BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 12/13.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

– jedno nasilje u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih opojnih droga;

– 14 teške krađe (četiri motorna vozila);

– jedna  krađa;

– 13  ostalih krivičnih djela;

 • 12 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 6 lica je lišeno slobode, 7 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 29 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– tri nasilja u porodici;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– tri teške krađe;

– šest krađa;

– osam ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 19 lica je lišeno slobode, 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 10/11.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 42 krivična djela i to:

– jedno ubistvo u pokušaju;

– tri razbojništva;

– 10 teških krađa;

– pet krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– osam posjedovanja opojne droge;

– osam ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 27 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 9/10.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 52 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– tri nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– 14 teških krađa (2 motorna vozila);

– četiri krađe;

– 27 ostalih krivičnih djela;

 • 17 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zdobila lakše tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 8/9.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 21 krivično djelo i to:

– jedno razbojništvo;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojne droge;

– pet teških krađa;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 10 ostalih krivičnih djela;

 • 17 narušavanja javnog reda i mira.
 • 35 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teže, a devet lica lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 7/8.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– jedno silovanje;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 11 teških krađa;

– pet krađa;

– 19 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 6/7.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 30 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– devet teških krađa;

– dvije krađe;

– 10 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 23 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 5/6.1.2020. godine

 Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su je:

 • 32 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– 10 teških krađa;

– pet krađa;

– dva nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 58 saobraćajnih nezgoda, jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 4/5.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 32 krivičnih djela i to:

– jedna Razbojnička krađa;

– 10 teških krađa(jedno motorno vozilo);

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedna krađa;

– 16 ostala krivična djela;

 • 12 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.