03.01.2019.- U operativnoj akciji “Tender” lišena slobode četiri lica zbog KD “Primanje dara i drugih oblika koristi“ i „Pomaganje“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 03.01.2019. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i podršku Obavještajno sigurnosne agencije BiH,  započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Tender“, na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivična djela „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. i „Pomaganje“ iz člana 33. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a na osnovu Naredbe Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni je pretres nad licem Č.E. (1996.) u U.O. „Palma“ na području Kantona Sarajevo, kojom prilikom je pronađen i oduzet novac koji je bio namjenjen za Nadzorni odbor KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, radi dobijanja saglasnosti vezano za zaključenje ugovora o nabavci sedam rabljenih trolejbusa (vrijednost ugovora iznosila je cca 700. 000,00 KM), nakon čega je lice lišeno slobode.

U nastavku akcije Tender lišena su slobode još tri lica incijala Ć.N. (1978.), A.A. (1970.) i S.D. (1971), koja se dovode u vezu sa naprijed navedenim krivičnim djelima.

Radi se o licu A.A. koji je u svojstvu člana Nadzornog odbora u KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi uz pomoć lica S.D. i E.H. (1978), zahtijevalo novac od odgovornog lica privednog subjekata iz Tuzlanskog kantona, čija djelatnost ima veze sa nabavkom rabljenih trolejbusa za KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, a kako bi isti dao saglasnost na zaključivanje ugovora  za navedenu nabavku.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega su lica Č.E. i Ć.N. po naredbi postupajućeg tužitelja puštena na slobodu, dok će lica A.A.. i S.D. biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

19.12.2018. – U Orašju je dana 17. i 18.12.2018. godine, održan redovni sastanak Koordinacije

U Orašju je dana 17. i 18.12.2018. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za mjesec novembar 2018. godine, dostignuti nivo rada policije u oblasti auto-kriminala u F BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine na otkrivanju koruptivnih krivičnih djela, kao i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

20181218_101051

Detaljno su analizirani podaci svih aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu po svim segmentima iz nadležnosti policije, te je utvrđeno da je na području Federacije BiH smanjen broja izvršenih krivičnih djela za 300 (ili 18,55%), broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 27 (ili 2,06%) i broj saobraćajnih nesreća za 469 (ili 20,57%), dok je povećan broj napada na ovlaštena službena lica za 2 (ili 25%).

Kako je pojasnio Direktor FUP-e, ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta je evidentan rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su sigurno najbolji i najefikasniji dio državnog aparata, koji i pored teške ekonomske i socijalne situacije u društvu, postiže zavidne rezultate i veoma efikasno i ozbiljno se bori protiv svih vidova kriminaliteta, kao i drugih sigurnosnih izazova koji se pred policiju postavljaju.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka svih KMUP-ova i FUP-a, suglasni smo da se stanje sigurnosti u FBIH može definirati kao zadovoljavajuće. U vezi sa tim potrebno je imati u vidu i određene sigurnosne događaje koji su evidentirani na prostoru FBiH, kako u oblasti kriminaliteta tako u oblasti javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, koji po svojim poslijedicama, a sobzirom na težinu izvršenih djela broj žrtava, ili pričinjene materijalne štete i otuđene imovine predstavljaju stanovitu sigurnosnu prijetnju u odnosu na ukupno stanje sigurnosti.

Također, ukazuje se potreba za daljim realiziranjem donesene Strategije na razini policijskih struktura iz 2017. godine, u borbi protiv auto-kriminala na prostoru Federacije  BiH.

Razmatrajući problematiku koruptivnih krivičnih djela u našoj zemlji ocjenjeno je za potrebnim intezivno angažiranje svih raspoloživih kapaciteta u okviru policiske stukture u FBiH na otkrivanju ove vrste krivičnih djela i počinitelja. U Realiziranju ove aktivnosti u idućoj godini policijski organi u F BiH će prije svega realizirati intezivnu suradnju sa svim tužiteljstvima u BiH u domenu poduzimanja mjera iz zakonom definiranim nadležnostima policijskih i tužiteljskih organa.

Na sastanku su razmotrena i određena pitanju u vezi sa migrantskom krizom u našoj zemlji, te je ocjenjeno da je ovo pitanje poprimilo posebno ozbiljnu dimenziju na prostoru Unsko-sanskog kantona, u okviru čega određene pojave impliciraju vrlo ozbilju sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici, te je neophodno hitno poduzimanje praktičnih mjera, bez deklerativnog izjašnjavanja u vezi sa ovom problematikom, a u domenu nadležnosti određenih tijela, organa i službi sa nivoa Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava policije, bila je domaćin ovog sastanka.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

03.12.2018. – U sklopu operativne akcije “Coints” lišena slobode tri lica zbog KD “Razbojništvo” i “Iznuda”

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 02.12.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te angažman Specijalne policijske jedinice i Jedinice za podršku FUP-e, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „COINTS“ na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivična djela „Razbojništvo“ iz člana 289. st. 2.  i „Iznuda“ iz člana 295. st. 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a po Naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi stambenih objekata na pet lokacija na području Kantona Sarajevo, te su lišena slobode tri lica, i to državljanin R Srbije iz mjesta Peć –  Kosovo incijala E.R. (1990.) koje je od ranije poznato policijskim organima kao višetruki povratnik u vršenju teških krivičnih djela, te dva lica iz Sarajeva incijala A.Ć. (1991.) i B.D. (1993.), koja se dovode u vezu sa naprijed navedenim krivičnim djelima.

Prilikom pretresa, pronađeno je i oduzeto p.m.v. čija je vrijednost cca. 40.000 KM, određena količina novca, materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Cannabis“ i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Navedena lica se sumnjiče da su u mjesecu junu 2018. godine izvršili razbojništvo na štetu vlasnika jedne privatne firme iz Sarajeva, a nakon čega su od istog lica iznudili i cca. 100.000 KM. Nadalje, ista lica se sumnjiče da su do realizacije ove operativne akcije pripremali ponovnu iznudu od istog lica i to za novčani iznos od 120.000 KM.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade nakon čega je lice B.D. po naredbi postupajućeg tužitelja pušteno na slobodu, dok će lica E.R. i A.Ć. biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Asistenciju prilikom pretresa pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

18.10.2018. – Provedena operativna akcija “Giannini”, lišena slobode tri lica te zaplijenjena materija za proizvodnju droge

Aktivnosti su realizovane u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona te po naredbama Općinskog suda u Visokom i Općinskog suda u Sarajevu.

U sklopu navedene akcije, lišena su slobode tri lica sa područja općine Visoko, inicijala M.F. (1984.), N.S. (1996.) i K.E. (1984.), te su izvršeni pretresi na tri lokacije, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto cca. 11 litara tekućine koja asocira na amfetaminsku bazu tzv. “amfetaminsko ulje“ koja je bila najvjerovatnije pripremljena za korištenje u proizvodnji opojne droge amfetamin, putničko motorno vozilo sa namjenski urađenim prostorima za krijumčarenje, vojno i civilno vatreno naoružanje, mobilni telefonski aparati i SIM kartice i dr. Pravovremenim djelovanjem spriječeno je stavljanje u promet nekoliko desetina kilograma opojne droge amfetamin koja bi bila proizvedena iz „amfetaminskog ulja“ a koja supstanca se sukladno Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH nalazi na listi tvari i biljki pod strogim nadzorom.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, biti predata uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu ZDK.

Podsjećamo da su policijski službenici Federalne uprave policije tokom mjeseca jula 2018. godine provodeći OTA Duga, lišili slobode tri osobe na području Kantona Sarajevo gdje su pretresima objekata koje su isti koristili pronađene materije koje su korištene za proizvodnju opojne droge amfetamin i metamfetamin te tom prilikom zaplijenjeno više od 5 000 kom. tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu metamfetamin tzv. „extazi“, cca. 1 kg materije koja  svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin“ te druge materije koje se koriste u ilegalnoj proizvodnji opojne droge.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

 

15.10.2018. – U realizaciji operativne akcije “Plaža” lišena slobode tri lica zbog KD “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 15.10.2018. godine, policijski službenici Federalne uprave policije su po naredbama Općinskog suda u Konjicu, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „PLAŽA“, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ FBiH.

U sklopu navedene akcije, lišena su slobode tri lica sa područja općine Jablanica, inicijala K.D. (1993. god.), M.D. (1970. god.) i Ž.J. (1983. god.), te su izvršeni pretresi na tri lokacije, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto cca. 1 kg. opojne droge „Cannabis“ koja je bila pripremljena za dalju prodaju, više od 70 komada stabljika opojne droge „Cannabis“ u fazi sušenja, pribor za drobljenje, vojno vatreno naoružanje, mobilni telefonski aparati i SIM kartice.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku biti predata uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, nadležnom tužilaštvu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.10.2018.- Lišeno slobode lice za kojim je raspisana međunarodna potjernica

Dana 11.10.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije su poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, identifikovali i locirali lice Kurlas Tayfun Jack, za kojim je od strane nadležnih organa R Njemačke raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnih djela „Razbojništvo“, „Ucjena“ i „Teško razbojništvo“ Krivičnog Zakona R Njemačke.

Navedeno lice je istog dana lišeno slobode, te predato na dalju nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

28.09.2018. – Najava specijalne emisije o Federalnoj upravi policije u Slučajevima X

Aktivnosti F MUP-a i Federalne uprave policije u borbi protiv najsloženijih vidova kriminala bit će ekskluzivno prezentirane u specijalnoj emisiji, koja će se emitirati u emisiji „Slučajevi X“ na Hayat TV-u, u nedjelju (30.9.2018. godine)  u 20:00 sati.

Ekipa Hayat TV-a i pripadnici FUP-a uložili su velike napore tokom snimanja koje je proteklo bez ikakvih problema.

Emisija koja govori o rezultatima FUP-a i požrtvovanosti njenih pripadnika pokazuje drugu stranu ove agencije koju građani do sada nisu imali priliku vidjeti. O aktivnostima FUP-a govore forenzičari, kriminalistički policajci, ali i specijalci. U emisiji će se ekskluzivno emitirati priča o Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije koja se u BiH smatra najjačom, najopremljenijom i najobučenijom, a u regiji se smatra jednom od najelitnijih specijalnih jedinica. Prikazat će se  do sada neviđene autentične snimke policijskih akcija koje je u proteklom periodu izvela Federalna uprava policije, jedina pravna nasljednica nekadašnjeg republičkog MUP-a, što je ujedno čini i najstarijom policijskom agencijom u BiH.

Najavu emisije možete pogledati na ovom linku:

https://www.youtube.com/watch?v=e795J6kfchw

26.07.2018.- Lišena slobode tri lica zbog online prevara putem interneta

Policijski službenici Federalne uprave policije dana 26.07.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona,  poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području spomenutog kantona, a vezano za krivično djelo  „Prevara“ iz člana 294. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Zenici, izvršeni su pretresi na tri lokacije na području općine Zenica, te su lišene slobode tri lica iz Zenice inicijala M.B. (1994.god), A.V. (1996. god.) i Dž.A. (1990. god.) koja se sumnjiče da su u prethodnom periodu izvršili više online prevara putem interneta, nudeći na prodaju određene „nepostojeće“ proizvode, pri čemu je oštećeno više desetina fizičkih lica sa područja Bosne i Hercegovine i zemalja regiona R Hrvatska, R Srbija, R Crna Gora, R Makedonija i R Slovenija, pri čemu je istima pričinjena veća materijalna šteta (tačan iznos se još uvijek utvrđuje).

Prilikom pretresa, do sada je pronađena i oduzeta određena količina novca, računara i druga računarska oprema, mobilni telefonski aparati, SIM kartice i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su  privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade nakon čega će ista biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

13.07.2018.- U nastavku operativne akcije „Duga“ lišeno slobode jedno lice i pronađena oprema za proizvodnju opojne droge

U nastavku operativne akcije „Duga“, policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, lišili slobode još jedno lice iz Sarajeva incijala D.C. (1976.god) koje se sumnjiči za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronađena je i oduzeta mašina za tabletiranje, metalni nastavci sa žigom i drugi predmeti, koji su korišteni za proizvodnju i stavljanje u promet  opojne droge „ekstazi“. Također, pronađeno je i oduzeto oko 300 NN tableta koje asociraju na opojnu drogu „ekstazi“ i cca. 2 kg. praškaste NN materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „metamfetamin“, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Nakon izvršenog pretresa lice D.C. je privedeno u  službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, te će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u zakonskom roku biti predato na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, u sklopu iste  akcije u utorak, 10.07.2018. godine lišena su slobode dva lica  Đ.K. (1983. god) i A.K. (1984 .god), u čijim stambenim objektima je prilikom pretresa pronađeno i oduzeto više od 5 000 kom. NN tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „ekstazi“, cca. 1 kg NN materije koja  svojim izgledom asocira na opojnu drogu „anfetamin“, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode  u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

10.07.2018.- U operativnoj akciji “Duga” lišena slobode dva lica zbog KD „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Dana 10.07.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, započeli su sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Duga“ na području navedenog Kantona, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U skopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi na dvije lokacije na području opićina Stari grad i Novo Sarajevo, te su lišena slobode dva lica iz Sarajeva incijala Đ.K. (1983. god) i A.K. (1984 .god) koja se sumnjiče za gore navedeno krivično djelo.

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto više od 5 000 kom. tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „extazi“, cca. 1 kg materije koja  svojim izgledom asocira na opojnu drogu „anfetamin“, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode  u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonskom roku biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE