Bilten dnevnih za period od 08. do 11.02.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 121 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    šest  razbojništava;

-    10 nasilja u porodici;

-    jedna razbojnička krađa;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    četiri oštećenja tuđe stvari;

-    dva  posjedovanja opojne droge;

-    42 teške krađe (1 motorno vozilo);

-    15 krađa;

-    39 ostalih krivičnih djela;

 • 76 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 168 saobraćajne nezgode, u kojima su čosam lica zadobila teške, a 46 lice lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 85 lica je lišeno slobode, a 70 lica  je zadržano.

12.12.2018. – U Sarajevu je održana svečano – radna sjednica Kolegija Federalne uprave policije

U Sarajevu je danas, 12.12.2018. godine održana svečano – radna sjednica Kolegija Federalne uprave policije koja je upriličena povodom dodjele Rješenja o unapređenju policijskih službenika u viši čin, nakon provedenog Internog oglasa o popuni upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi policije.

Nakon provedene procedure po navedenom oglasu odlukom direktora Federalne uprave policije, Dragana Lukača u viši policijski čin promovirano 13 policijskih službenika, i to:

u čin samostalni  inspektora unaprijeđen  je jedan (1) policijski službenik, u čin višeg inspektora četiri (4) policijska službenika, u čin inspektora četiri (4) policijskih služebnika, u čin stariji narednik jedan (1) policijski službenik i u čin narednik tri (3) policijska službenika.

DSC_0011    DSC_0024

DSC_0032    DSC_0048

Unaprijeđeni službenici su:

Čin samostalni inspektor:

 1. Raif Buća

Čin viši inspektor:

 1. Zoran Draško
 2. Emin Terzi
 3. Ratko Liješnić
 4. Goran Milošević

Čin inspektor:

 1. Edin Alomerović
 2. Milan Kovačević
 3. Armin Đozo
 4. Muhidin Čomor

Čin stariji narednik:

 1. Nikola Livaja

Čin narednik:

 1. Elelina Zećaj
 2. Teufik Hasurdžić
 3. Amir Đozo

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

03.12.2018. – U sklopu operativne akcije “Coints” lišena slobode tri lica zbog KD “Razbojništvo” i “Iznuda”

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 02.12.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te angažman Specijalne policijske jedinice i Jedinice za podršku FUP-e, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „COINTS“ na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivična djela „Razbojništvo“ iz člana 289. st. 2.  i „Iznuda“ iz člana 295. st. 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a po Naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi stambenih objekata na pet lokacija na području Kantona Sarajevo, te su lišena slobode tri lica, i to državljanin R Srbije iz mjesta Peć –  Kosovo incijala E.R. (1990.) koje je od ranije poznato policijskim organima kao višetruki povratnik u vršenju teških krivičnih djela, te dva lica iz Sarajeva incijala A.Ć. (1991.) i B.D. (1993.), koja se dovode u vezu sa naprijed navedenim krivičnim djelima.

Prilikom pretresa, pronađeno je i oduzeto p.m.v. čija je vrijednost cca. 40.000 KM, određena količina novca, materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Cannabis“ i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Navedena lica se sumnjiče da su u mjesecu junu 2018. godine izvršili razbojništvo na štetu vlasnika jedne privatne firme iz Sarajeva, a nakon čega su od istog lica iznudili i cca. 100.000 KM. Nadalje, ista lica se sumnjiče da su do realizacije ove operativne akcije pripremali ponovnu iznudu od istog lica i to za novčani iznos od 120.000 KM.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade nakon čega je lice B.D. po naredbi postupajućeg tužitelja pušteno na slobodu, dok će lica E.R. i A.Ć. biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Asistenciju prilikom pretresa pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom

24.10.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom, broj 09-20-14-2-1305 od 25.10.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 11/12.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno nasilje u porodici;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    jedna prevara;

-    14 teških krađa;

-    dvije teške krađe motornih vozila;

-    dva krađe;

-    13 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 20 lica zadobilo teške, a tri lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog namještaja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog namještaja broj: 09-20/1-14-2-1337 od 18.0.2018.godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny Plus d.o.o Sarajevo

12.09.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny Plus d.o.o Sarajevo, broj 09-20-14-2-1277/18 od 06.09.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

23.08.2018. – U sklopu operativne akcije “Tender” privedene četiri osobe

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 23.08.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona i podršku Obavještajno sigurnosne agencije BiH,  započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Tender“ na području Tuzlanskog Kantona i Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“ iz člana 340. st. 2., a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije u službene prostorije Federalne uprave policije u Tuzli, privedene su radi kriminalističke obrade tri osobe iz Sarajeva incijala M.F. (1967.god.), H.G. (1974.god.) i S.N. (1976. god.) i jedna osoba iz Tuzle incijala A.J. (1965. god)., protiv kojih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog Kantona.

Napominjemo, da su policijski službenici ove Uprave u toku provođenja  istrage u navedenom predmetu, a po Naredbama Kantonalnog Suda u Tuzli, izuzeli određenu tendersku dokumentaciju iz službenih prostorija preduzeća GRAS, Ministarstva Saobraćaja i drugih pravnih lica koji su učestvovali u tenderu, a vezano za nabavku plinskih autobusa i minibusa za potrebe spomenutog preduzeća.

Asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIAMEDIC d.o.o Ilidža Sarajevo

22.08.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIAMEDIC d.o.o Ilidža Sarajevo, broj 09-20-14-2-1216/18 od 20.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka