Zakon o državnoj službi u FBiH

Zakon o drzavnoj sluzbi FBiH (Sluzbene novine, 29-03) S

Zakon o drzavnoj sluzbi FBiH (Sluzbene novine, 29-03) B

Zakon o drzavnoj sluzbi FBiH (Sluzbene novine, 29-03) H

Zakon o izmjeni Zakona o drzavnoj sluzbi u FBiH (Sluzbene novine, br. 39-04)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drzavnoj u FBiH (Sluzbene novine, 54-04)

Zakon o izmjeni Zakona o drzavnoj sluzbi u FBiH (Sluzbene novine, br. 67-05)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drzavnoj u FBiH (Sluzbene novine, 08-06)