BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 4/5.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo;

– četiri razbojništva;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– osam teških krađa;

– pet krađa;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.        

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 3/4.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– 12 teških krađa;

– jedna krađa;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojne droge;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 87 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
 • 36 lica je lišeno slobode, a 34 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 2/3.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– 11 teških krađa (dva motorna vozilad);

– jedna krađa;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– šest posjedovanja opojne droge;

– jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 37 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a tri lica zadobila su lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 1/2.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 25 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– sedam teških krađa;

– pet krađa;

– sedam ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira.
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 22 lica lakše tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 30.9-1.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedna razbojnička krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– pet posjedovanja opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– šest teških krađa;

– osam krađa;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, četiri lica zadobila teške, a šest lica lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 44 krivična djela i to:

– 10 teških krađa (jedno motorno vozilo);

– tri krađe;

– šest nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 24 ostala krivična djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica su lišena slobode, a 22 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– devet teških krađa;

– devet krađa;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 39 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 18 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za 11 lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 50 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojne droge;

– 15 teških krađa (2 motorna vozila);

– četiri krađe;

– 21 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica su lišena slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– sedam nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– sedam teških krađa;

– dvije krađe;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42 krivična djela i to:

– 10 teških krađa (jedno motorno vozilo);

– sedam krađa;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 • 36 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.