Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “CROBOX” d.o.o. Sarajevo za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala – tonera i ketridža

19.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “CROBOX” d.o.o. Sarajevo za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala – tonera i ketridža broj: 09-20-14-2-697 od 18.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivom zaštite III A sa pločama

13.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivom zaštite III A sa pločama, broj 09-20/1-14-2-857 od 11.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 i LOT-3, Odluka o poništenju postupka javne nabvke za LOT-2

31.05.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KRANING d.o.o. za LOT-1 (nabavka kancelarijskog namještaja), broj: 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018. godine, Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT-2 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 (nabavka sigurnosnih kasa), broj: 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018.godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca LOT 1, Odluka o ponistenju LOT 2, Odluka o ponistenju LOT 2 i Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 3

Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivična djela i to:

-    dva razbojništva;

-    jedno nasilje u porodici;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-   10 teških krađa;

-    pet krađa;

-    19 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanja javnog reda i mira;
 • 63 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, 10 lica lakše tjelesne povrede, a dok za 10 lica nije utvrđen stepen povreda .
 • 18 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

                                                                       

Bilten dnevnih događaja za dan 10/11.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    četiri posjedovanja opojne droge;

-    jedno nasilje u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    11 teških krađa;

-    četiri krađe;

-    16 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 9 lica lakše tjelesne povrede;
 • 21 lice je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

-       tri razbojništava;

-       12 teških krađa;

-       tri krađe;

-       četiri nasilja u porodici;

-       tri oštećenja tuđe stvari;

-       jedno ugrožavanje sigurnosti:

-       jedno osjedovnje opojnih droga;

-       12 ostalih krivičnih djela;

 • 16 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 63 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 05/06.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 32 krivičnih djela i to:

-       tri razbojništva;

-       pet teških krađa;

-       tri nasilja u porodici;

-       dva oštećenja tuđe stvari;

-       19 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.