Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  48 krivičnih djela i to:

-      jedno razbojništavo;

-      osam teških krađa;

-      sedam krađa;

-      dva nasilja u porodici;

-      dva posjedovanje opojne droge;

-      24 ostala krivična djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira u kojima su pet lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
 • 79 saobraćajnih nezgoda, tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 21 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivičnih djela i to:

-      pet razbojništava;

-      osam teških krađa (jedno motorno vozilo);

-      pet krađa;

-      dva nasilja u porodici;

-      23 ostala krivična djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
 •  73 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

03.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-1109 od 02.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BIH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BIH (“Službene novine FBiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2018. godine.Odluka o ponistenju postupka

Bilten dnevnih događaja za dan 02/03.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivična djela i to:

-    tri razbojništva;

-    9 teških krađa ( 1 krađa PMV );

-    dvije krađe;

-    tri nasilja u porodici;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    dva ugrožavanja sigurnosti;

-    jedna teška tjelesna povreda;

-    12 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, 24 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

02.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-827 od 02.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 01/02.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  37 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    11 teških krađa;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    sedam krađa;

–    osam ostalih krivičnih djela;

 • 42 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 74 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 31.07./01.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  42 krivična djela i to:

-      tri razbojništva;

-      13 teških krađa ( tri krađe motornih vozila);

-      dvije krađe;

-      tri nasilja u porodici;

-      dva ugrožavanja sigurnosti;

-      19 ostalih krivičnih djela;

 •  25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  64 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica   lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  53  krivičnih djela i to:

-      tri razbojništva;

-      15 teških krađa;

-      devet krađa;

-      pet nasilja u porodici;

-      jedno izazivanje opće opasnosti;

-      jedno ugrožavanje sigurnosti;

-      19 ostalih krivičnih djela;

 •  19  narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede a jedno lice neutvrđen stepen povreda.
 •  75  saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 19 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 22  lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 27 – 30.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 128  krivičnih djela i to:

-      tri razbojništva;

-      deset nasilja u porodici;

-      sedam oštećenja tuđe stvari;

-      dva izazivanja opće opasnosti;

-      tri ugrožavanja sigurnosti;

-      32 teške krađe;

-      četiri krađe PMV;

-      14 krađa;

-      53 ostala krivična djela;

 •  104 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  203 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, tri lica zadobila teške, a 61  lice lakše tjelesne povrede.
 •  79 lica je lišeno slobode, a 70 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

27.07.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20/1-14-2-857 od 27.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka