih krivičnih djela.

 • 22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 72 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 09/10.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   40 krivičnih djela i to:

-       četiri razbojništva;

-      14 teških krađa;

-       dvije krađe;

-       dva nasilja u porodici;

-       jedno oštećenje tuđe stvari;

-       jedno posjedovanje opojne droge;

-      16 ostalih krivičnih djela;

 •  24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  37 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  19  lica je lišeno slobode, a  19 lica je zadržano.

 

10.01.2018. – Lišeno slobode lice za kojim se tragalo vezano za KD “Organizovani kriminal“ , a u vezi sa “Neovlašteni prometom oružja i vojne opreme, te proizvodima dvojne namjere”

U nastavku operativne akcije Federalne uprave policije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, vezano za krivična djela  “Organizovani kriminal“ iz člana 250., a u vezi sa krivičnim djelom “Neovlašteni prometom oružja i vojne opreme, te proizvodima dvojne namjere” iz člana 193. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, dana 09.01.2018. godine u u prisustvu svog advokata, u službene prostorije ove Uprave pristupilo je lice incijala A.A. (1979. god) za kojim  bila raspisana potraga u okviru rada na ovom predmetu.

Navedeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će biti u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krvičnom djelu,  predato na dalju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Sva lica koja su lišena slobode od strane pripadnika Federalne uprave policije, sumnjiče se da su u prethodnom periodu organizovali, posredstvom drugih lica iz Bosne i Hercegovine i R Slovenije, prebacivanje veće količine oružja i vojne opreme iz Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju.

Federalna uprava policije, pod nadzorom Tužilaštava Bosne i Hercegovine, nastavlja rad na dokumentovanju predmetnih krivičnih djela i izvršilaca.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Bilten dnevnih događaja za dan 08/09.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   41 krivično djelo i to:

-      dva razbojništva ;

-      jedno oštečenje tuđe stvari;

-      dva nasilja u porodici;

-      13 teških krađa;

-      šest krađa;

-      17 ostalih krađa;

 •  25 narušavanja javnog reda i mira u kojima je  jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a za pet lica nije utvrđen stepen povreda.
 •  61  saobraćajnih nezgode, u kojima je jedno  lice zadobilo teške, a  12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 •  17  lice je lišeno slobode, a  12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 05.01. do 08.01. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  124 krivičnih djela i to:

-      šest razbojništava;

-      dva nasilja u porodici;

-      devet oštećenja tuđe stvari;

-      tri izazivanja opće opasnosti;

-      jedno posjedovanje opojne droge;

-      34 teških krađa;

-      15 krađa;

-      jedna prevara;

-      53 ostala krivična djela;

 • 78 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 153 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, sedam lica zadobilo teške, a 31 lice lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 55 lica je lišeno slobode, a 46 lica je zadržano.

 

07.01.2018.- Lišeno slobode jedno lice zbog KD“Organizovani kriminal“ , a u vezi sa “Neovlaštenim prometom oružja i vojne opreme, te proizvodima dvojne namjere”

Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dana 06.01.2018. godine, poduzimajući mjere i radnje i svoje nadležnosti, lišili slobode jedno lice iz Travnika incijala A.K. (1986. god) koji se dovodi u vezu sa krivičnim djelom “Organizovani kriminal“ iz člana 250., a u vezi sa krivičnim djelom “Neovlaštenim prometom oružja i vojne opreme, te proizvodima dvojne namjere” iz člana 193. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Asistenciju prilikom ovih aktivnosti je pružilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog Kantona.

Lice lišeno slobode se sumnjiči da je u prethodnom periodu organizovao posredstvom drugih lica iz Bosne i Hercegovine i R Slovenije, prebacivanje veće količine oružja i vojne opreme iz Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju.

Navedeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će biti u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krvičnom djelu,  predato na dalju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbi Suda Bosne i Hercegovine i uz podršku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog Kantona, dana 07.01.2018. godine na dvije lokacije na području općine Zenica, izvršeni su pretresi objekata koje koriste lica za kojima se još uvijek traga obzirom da se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Federalna uprava policije nastavlja suradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Slovenije, te aktivnosti na identifikaciji lica i dokumentovanju krivičnih djela.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE