BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 41 krivično djelo i to:

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    šest oštećenja tuđe stvari;

–    tri nasilja u porodici;

–    devet teških krađa;

–    šest krađa;

–    12 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.                  

     

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa;

–      sedam krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      pet oštečenja tuđe stvari;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      17 ostalih krivičnih djela;

 •   39 narušavanja javnog reda i mira, dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •   54 saobraćajne nezgode, dva lica zadobilo teške, a 13 lica  lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke uniformi i djelova uniformi za SPJ

Odluka o poništenju Javne nabavke uniformi i djelova uniformi za SPJ broj : 09-20-14-2-1632/19 od  12.12.2019. godine, na osnovu člana 43 i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.  25, 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

 

odluka 16.12.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      osam teških krađa;

–      pet krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      četiri oštećenja tuđe stvari;

–      jedna razbojnička krađa;

–      16 ostalih krivičnih djela;

 •   26 narušavanja javnog reda i mira, u kojim je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   41 saobraćajna nezgoda, u kojima je  jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, sedam lica lakše tjelesne 
 • 25  lice je  lišeno  slobode, a  26  lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      12 teških krađa ( dva motorna vozila);

–      jedna krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      jedno silovanje;

–      jedna prevara,

–      17 ostalih krivičnih djela;

 •   30 narušavanja javnog reda i mira,
 •   59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je  pet lica zadobilo teže tjelesne povrede, osam lica lakše tjelesne  povrede, dva lica neutvđen stepen povreda,
 • 31  lice je  lišeno  slobode, a  24  lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      15 teških krađa ( 1 motorno vozilo);

–      jedna krađa;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      18 ostalih krivičnih djela;

 •   45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   71 saobraćajna nezgoda, u kojima je  jedno lice zadobilo tešku tjelesnu povredu, a devet lica lakšu tjelesnu 
 • 34  lica su  lišena  slobode, a  29  lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 12/13.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      devet teških krađa;

–      tri krađe;

–      četiri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      tri posjedovanja opojne droge;

–      dvije prevare;

–      jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–      10 ostalih krivičnih djela;

 •   23 narušavanja javnog reda i mira, dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   51 saobraćajna nezgoda, tri lica zadobila teške, a 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 29 lica je lišeno slobode, a 23 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 10/11.12.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      13 teških krađa;

–      jedna krađa;

–      četiri nasilja u porodici;

–      tri oštećenja tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     17 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica.
 • 44 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, a devet lica lakše tjelesne   
 •  15 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke taktičkih čizama

Odluka o poništavanju postupka  javne nabavke taktičkih čizama broj: 09-20/1-14-2-1588 od 10.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka. 10.12.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kožnih etuia za policijske značke i službene legitimacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kožnih etuia za policijske značke i službene legitimacije broj:09-20-14-2-1641 od 10.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka 10.12.2019