15.10.2019. – POZIV ZA MEDIJE

Poštovani predstavnici medija,

pozivamo Vas da prisustvujete svečanoj ceremoniji povodom potpisivanja Protokola o saradnji između Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini, MFS – EMMAUS i Federalne uprave policije.

Svečana ceremonija će se održati dana, 16.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Navedenim Protokolom će biti regulisana saradnja i djelovanje gore spomenutih institucija, odnosno potpisnika istog, u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, a sve u cilju unaprijeđenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Prije zvaničnog potpisivanja Protokola predstavnicima medija će se obratiti gđa. Mirela Šuman – projekt koordinatorica, koja će predstaviti rad Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini.

Po završetku obraćanja gđe. Šuman, v.d. direktor Federalne uprave policije, Ensad Korman i program menadžerica Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini, Amela Efendić će pristupiti zvaničnom potpisivanju Protokola o saradnji, nakon čega će uslijediti izjave za medije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije krova na objektima Rakovica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije krova na objektima Rakovica broj 09-20-14-2-1080 od 07.10.2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.Odluka0001

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku i ugradnju agregata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju agregata broj 09-20-14-2-982 od 07.10.2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.Odluka0002

02.10.2019. – Lišeno slobode lice Sejdinović Ibro po centralnoj potjernici

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 30.9.2019. godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na području Kantona Sarajevo, identifikovali i locirali lice Sejdinović Ibro (1971.), za kojom je raspisana centralna potjernica od strane Minstarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog Kantona, a na Zahtijev Općinskog suda u Tešnju, zbog krivičnog djela „Prevara“ iz člana 294. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 Navedeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te je u zakonskom roku predato na dalju nadležnost Općinskom sudu u Tešnju.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

25.9.2019. – Službena posjeta Federalnoj upravi policije od strane Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH

Federalna uprava policije je imala dana 24.9.2019. godine, službenu posjetu od strane Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je bio u svom punom sastavu. Svrha ove posjete je upoznavanje sa radom određenih organizacionih jedinica Federalne uprave policije, te uvid u materijalno-tehničku opremljenost istih.

Prilikom ove posjete Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je sa članovima Nezavisnog odbora obišao službene prostorije Specijalne policijske jedinice, gdje su istima prezentovane aktivnosti, te raspoloživa specijalistička oprema kao i korištenje i rukovanje sa istom.

IMG_1  IMG_11

Po završetku posjete Specijalnoj policijskoj jedinici, izvršen je obilazak Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, kojom prilikom je takođe predočena oprema, te predstavljene procesne  radnje kada su u pitanju predmeti u kojima su vršena vještačenja iz oblasti biologije, hemije, mehanoskopije, daktiloskopije, telekomunikacija, te druga vještačenja.

IMG_2

U sklopu posjete članovi Nezavisnog odbora su obišli i službene prostorije Odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu, Sektora za podršku, gdje su isto tako upoznati sa načinom rada službenika navedenog Odjeljenja i raspoloživom specijalističkom opremom.

IMG_4Nakon što je završen obilazak navedenih organizacionih jedinica, održana je redovna sjednica Nezavinsog odbora na kojoj Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman upoznao članove Nezavisnog odbora o cjelokupnim aktivnostima Fderalne uprave policije, te planom budućih aktivnosti. Na sjednici je predstavljen Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period juli-avgust 2019. godine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.9.2019. – Pripadnici Federalne uprave policije uzeli su učešće u 13. Sberbank polumaratonu

Pripadnici Federalne uprave policije uzeli su učešće u 13. Sberbank polumaratonu, koji je održan u Sarajevu 15.9.2019. godine. Sarajevski polumaraton je tradicionalna sportska manifestacija koja unazad 13 godina promovira zdrav način života, te predstavlja regiji i svijetu, turistički potencijal Sarajeva kao sportske destinacije. Pored navedenog ova utrka je humanitarnog karaktera, a što je posebno motivisalo učesnike, obzirom da su kroz kampanje  „Trčimo zajedno za dječiji osmijeh“ i „Trčim za inkluziju – Da niko ne bude izostavljen“, pružili podršku i dali veki doprinos djeci bez roditeljskog staranja i onima sa Down sindomom.

Pored pripadnika Federalne uprave policije, te ostalih sugrađana Bosne i Hercegovine, učešće na ovom polumaratonu su uzeli predstavnici  41 zemlje regije i svijeta.

IMG-16dfc37d52c196a6bd2ca6535dbb67da-V    IMG-fbbb453bc9c606bb93471f490ba9d10b-V

IMG-efdc7322f28b018974ec3ba1e18c9346-V           IMG-ec0e75ea2636a4fb79134a1f3459b47d-V

Pripadnici Federalne uprave policije će sa zadovoljstvom i u buduće uzimati učešće na ovakvim i sličnim društveno korisnim dešavanjima, kako bi na taj način dali mali ali značajan doprinos zajednici u kojoj živimo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

13.9.2019. – Održana svečana ceremonija povodom uspješno završene obuke pod nazivom „Osnovna obuka za korištenje A kompleta za osobnu zaštitu sa izolacionim sistemom disanja“

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je danas, 13.9.2019. godine, održana svečana ceremonija povodom dodjele certifikata službenicima Odsjeka kriminalističke tehnike i Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Federalne uprave policije kao i službenicima Federalne uprave civilne zaštite, koji su uspješno završili obuku pod nazivom „Osnovna obuka za korištenje  A kompleta  za osobnu zaštitu sa izolacionim  sistemom disanja“ koja je odžana u periodu od 9.- 13. septembra ove godine.

Tim povodom, prisutnima se obratio zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman, koji je čestitao službenicima na uspiješno završenoj obuci, ističući da da je ovaj vid obuke od velikog značaja za budući rad kada je u pitanju forenzika i kriminalistička tehnika koja je nezaobilazna u svakoj ozbiljnijoj i složenijoj istrazi prilikom dokumentovanju krivičnih djela.

Nakon obraćanja zamjenika direktora Federalne uprave policije, prisutnima se obratio direktor policijske akademije gdin. Damir Vejo koji je također čestitao službenicima na uspješno završenoj obuci, a pri tome se posebno zahvalio stručnim osobama iz  Federalne uprave policije koji su u svojstvu predavača dali neizmjeran doprinos prilikom educiranja i usavršavanja službenika spomenutih institucija. Po završetku ceremonije gdin. Vejo je uručio certifikate.

 DSC_0002    DSC_0094

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

POZIV na press konferenciju 12.9.2019. godine

Poštovani predstavnici medija,

pozivamo Vas da danas, 12.9.2019. godine sa početkom u 14,00 sati prisustvujete press konferenciji koja će se održati povodom realizacije operativne akcije kodnog naziva “ORKA” koja je započeta jutros na širem području  Federacije Bosne i Hercegovine, vezano za krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima “Razbojništvo” iz člana 289., “Teška krađa” iz člana 287. i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Na press konferenciji će vam se obratiti rukovodstvo i predmetni istražitelj Federalne uprave policije.

Press konferencija će biti održana u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u ul. Ante Starčevića bb, Mostar.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.9.2019.- U operativnoj akciji “ORKA” lišeno slobode 13 lica zbog KD “Organizovani kriminal”, a u vezi sa KD “Razbojništvo” , “Teška krađa” i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su danas, 12.9.2019. godine, nakon višemjesečne istrage pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog Kantona, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva “ORKA” na području  Federacije Bosne i Hercegovine, vezano za krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima “Razbojništvo” iz člana 289., “Teška krađa” iz člana 287. i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbama Kantonalnog suda u Mostaru, vrše se pretresi na 12 lokacija na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Sarajevskog Kantona i Istočnog Sarajeva Republika Srpska, te je lišeno slobode 13 lica inicijala R.B. (1987.), M.B. (1991.), A.B. (1984.), J.M. (1983.), S.Ć. (1978.), Z.M. (1972.), F.P. (1986.), M.P. (1981.), S.H. (1991.), M.O. (1984.), Z.H. (1990.), R.G. (1980.) i N.B. (1992.), dok se lice Z.G. (1969.) nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Republici Hrvatskoj. Radi se o licima koja su od ranije poznata policijskim i pravosudnim organima kao višestruki povratnici u vršenju ovih i drugih krivičnih djela, zbog čega se pojedini još uvijek nalaze na izdržavanju zatvorske kazne, te su navedena krivična djela vršili prilikom vanzavodskih pogodnosti.

Navedena organizovana kriminalna grupa na čelu sa R.B i J.M. se sumnjiči da je u periodu 2014. – 2019. godine, uz upotrebu vatrenog oružja (automatsko naoružanje i pištolji), plina i drugih podesnih sredstava, maskirani uniformama, izvršila više od 29 krivičnih djela razboništava i teških krađa u kojim su predmet napada bili tržni centri, bankomati, benzinske pumpe, transpori novca, te drugi privredni subjekti i fizička lica na području Mostara, Čitluka, Kupresa, Jablanice i Sarajeva, a na koji način su do sada stekli protupravnu imovinsku korist više od 1.000.000,00 KM, dok su privrednim i fizičkim subjektima nanijeli više milionsku štetu.

Također, ova grupa se sumnjiči i za krivična djela iz domena neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te krađe p.m.v.

Prilikom pretresa do sada su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima, a koji su traženi Naredbom Suda, te će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku, a radi se o većoj količini eksploziva, oružja, municije, novca, policijskoj uniformi, podesnom alatu koji je korišten za izvršenje krivičnih djela, te drugi predmeti.

Lica lišena slobode će biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Mostaru i Sarajevu, te će u zakonskom roku biti predata uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog Kantona.

Značajnu podršku prilikom sprovođenja istražnih radnji pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, dok asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Sarajevskog Kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

3.9.2019. – Lišeno slobode lice iz Bihaća zbog KD „Podstrekavanje na ubistvo“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 3.9.2019. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a nakon opsežnih istražnih radnji zadokumentovali lice iz Bihaća inicijala R.D.(1964.) koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Podstrekavanje na ubistvo“ iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom  32. stav 1. i 2. KZ FBiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu naredbe Kantonalnog suda Bihać izvršeni su pretresi stambenih objekata i putničkih motornih vozila na dvije lokacije na području Bihaća, koje koristi osumnjični, koji je tokom današnjih aktivnosti lišen slobode.

Lice lišeno slobode se dovodi u vezu sa predmetnim krivičnim djelom na način da je u prethodnom periodu angažaovao određena lica sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja su trebala da za novčani iznos od 100,000.00 eura, izvrše likvidaciju njegovog brata inicijala B.D. i da nanesu teške tjelesne povrede njegovom sinu inicijala N.D. koje će za poslijedicu imati određeni stepen invaliditeta.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji su traženi naredbom Suda, a radi se o 10 mobilnih telefonskih aparata sa pripadajućim SIM karticama, računarska oprema, oružje, municja, te drugi predmeti koji su korišteni za pripremanje izvršenja predmetnog krivičnog djela.

Lice lišeno slobode će biti kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u zakonskom roku biti predato Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE