BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 30/31.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– 10 teških krađa;

– jedna krađa;

– osam nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

– 11 teških krađa;

– pet nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– jedna prevara;

– 19 ostalih krivičnih djela;

 • 18 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo u pokušaju;

– tri razbojništva;

– devet teških krađa (jedno motorno vozilo);

– tri krađe;

– četiri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– dva posjedovanja opojne droge;

– jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

– 12 ostalih krivičnih djela;

 • 14 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo je teške, a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 27/28.01.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 42 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– 15 teških krađa;

– tri krađe;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a pet lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 22 lica su lišena slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 29 krivičnih djela i to:

– četiri nasilja u porodici;

– devet teških krađa;

– jedna krađa;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira.
 • 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

–    pet nasilja u porodici;

–    15 teških krađa;

–    jedna krađa;

–    12 ostalih krivičnih djela;

 • 14 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 83 saobraćajne nezgode, u kojima je sedam lica zadobilo teže, a 31 lice lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 21 krivično djelo i to:

– jedno nasilje u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojne droge;

– jedna prevara;

– sedam teških krađa;

– jedna krađa;

– 10 ostalih krivičnih djela;

 • 32 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a pet lica lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 29 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– 10 teških krađa;

– jedna krađa;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira.
 • 35 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a četiri lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 18 lica je lišeno slobode, koliko je i zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– tri razbojništava;

– dva nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 10 teških krađa (1 mot.vozilo);

– tri krađe;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 17 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku tonera za uređaje pod garancijom

22.1.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku tonera za uređaje pod garancijom, broj: 09-20/1-14-2-1737-I od 21.1.2020. godine donesena na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova  25., 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 1737 22 1 2020