BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 39 krivičnih djela i to:

–    dva ubistva u pokušaju;

–    jedna razbojnička krađa;

–    četiri posjedovanja opojnih droga;

–    dva nasilja u porodici;

–    11 teških krađa;

–    šest krađa;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira;
 • 58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.                                     

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača preduzeća”MIKRO+POLO”, za LOT 1- Nabavka Biosigurnosnog kabineta

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača preduzeća “MIKRO+POLO” d.o.o Sarajevo , specifična labaratorijska oprema i to za LOT 1 -Nabavka Biosigurnosnog kabineta  broj: 09-20-14-2-1272-III/19 od 13.11.2019. godine,  na osnovu člana 43 i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.  25., 70. i 100. stav 3;  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  47 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–     13 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      tri oštećenja tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      22 ostala krivična djela;

 •   26 narušavanja javnog reda i mira, dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   38 saobraćajnih nezgoda,  dva  lica zadobila teške, a pet lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 •  18 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki

Izmjene i dopune  Plana Javnih nabavki , broi: 20/1-14-2-391 od 15.03.2019. godine ,u skladu sa članova 43. i 45. stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) vrši se izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnijih poslova Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnoj upravi policije za 2019.godinu

izmjene i dopune javnih nabavki

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 18/19.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 1.  60 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo u pokušaju;

–      tri razbojništva;

–      13 teških krađa ( dva motorna vozila );

–      sedam krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      devet oštečenja tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      tri posjedovanja opojne droge;

–      21 ostalo krivično djelo;

 1.   26 narušavanja javnog reda i mira, pet  lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 2.   55 saobraćajnih nezgoda,  dva  lica zadobila teške, a 13 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 3.  24 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    pet nasilja u porodici;

–    10 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

 • 22 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 36 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a osam lica lakše tjelesne povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 15 lica su zadržana.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 34 krivična djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    tri razbojništva;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    devet teških krađa;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    šest krađa;

–    10 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 23 lica su zadržana.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 1.  37 krivičnih djela i to:

–       jedno ubistvo u pokušaju;

–      2 teške krađe (jedno motorno vozilo);

–      devet krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–     17 ostalih krivičnih djela;

 1.   33 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 2.   42 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 3.  22 lica je lišeno slobode, a 26 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI 310, ABI 3130 I PCR 9700 za DNK analize

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Javnu nabavku reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI 310, ABI 3130 I PCR 9700 za DNK analize broj: 09-20-14-2-1040 od 15.11.2019   godine . donesena na osnovu čl. 43., stava 2,  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70.,   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke  Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

ODLUKA 15.11.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  46 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–      17 teških krađa(dva motorna vozila);

–      četiri krađe;

–      četiri nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–     16 ostalih krivičnih djela;

 •   18 narušavanja javnog reda i mira.
 •   48 saobraćajnih nezgoda, dva lica zadobilo teške, a pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  29 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.