BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– šest teških krađa (jedno motorno vozilo);

– sedam krađa;

– dva nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– dva posjedovanja opojne droge;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a devet lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 12 teških krađa (1 motorno vozilo);

– tri krađe;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– četiri posjedovanja opojnih droga;

– šest teških krađa;

– dvije krađe;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 41 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 44 krivična djela i to:

–  jedno ubistvo u pokušaju;

–  jedno razbojništvo;

–  dva oštećenja tuđe stvari;

–  sedam teških krađa (jedno motorno vozilo);

–  šest krađa;

–  dva nasilja u porodici;

–  10 posjedovanja opojne droge;

–  15 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 37 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

– devet teških krađa (jedno motorno vozilo);

– 11 krađa;

– jedno nasilje u porodici;

– šest posjedovanja opojne droge;

– 11 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira, za dva lica neutvrđen stepen povreda.
 • 75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– devet teških krađa (2 motorna vozila);

– četiri krađa;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 73 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 22 lica lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 22 lica su zadržana.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 18/19.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

– dva ubistva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– pet nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedna prevara;

– devet teških krađa;

– šest krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 73 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 22 lica lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 22 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– četiri teške krađe;

– dvije krađe;

– četiri nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– 22 ostala krivična djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
 • 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 lica zadobilo teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– 11 teških krađa;

– jedna krađa;

– tri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno nanošenje težih tjelesnih povreda;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira.
 • 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.