BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 10/11.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa ( jedno motorno vozilo);

–      pet krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–     17 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobila teže, a 17 lica lakše tjelesne   
 • 22 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

 

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 09/10.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 53 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      24 teških krađa ( 2 motorna vozila);

–      pet krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      18 ostalih krivičnih djela;

 •   28 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   50 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku forenzičkog programa za pretragu računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku   forenzičkog programa za pretragu računara broj: 09-20-14-2-1628 od 06.12.2019. godine  donesena na osnovu čl. 43. a u vezi sa članom 45. stav 2 . Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člaa 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke  Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

ODLUKA 06.12.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 08/09.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 43 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      15 teških krađa ( tri motorna vozila );

–      četiri krađe;

–      četiri nasilja u porodici;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      četiri posjedovanja opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   22 narušavanja javnog reda i mira, jedno  lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   46 saobraćajnih nezgoda, jedno  lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 24 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 07/08.12.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 33 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      osam teških krađa;

–      tri krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      17 ostalih krivičnih djela;

 •   15 narušavanja javnog reda.
 •   65 saobraćajne nezgode u kojima je 20 lica je zadobilo  lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 06/07.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      14 teških krađa (jedno motorno vozilo);

–      šest krađa;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      12 ostalih krivičnih djela;

 •   22 narušavanja javnog reda.
 •   64 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 15 lica je zadobilo  lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 05/06.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 49 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      13 teških krađa;

–      dvije krađe;

–      pet nasilja u porodici;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      25 ostalih krivičnih djela;

 •   23 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   52 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobila teške, a 15 lica  lakše tjelesne povrede.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 04/05.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      11 teških krađa;

–      tri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      četiri posjedovanja opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   25 narušavanja javnog reda i mira.
 •   51 saobraćajna nezgoda, tri lica zadobila teške, a jedno lice  lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku-Nabavka tonera i ketridža – LOT-1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Javnu nabavku Nabavka tonera i ketridža – LOT-1 broj:09-20-14-2-1310 od 03.12.2019  godine . donesena na osnovu čl. 43., stava 2,  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70.,   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke  Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 03.12.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 03/04.12.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 48 krivična djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      16 teških krađa;

–      pet krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      jedna prijevara;

–      23 ostala krivična djela;

 •  17 narušavanja javnog reda i mira u kojima je dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  61 saobraćajnih nezgoda u kojima je pet  lica je zadobilo teže,a 12 lica  lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 16  lica je zadržano.