BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 9/10.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 27 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– 10 teških krađa (pet motornih vozila);

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 85 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške, a 13 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 8/9.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– jedno nasilje u porodici;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– jedan napad na ovlašteno službeno lice u vršenju poslova sigurnosti;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 54 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 5-8.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 90 krivičnih djela i to:

– osam razbojništava;

– šest nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– tri teške krađe motornih vozila;

– jedna prevara;

– osam teških krađa;

– šest posjedovanja opojne droge

– osam krađa;

– 42 ostala krivična djela;

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 218 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 18 lica zadobilo teške, 71 lice lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 69 lica je lišeno slobode, a 52 lica  su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 4/5.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo;

– tri razbojništva;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– jedna prevara;

– osam teških krađa;

– četiri krađe;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira.
 • 72 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“

 4.7.2019. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“, broj: 09-20/1-14-2-964 od 21.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

Odluka 964 4.7.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 3/4.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno silovanje;

– tri prevare;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– 15 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 2/3.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– sedam teških krađa;

– pet krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica lakše povrijeđena.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 1/2.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 32 krivična djela i to:

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    sedam teških krađa (1 motorno vozilo);

–    četiri krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira.
 • 74 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica lišeno je slobode koliko ij je i zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 28.6.-1.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 80 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– šest oštećenja tuđe stvari;

– šest nasilja u porodici;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– četiri prevare;

– 19 teških krađa;

– šest krađa;

– 35 ostalih krivičnih djela;

 • 93 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lice zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 156 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, četiri lica zadobila su teške, 32 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 64 lica su lišena slobode, a 55 lica je zadržano.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – nabavke laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala za LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5

1.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke Laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala: LOT  2 – laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu, LOT 3 – Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu, LOT 4 –Specifični laboratorijski pribor i LOT 5 – Specijalni plinovi, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 856 27 6 2019 LOT 2         Odluka 856 27 6 2019 LOT 3

Odluka 856 27 6 2019 LOT 4         Odluka 856 27 6 2019 LOT 5