Bilten dnevnih događaja za dan 11/12.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 38 krivičnih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno nasilje u porodici;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    jedna prevara;

-    14 teških krađa;

-    dvije teške krađe motornih vozila;

-    dva krađe;

-    13 ostalih krivičnih djela;

  • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 20 lica zadobilo teške, a tri lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 13 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog namještaja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog namještaja broj: 09-20/1-14-2-1337 od 18.0.2018.godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny Plus d.o.o Sarajevo

12.09.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny Plus d.o.o Sarajevo, broj 09-20-14-2-1277/18 od 06.09.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

23.08.2018. – U sklopu operativne akcije “Tender” privedene četiri osobe

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 23.08.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona i podršku Obavještajno sigurnosne agencije BiH,  započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Tender“ na području Tuzlanskog Kantona i Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“ iz člana 340. st. 2., a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije u službene prostorije Federalne uprave policije u Tuzli, privedene su radi kriminalističke obrade tri osobe iz Sarajeva incijala M.F. (1967.god.), H.G. (1974.god.) i S.N. (1976. god.) i jedna osoba iz Tuzle incijala A.J. (1965. god)., protiv kojih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog Kantona.

Napominjemo, da su policijski službenici ove Uprave u toku provođenja  istrage u navedenom predmetu, a po Naredbama Kantonalnog Suda u Tuzli, izuzeli određenu tendersku dokumentaciju iz službenih prostorija preduzeća GRAS, Ministarstva Saobraćaja i drugih pravnih lica koji su učestvovali u tenderu, a vezano za nabavku plinskih autobusa i minibusa za potrebe spomenutog preduzeća.

Asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIAMEDIC d.o.o Ilidža Sarajevo

22.08.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIAMEDIC d.o.o Ilidža Sarajevo, broj 09-20-14-2-1216/18 od 20.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “CROBOX” d.o.o. Sarajevo za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala – tonera i ketridža

19.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “CROBOX” d.o.o. Sarajevo za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala – tonera i ketridža broj: 09-20-14-2-697 od 18.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivom zaštite III A sa pločama

13.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivom zaštite III A sa pločama, broj 09-20/1-14-2-857 od 11.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 i LOT-3, Odluka o poništenju postupka javne nabvke za LOT-2

31.05.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KRANING d.o.o. za LOT-1 (nabavka kancelarijskog namještaja), broj: 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018. godine, Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT-2 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 (nabavka sigurnosnih kasa), broj: 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018.godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca LOT 1, Odluka o ponistenju LOT 2, Odluka o ponistenju LOT 2 i Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 3