Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača: LOT 1 – nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala za helikopter BELL206, LOT 2 – godišnji servis helikoptera BELL 206 sa izdavanjem CRS-a za radove na helikopteru, LOT 3 – popravka ili zamjena induktora turbine na helikopteru BELL206B i LOT 4 – otklanjanje neispravnosti u pokazivanju obrtaja turbine N2 na helikopteru BELL206B sa izdavanjem CRS za radove

24.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača: LOT 1 – nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala za helikopter BELL206, LOT 2 – godišnji servis helikoptera BELL 206 sa izdavanjem CRS-a za radove na helikopteru, LOT 3 – popravka ili zamjena induktora turbine  na helikopteru BELL206B i LOT 4 – otklanjanje neispravnosti u pokazivanju obrtaja turbine N2 na helikopteru BELL206B sa izdavanjem CRS za radove, broj: 09-20/1-14-2-346 od 24.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 Nabavka svježeg voća i povrća

24.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 Nabavka svježeg voća i povrća, broj: 09-20-14-2-380/3 od 17.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

-    jedno silovanje;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    dva nasilja u porodici;

-    jedno posjedovanje opojnih droga;

-    13 teških krađa;

-    sedam krađa;

-    14 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 11  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 20.04. do 23.04. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  126 krivičnih djela i to:

-      tri razbojništva;

-      osam nasilja u porodici;

-      pet oštećenja tuđe stvari;

-      tri izazivanja opće opasnosti;

-      dva posjedovanja opojne droge;

-      jedno ugrožavanje sigurnosti;

-      sedam teških krađa (motorna vozila);

-      38 teških krađa;

-      pet krađa;

-      54 ostala krivična djela;

 • 77 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 163 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva  lica zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 57 lica je lišeno slobode, a 46 lica je zadržano.

 

20.04.2018. – U operativnoj akciji “Globus” lišena slobode dva lica zbog KD „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Dana 20.04.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije su  pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Globus“, na području Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobjskog kantona, a vezano za dokumentovanje koruptivnih krivičnih djela i njihovih izvršilaca.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda Tuzla na području Tuzle lišeno je slobode lice inicijala S.K. iz Gračanice, a na području Zenice lišeno je slobode lice inicijala V.Š. iz Zenice, zbog postojanja osnova sumnje da je V.Š. počinilo produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, a lice S.K. krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. a u vezi sa članom 33. KZ F BiH.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih lica izuzeti su predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenog krivičnog djela.

Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Tuzli, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Značajnu podršku prilikom provođenja istrage pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija  Bosne i Hercegovine, dok su asistenciju prilikom realizacije današnjih aktivnosti pružili pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 •   34 krivična djela i to:

-       jedno razbojništvo;

-       devet teških krađa;

-       sedam krađa;

-       jedno oštećenje tuđe stvari;

-       jedno ugrožavanje sigurnosti;

-       jedno posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga;

-       14 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Lista kandiata koji su pristupili testu znanja sa postignutim rezultatima

19.04.2018.

Lista kandidata sa ostvarenim rezultatima na testiranju, a koji su dana 18.4.2018. godine pristupili testu znanja za čin „mlađi inspektor” po osnovu žalbi na Obavještenje o mjestu i vremenu testiranja za pozicije u činu „policajac” i činu „mlađi inspektor” i na Listu kandidata koji su pristupili testiranju broj: 09-19/1-34-2-527/24 od 15.3.2018. godine,  a kojima je policijski odbor žalbe prihvatio kao osnovane, te Zapisnik o provedenom testiranju kandidata i  Zapisnik o sastanku Komisije za izbor. Lista kandidata koji su pristupili testu znanja sa postignutim rezultatima

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i guma za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži

19.04.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i guma za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži, broj: 09-20-14-2-586 od 18.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

-       dva razbojništva;

-       devet teških krađa;

-       jedna teška krađa (motorno vozilo);

-       10 krađa;

-       četiri oštećenja tuđe stvari;

-       jedno ugrožavanje sigurnosti;

-       12 ostalih krivičnih djela.

 • 28 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobilo teške tjelesne povrede, a sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 27 lica je lišeno slobode, a 23 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  23 krivičnih djela:

-       jedno ubistvo;

-       jedno razbojništvo;

-       jedno izazivanje opće opasnosti;

-       četiri teške krađe;

-       tiri krađe;

-       jedno nasilje u porodici;

-       12 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima sje jedno lice smrtno stradalo,a dva lica zadobila teške, sedam lica  lakše tjelesne povrede, a za pet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.