BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 18/19.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

– dva ubistva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– pet nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedna prevara;

– devet teških krađa;

– šest krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 73 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 22 lica lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 22 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– četiri teške krađe;

– dvije krađe;

– četiri nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– 22 ostala krivična djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
 • 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 lica zadobilo teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– 11 teških krađa;

– jedna krađa;

– tri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno nanošenje težih tjelesnih povreda;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira.
 • 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 52 krivična djela i to:

– jedno ubistvo u pokušaju;

– jedno razbojništvo;

– 14 teških krađa;

– šest krađa;

– pet nasilja u porodici;

– tri izazivanja opće opasnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a devet lica lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica su lišena slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– tri teške krađe;

– 12 krađa;

– jedno nasilje u porodici;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– tri posjedovanja opojne droge;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 29 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 12/13.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– sedam teških krađa;

– dvije krađe;

– jedno nasilje u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

– jedno razbojništvo;

– 13 teških krađa;

– pet krađa;

– tri nasilja u porodici;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a devet lica lakše tjelesne povrede.20 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 10/11.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 32 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– osam teških krađa;

– četiri krađe;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira, četiri lica zadobilla su lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.