BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 28 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– pet nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– jedno izazivanje opšte opasnosti;

– pet teških krađa;

– tri krađe;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teže, a 14 lica lakše tjelesne povrede.
 • 8 lica je lišeno slobode, a 8 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– pet razbojništava;

– četiri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

– 11 teških krađa (jedno motorno vozilo);

– dvije krađe;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 17 narušavanja javnog reda i mira.
 • 39 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a pet lica lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– tri nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– četiri posjedovanja opojnih droga;

– sedam teških krađa;

– četiri krađe;

– 10 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 33 lica su lišena slobode, a 27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 18/19.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 32 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 16 teških krađa (2 motorna vozila);

– 12 ostalih krivičnih djela;

 • 12 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, 13 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 24 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– pet teških krađa;

– dvije krađe;

– 10 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo neutvrđen stepen povreda.
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica su zadobila teže, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 19 lica je lišeno slobode, 8 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– 12 teških krađa;

– četiri krađe;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 18 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

– jedno razbojništvo;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– tri ugrožavanja sigurnosti;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– četiri posjedovanja opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– 12 teških krađa;

– tri krađe;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira.
 • 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, 16 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– četiri razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih opojnih droga;

– 11 teških krađa (1 motorno vozilo);

– četiri krađe;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teže, 16 lica lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica su lišena slobode, 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– jedno nasilje u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih opojnih droga;

– 14 teških krađa;

– jedna  krađa;

– 26  ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira.
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teže, šest lica lakše tjelesne povrede, dva lica neutvrđen stepen povreda.
 • 10 lica je lišeno slobode, 8 lica je zadržano.