22.05.2018. – Prilikom realizacije operativne akcije “Meta” lišeno slobode 10 lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 22.05.2018. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te angažman pripadnika Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „META“ na području navedenog Kantona, a vezano za krivično djelo „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. st. 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a po Naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi stanova/kuća i ugostiteljskih objekata na devet lokacija na području općina Ilidža, Novo Sarajevo i Centar, te je lišeno slobode 10 lica incijala N.H. (1997.), N.H. (1974.), H.A. (1993.), Đ.N. (1993.), I.K. (1992.), A.K. (1991.), S.I. (1991.), A.A. (1997.), A.Ć. (1974.) i A.M. (1990.),  a koja se dovode u vezu sa naprijed navedenim krivičnim djelima.

Prilikom pretresa, pronađeno je oduzeto cca. 6 kg. materije koja svojim izgledom asocira na oponu drogu „Cannabis Sativa L“, te manje količine materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge „Kokain“ i „Spid“, te vatreno oružje, municija, mobilni telefonski aparati i SIM kartice i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade nakon čega će ista biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Asistenciju prilikom pretresa su pružali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

14.05.2018.- Održan sastanak direktora Federalne uprave policije i delegacije Policije Italije

U Sarajevu je danas, 14.05.2018. godine održan radni sastanak direktora Federalne uprave policije Dragana Lukač i delegacije Policije Italije na čelu sa direktorom Uprave za prevenciju protiv terorizma/nasilnog ekstremizma, Claudio Galzerano, koji su razgovarali o problematici terorizma i migracija u Bosni Hercegovini i Evropi.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji kada je u pitanju navedena problematika, a kojom prilikom se došlo do zajedničkog zaključka da je suradnja i razmjena informacija na međunarodnom nivou od ključnog značaja za suzbijanje i preventivno djelovanje sigurnosnih službi u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, kako i eventulanih opasnosti koje sa sobom nose masovne migracije, te je u tom smijeru i postignut dogovor na današnjem sastanku.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

25.04.2018. – Prilikom realizacije operativne akcije „Escape“ lišena slobode četiri lica zbog KD “Iznuda“ i „Ugrožavanje sigurnosti“

Dana 25.04.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Escape“, na području Kantona Sarajevo, u cilju dokumentovanja lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelima „Iznuda“ iz člana 295. i „Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 183. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda Sarajevu, izvršeni su pretresi stambenih objekata i vozila na više lokacija na području općina Novi Grad i Ilidža, kao i dva ugostiteljska objekta, te su lišena slobode četiri lica iz Sarajeva inicijala A.C. (1997.god.), K.G. (1995. god), A.S. (1987.god) i  A.Ć. (1989.god).

 Navedena lica se sumnjiče da su od jednog lica iz Sarajeva u prethodnom periodu u više navrata iznuđivali novac i imovinu upućujući mu pri tome ozbiljne prijetnje po njegov život, kao živote bližih članova njegove porodice.

 Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih lica pronađen je i oduzet novac koji se dovodi u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima, kao i vatreno oružje, municija, mobilni telefonski aparati, SIM kartice i drugi predmeti.

 Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

20.04.2018. – U operativnoj akciji “Globus” lišena slobode dva lica zbog KD „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Dana 20.04.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije su  pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Globus“, na području Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobjskog kantona, a vezano za dokumentovanje koruptivnih krivičnih djela i njihovih izvršilaca.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda Tuzla na području Tuzle lišeno je slobode lice inicijala S.K. iz Gračanice, a na području Zenice lišeno je slobode lice inicijala V.Š. iz Zenice, zbog postojanja osnova sumnje da je V.Š. počinilo produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, a lice S.K. krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. a u vezi sa članom 33. KZ F BiH.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih lica izuzeti su predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenog krivičnog djela.

Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Tuzli, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Značajnu podršku prilikom provođenja istrage pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija  Bosne i Hercegovine, dok su asistenciju prilikom realizacije današnjih aktivnosti pružili pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

18.04.2018.- Prilikom protesta nanešene teške tjelesne povrede policijskom službeniku FUP-e

U cilju objektivnog informisanja javnosti, obavještavamo vas da je dana 17.04.2018 godine prilikom izvršavanja redovnih poslova i zadataka iz nadležnosti Federalne uprave policije, a koje se odnose na zaštitu štićenog objekta Parlamenta  Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, oko 17,45 sati za vrijeme zasjedanja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH došlo je do pokušaja nasilnog ulaska u zgradu Parlamenta F BiH od strane jednog broja osoba koje su učestvovali na protestima ispred zgrade Parlamenta F BiH. U tim okolnostima lice D.H (1968) iz Zenice, izvršilo je fizički napad  na  policijske službenike neposredno na ulazu u objekat Parlamenta F BIH, te  je tom prilikom  nanio teške tjelesne povrede načelniku Sektora uniformisane policije Federalne uprave policije, kojem je ukazana ljekarska pomoć na Klinici uregentne medicine UKC Sarajevo.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 359. „Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti“ KZ FBiH,  od strane policijskih službenika MUP Kantona Sarajevo slobode je lišeno lice D.H.(1968) iz Zenice,  protiv kojeg je nakon kriminalističke obrade podnijet Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Osoba D.H je  evidentirana  kao višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela „nasilničko ponašanje“, “izazivanje opće opasnosti pucanjem iz vatrenog oružja“, “nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, a isti je 2013. godine zbog većeg broja izvršenih  krivičnih djela bio predmetom kriminalističke obrade Federalne uprave policije.

Također želimo informirati javnost da Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije, dana 17.04.2017 godine, nije uopšte bila angažirana u okviru osiguranja,  niti je vršila bilo kakve aktivnosti u vezi sa istim.

                                                     FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

11.04.2018. – Održan sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova

Dana 10.04.2018. godine završen je dvodnevni  sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Ovakvi sastanci predstavljaju preduslove za stvaranje usaglašenog strateškog pristupa Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u rješavanju  nekih od najznačajnijih sigurnosnih pitanja i izazova pred kojima će se u vremenu koje dolazi agencije za provođenje zakona zasigurno naći.

Osim razmatranja „Informacije o stanju sigurnosti na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine“, što  podrazumijeva  analitički osvrt na stanje javnog reda i mira, kriminaliteta i stanja sigurnosti u saobraćaju, posebno su razmatrane mogućnosti dodatnog intenziviranja aktivnosti na stavljanje u punu funkciju kriminalističko-obavještajnog sektora, kako u Federalnoj upravi policije, tako i u Upravama policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Naglašeno je da ovaj segment policijske djelatnosti, u procesu otkrivanja i obrade najsloženijih oblika krivičnih djela, predstavlja temelj od kojeg započinje svaka  kvalitetna kriminalistička istraga. Potom su analizirane i mogućnosti  ujednačenog  i usaglašenog pristupa u slučajevima masovnijih javnih okupljanja i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, uz jedinstven zaključak da je policija obavezna postupati u kontekstu poštivanja zakona i nadležnosti policijskih agencija na provođenju tih zakona.

Aktueliziran je problem i pitanje ilegalnih migracija, koje će u narednom periodu sigurno biti intenzivirane i mnogo masovnije nego do sada, te u tom smislu je neophodno poduzeti nužne korake u smislu međusobne saradnje i saradnje sa drugim nadležnim agencijama, kako bi i ova pojava bila tretirana na pravilan i zakonit način.

Na kraju,  svi učesnici  su izrazili zadovoljstvo rezultatima dvodnevnog sastanka, uz ocjenu da se, na osnovu raspoloživih analitičkih parametara, ali i sigurnosne procjene trenutnog stanja na terenu, može  zaključiti da je ukupna sigurnosna situacija na području Federacije BiH zadovoljavajuća, te da su policijske agencije u stanju u potpunosti odgovoriti na pravi način svim sigurnosnim izazovima.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

04.04.2018. – U realizaciji operativne akcije “Limit” lišeno slobode više od 30 lica zbog KD „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 04.04.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su nakon višemjesečne istrage pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli sa realizacijom zajedničke operativne akcije kodnog naziva „LIMIT“, na području Federacije Bosne i Hercegovine, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom današnjih aktvnosti, a po Naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu vrše se pretresi na 31 lokaciji i to na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je lišeno slobode više od 30 lica.

 Provodeći navedene aktivnosti do sada je pronađeno i privremeno oduzeto cca. 4 kg različitih opojnih droga i to „Spid“, „Cannabis Sativa L“, „Heroin“, „Kokain“ i dr., te vatreno oružje, municija, minsko eksplozivna sredstva, mobilni telefoni i SIM kartice, blinkeri za p.m.v., kao i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim kriviičnim djelom.

 Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Asistenciju prilikom realizacije današnjih aktivnosti pružaju pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,  Hercegovačko-neretvanskog kantona i Tuzlanskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.03.2018.- Obilježena godišnjica atentata na zamjenika ministra FMUP-a, Joze Leutara

Povodom obilježavanja godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije je dana 16.03.2018. godine, položila vijence na spomen-obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

20180316_074400  20180316_074415

20180316_074433   20180316_074438

20180316_074459     20180316_074726

Delegacija Federalne uprave policije će dana 28.03.2018. godine položiti vjenac u zgradi Federalne uprave policije i u Mostaru na mjestu ukopa pok. zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Joze Leutara.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

03.03.2018.- Izvršena deblokada raskrsnice Šićki brod kod Tuzle

Obavještavamo vas da je postupajući po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Federalna uprava policije – Specijalna policijska jedinica, a shodno naredbi direktora Federalne uprave policije, pružila asistenciju navedenom Ministarstvu u deblokadi raskrsnice Šički brod u Tuzli.

U koordinisanim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona navedena raskrsnica je deblokirana, te je omogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja na navedenom lokalitetu, odnosno na magistralnom putu Orašje-Tuzla-Sarajevo.

Prilikom provođenja navedenih aktivnosti upotrebljen je minimum sile i to samo prema licima koja su bila u vidno alkoholisanom stanju i koja su pružala  otpor prema policijskim službenicima, s tim da nije bilo povrijeđenih lica.

Jedan broj lica priveden je u Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona radi kriminalističke obrade i protiv istih će biti poduzete zakonom propisane mjere.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

23.02.2018. – U nastavku operativne akcije „Balkan“ lišene slobode tri osobe zbog KD „Pomoć učinitelju poslije učinjena krivičnog djela“

U nastavku operativne akcije „Balkan“, policijski službenici Federalne uprave policije su dana 23.02.2018. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, lišili slobode još tri osobe iz Sarajeva incijala A.B. (1972.god.), R.LJ. (1969.god.) i E.O. (1967.god.) koji se sumnjiče za krivično djelo „Pomoć učinitelju poslije učinjena krivičnog djela“ iz člana 346., a  vezi sa krivičnim djelima „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. i „Zloupotreba položaja i ovlaštenja“ iz člana 382. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedene aktivnosti, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi dva objekata na području općine Ilidža, Sarajevo kojom prilikom je pronađen i privremeno oduzeto novčani iznos cca. 110.000,00 u različitim apoenima i valutama (konvertibilne marke i euro), oružje, municija i drugi predmeti koji potiču iz predmetnih krivičnih djela.

Po okončanju pretresa izvršit će se kriminalistička obrada nad osobama lišenim slobode nakon čega će se Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo dostaviti Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv istih.

Podsjećamo, dana 19.02.2018. godine lišene su slobode odgovorne osobe Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, incijala N.D. (1966.god.) i H.D. (1966.god.) koja se sumnjiče da  su u svojstvu odgovornih osoba Direkcije, tokom 2017. i 2018. godine s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi zahtijevali i primali novac i darove od vlasnika i odgovornih osoba više privednih subjekata iz BiH, čija djelatnost ima veze sa izgradnjom i rekonstrukcijm puteva, a kako bi istim obezbjedili poslove kroz namještanje tendera javnih nabavki koje je provodila Direkcija, kao i druge nezakonite radnje.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE