BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– osam teških krađa;

– pet krađa;

– 11 ostalih krivičnih djela;

 • 40 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 32 lica su lišena slobode, a 30 lica  je zadržano.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme

15.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme broj: 09-20-14-2-532 od 12.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 532 15 7 2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 12-15.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 116 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– šest nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– osam oštećenja tuđe stvari;

– četiri posjedovanja opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– 29 teških krađa;

– 11 krađa;

– 52 ostala krivična djela;

 • 74 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 168 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 13 lica zadobilo teške, 34 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 60 lica je lišeno slobode, a 50 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– jedno nasilje u porodici;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedna prevara;

– 12 teških krađa;

– 10 krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 10/11.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo;

– jedno razbojništvo;

– devet teških krađa (dva motorna vozila);

– tri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 73 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške, a 22 lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati

10.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati, broj: 09-20/1-14-2-672- II/19 od 8.7.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske oprme za LOT 1, LOT 4 i LOT 5

10.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske opreme za: LOT  1 – Nabavka PCR aparata, broj: 09-20/1-14-2-672-1/19 od 8.7.2019. godine, LOT 4 –nabavka sterilizacijske lampe, broj: 09-20/1-14-2-672-IV/19 od 8.7.2019. godine i LOT 5 – Uređaj za očitanje podataka sa mobilnih telefona, broj: 09-20/1-14-2-672-V/19 od 8.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 1    Odluka 672 LOT 4    Odluka 672 LOT 5

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 9/10.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 27 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– 10 teških krađa (pet motornih vozila);

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 85 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške, a 13 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.