30.11.2017.- Federalna uprava policije predala Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije presjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

U Sarajevu je jučer, 29.11.2017. godine održana Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA) na kojoj je Federalna uprava policije u skladu sa Statutom Asocijacije, zvanično predala predsjedavanje Asocijacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije.

slik

Pored navedenog, članice SEPCA-e su dogovorile smjernice za buduće djelovanje Asocijacije. Dogovorne su aktivnosti na izradi MIS “Menagmente information sistem” koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e, te su precizirane druge aktivnosti koje će se poduzimati u narednom period u cilju jačanja položaja strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija i Moldavija

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA

21.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA broj: 09-20-14-2-1577  od 21.11.2017. godine  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te članova 27. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana , te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču KRANING d.o.o. Puračić za LOT 1 i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo za LOT 2

21.11.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču KRANING d.o.o. Puračić za LOT 1  i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo za LOT 2 broj: 09-20-14-2-1948  od 16.11.2017. godine  donesene na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluke

13.09.2017. – U realizaciji operativne akcije “Treska” lišeno slobode 13 lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 13.09.2017. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i angažman pripadnika Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije „Treska“ na području navedenog kantona.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na devet lokacija na području Kantona Sarajevo, te je  lišeno slobode 13  lica iz Sarajeva incijala M.T. (1991.), E.T (1995.), V.J.(1989.), V.V. (1991.) M.P.(1989.) E.M.(1980.), F.V.(1978.), A.B. (1983.),  S.P. (1978.), E.P.(1974.),  A.M. (1997.), D.H. (1995.) i H.B. (1964.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH, na način da su u periodu od maja 2017. godine intezivno vršili nabavku, te stavljanje u promet opojne droge na području Kantona Sarajevo i šire.

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto cca. 2,50 kg. materije koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „Anfetamin“, cca. 2,00 kg materije koja asocira na opojnu drogu „Cannabis Sativa L“, određena količina vatrenog oružja, municije, jedno p.m.v., mobilni telefonski aparati, SIM kartice, te drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz  navedenog krivičnog djela.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, te će biti u zakonskom roku predati uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Asistenciju prilikom realizaciji ove akcije je pružalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo

03.08.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1396 od 01.08.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudzacu MIBO

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije

21.07.2017.godine

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije, u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici,  koju je odobrio direktor Federalne uprave policije na temelju odredbi iz čl. 41. stav (1), čl. 43. stav (1) t), 2)  i 4) Zakona o unutarnjim poslovima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/14, i čl. 11. istog Zakona, člana 53. stav (3) Zakona o policijskim službenicima F BiH („Službene novine F BiH“, bro: 27/05, 70/08 i 44/11): KONAČNA LISTA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT – 4

09.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT – 4, nabavka pancira sa nivoom zaštite IIIA sa pločama, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. ,70. i 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 07/08.02.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 29  krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       12 teških krađa;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno posjedovanje opojne droge;

–       10 ostalih krivičnih djela;

16 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

51 saobraćajna nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a osam lica  lakše tjelesne povrede.

11 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.