27.04.2017. – Realizovana operativna akcija “Briješće”, lišeno slobode četiri lica zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 26.04.2016. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali operativnu akciju „Briješće“ na području ovog kantona. Podršku u ovoj istrazi je pružala Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na tri lokacija na području općine Novi Grad Sarajevo, te su lišena slobode četiri lica iz Sarajeva incijala A.O. (1985.), E.K. (1994.), A.T. (1995.) i N.V. (1982.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH, na način da su u periodu od decembra 2016. godine do aprila 2017. godine intezivno vršili nabavku, te stavljanje u promet opojne droge na području Kantona Sarajevo i šire.

Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina NN materije koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „Cannabis Sativa L“, cca. 110 tableta koje asociraju na opojnu drogu „Exstazi“, manju količinu materije koja asocira na opojnu drogu „Anfetamin“, vage i pribor za pakovanje opojne droge, mobilni telefonski aparati, SIM kartice, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa navedenim krivičnim djelom, odnosno koji su korišteni prilikom izvršenja navadenih krivičnih djela.

Nakon izvršenih pretresa, lica su lišena slobode i privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega je jedno lice po usmenom nalogu postupajućeg tužitelja, pušteno na slobodu, dok su tri lica uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

20.04.2017. – Održan sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara

Dana 20.04.2017. godine u Livnu je održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.

Shodno ranije utvrđenom dnevnom redu, u nasastanku je razmatrana sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i rezultati postignuti tokom prvog kvartala 2017. godine, utvrđivanje konkretnih modela daljnjeg jačanja međusobne suradnje po svim linijama rada, posebno u segment zajedničkog izvještavanja i djelovanja policije u odnosu na konkretne pojavne oblike kriminaliteta kao najsloženijeg i najvažnijeg segmenta u oblasti sigurnosti.

Također su razmatrani načini unaprijeđenja zajedničke saradnje s tužilaštvima kao i drugi sigurnosni izazovi, te ostala aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

10      11

Svi parametri koji definišu stanje sigurnosti su u opadanju, odnosno zabilježen je manji broj krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, te se stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u ovom periodu ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

05.04.2017.- Lišena slobode dva lica iz Zenice zbog KD „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 05.04.2017. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te angažman Specijalne policijske jedinice FUP-a i asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, poduzimali aktivnosti vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Zenici izvršen je  pretres na jednoj lokaciji  na području Zenice, te  su lišena slobode dva lica iz Zenice inicijala V.I. (rođ. 1960. god.) i V.A. (rođ.1997. god.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238 KZ F BiH.

Prilikom pretresa oduzeta je određena količina suhe zeljaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu „Canabis“, novčanice koje su najvjerovatnije krivotvorene, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predana na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

25.03.2017.- Realizovana operativna akcija “Barista” – pronađeno cca. 30 kg opojne droge

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage koja je provođena na širem području Federacije Bosne i Hercegovine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, dana 24.03.2017. godine u večernjim satima poduzimali aktivnosti na realizaciji operativne akcije „Barista“ na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH. Značajnu podršku u ovoj istrazi je pružala Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedene aktivnosti, postupajući po Naredbi nadležnog suda izvršen je pretres na dvije lokacije kojom prilikom je pronađeno cca. 30 kg. opojne droge, što u poslijednje vrijeme predstavlja jednu od najvećih zaplijena u Bosni i Hercegovini.

Nad licima lišenim slobode se vrši kriminalistčka obrada u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će isti danas 25.03.2017. godine biti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati na dalje postupanje Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

23.03.2017. – Stručni osvrt na kompjuterski kriminal

Policijski službenici Federalne uprave policije, Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala, su u prethodnom periodu zaprimili više prijava fizičkih i pravnih lica sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na zloupotrebu informacionih sistema, prvenstveno pravnih subjekata, upotrebom tehnika napada na internetu koje imaju za cilj prevare korisnika u smislu promjene instrukcija za plaćanje roba i usluga, instaliranja malicioznih kodova u informacioni sistem korisnika i preuzimanje sesija internet bankarstva, te kriptovanja računara korisnika i zahtijevanja uplate otkupnine u svrhu deskripcije sadržaja. Na opisani način je fizičkim i pravnim licima sa teritorije Bosne i Hercegovine, pričinjena do sada neutvrđena materijalna šteta koja se ogleda u nedostupnosti podataka.

U navedenim primjerima, u dijelu koji se odnosi na tzv. “e-mail prevare”, napadač vrši istu na način da metodama “phisinga” ili kompromitacije e-mail servera, obavlja nadzor nad e-mail korespondencijom njemu interesantnih osoba, najčešće pravnih subjekata koji vrše poslovnu korespondenciju sa inostranstvom, a potom predstavljajući se kao ino dobavljač, koristeći obilježja istog, u fakturama vrši promjenu načina plaćanja, odnosno pod izgovorom navodnih promjena banke, navodi nove instrukcija za plaćanje i korespondentnu banku koja ne odgovara stvarnim podacima, nakon čega oštećeni ne sumnjajući izvrši uplatu na dostavljeni račun, kojom prilikom je fizičkim i pravnim licima sa teritorije Bosne i Hercegovine pričinjena materijalna šteta u novčanom iznosu od više stotina hiljada konvertibilnih maraka.

Nadalje, u drugom primjeru preuzimanja kontrole nad on-line bankarstvom, napadač uz korištenje metoda tzv. “phisinga”, šalje e-mail žrtvi, najčešće pravnom licu, predstavljajući se kao npr. Porezna uprava, u konkretnom primjeru @poreznauprava.com umjesto poreznauprava.ba, a potom aktiviranjem priloga uz e-mail poruku, npr. pdf dokumenta, žrtva u svoj sistem instalira maliciozni program koji za svrhu ima preuzimanje udaljene kontrole nad računarom, što naposljetku za posljedicu ima, u određenom trenutku obavljanje neovlašteno preuzimanje sesije internet bankarstva, nakon čega izvrše neovlaštene novčane transakcija u ime legalnog korisnika na prethodno pripremljene bankovne račune kriminalnih lica, “finansijske mule”, kom prilikom je u prethodnom periodu, pravnim licima sa teritorije Bosne i Hercegovine, gradova Posušje, Tomislav Grad, Tuzla, Orašje, Banja Luka, u vremenskom periodu od sredine 2016. godine, pričinjena materijalna šteta u novčanom iznosu više od 900.000,00 KM.

U primjeru enkripcije računara, žrtva najčešće zaprima e-mail poruku sa malicioznim programom u prilogu iste, nakon kojih radnji se vrši enkripcija podataka sa informacionog sistema, uz zaprimanje poruke o plaćanju otkupnine podataka u virtualnoj valuti “BitCoin”.

 U svim naprijed navedenim primjerima od strane napadača, osim lakovjernosti legalnog internet korisnika iskorišteni su i sigurnosni propusti tipa, korištenja nelicenciranih operativnih sistema, korištenja neodgovarajućih ili nepostojanje antivirusnih programa, slabe ili nepostojanje sigurnosne politike korištenja informacionih tehnologija u firmama, ne postojanje permanentne edukacije uposlenika o opasnostima na internetu/kompjuterskoj sigurnosti i dr.

U cilju preventivnog djelovanja, odnosno smanjenja mogućih zloupotreba informacionih sistema fizičkih i pravnih lica u Bosni i Hercegovini, policijski službenici Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala ove Uprave, smatraju da bi slijedeće preporuke uveliko doprinijele smanjenju krivičnih djela iz oblasti kompjuterskog kriminala:

 • procjena rizika i kreiranje pravilnika/sigurnosne politike u vezi sa korištenju informacionih sistema u firmama,
 • korištenje licenciranih operativnih sistema, redovan update istih,
 • korištenje antivirusnih programa i redovan update istih,
 • kontinuiran nadzor mrežnih događaja od strane administratora i prijavljivanje anomalija na istom,
 • obraćanje pažnje na instalaciju računalnih programa,
 • poštivanje protokola upotrebe elektronskog bankarstva,
 • prilikom “on-line” plaćanja, uključivanje dodatnih mjera autentikacije, ( npr. novi klijent, prva transakcija, obavezna dodatna autentikacija ),
 • redovna provjera analitičke kartice kretanja po računu, provjera sumnjivih transakcija,
 • pažnja prilikom ostavljanja ličnih podataka na internetu,
 • provjera izvora pošiljaoca e-mail poruka, redovno ažuriranje postavki e-mail korisničkog računa, servera,
 • kreiranje tzv.”back-up” podataka u skladu sa politikom sigurnosti firme, ( na trećim lokacijama i si.),
 • redovna edukacija privatnih  korisnika  i  uposlenih  u firmama  u vezi  sa mogućnostima zloupotrebom informacionih tehnologija, odnosno prijetnjama na internetu.

Naprijed navedeni sadržaj ima za cilj preventivno djelovanje i podizane svijesti kako kod pravnih tako i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

20.03.2017. – Zadokumentovana organizovana kriminalna grupa koja se sumnjiči za izvršenje 128 krivičnih djela teške krađe

Policijski službenici Federalne uprave policije su poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnost, a pod nadzorom Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo i uz suradnju sa policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zadokumentovali organizovanu kriminalnu grupu koja je u vremenskom periodu od 2013. do 2016. godine na području Kantona Sarajevo, izvršila 128 krivičnih djela teške krađe, te druga krivična djela, na način da su iz prostorija pravnih lica „Konzuma”, „Amko komerca”, „TD Marketa”, benzinskih pumpi, kioska i drugih objekata otuđivali sefove sa novcem i duhanske proizvode, čime su oštetili navedena pravna lica u iznosu od cca. 428.148,86 KM.

Vezano za navedeno Federalna uprava policije je dana 20.03.2017. godine Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv četrnaest lica iz Sarajeva, inicijala J.H. (1988. god.), S.A. (1994. god.), A.B. (1988. god.), K.B. 1984. god.), A.B. (1992. god.), H.Z. (1990. god.), A.L. (1993. god), E.I. (1989. god), A.B. (1987. god), J.B. (1994. god.), S. DŽ. (1994. god.), N.M. (1990. god.), F. K. (1994. god) i J.Ž. (1989. god.), zbog postojanja osnova sumnje da su isti počinili krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima, “Teška krađa” iz člana 287. “Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija” iz člana 371., “Neovlašteno prisluškivanje i zvučno snimanje” iz člana 188., “Prikrivanje” iz člana 300.,”Oštećenje tuđe stvari” iz člana 293.i “Produženo krivično djelo” iz člana 55. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti da dokumentovanju krivičnih djela i lica koja se dovode u vezu sa istim.

13.03.2017. – Očitovanje FUP-a povodom pokretanja Incijative za provođenje parlamentarnog nadzora

Povodom Incijative za provođenje parlamentarnog nadzora nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, koju je pokrenuo federalni poslanik, Nermin Nikšić, informišemo javnost da ova institucija u svakom segmentu svog rada postupa u skladu sa Zakonom, odnosno u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima.

Kada je u pitanju Nezavisni odbor Federalna uprava policije nema nikakve nadležnosti, ni ingerencije koje se odnose na imenovanje istog, obzirom da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u apsolutnoj nadležnosti u odnosu na izbor i uspostavu kako radnih tako i civilnih tijela.

Federalna uprava policije izražava čuđenje zbog čega ova radna tijela još uvijek nisu uspostavljena, a ista su u isključivoj nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a ne Federalne uprave policije.

Gdin. Nikšić je u svom izlaganju spomenuo opremu i uređaje za prisluškivanje, želimo upoznati javnost da je navedena oprema nabavljena u decembru 2016. godine, u cilju jačanja kapaciteta Federalne uprave policije i rada u borbi protiv organizovanog kdiminala, terorizma  i  drugih oblika kriminala, s tim da je ista u testnoj fazi rada tako da još nije korištena prilikom provedbe posebnih istražnih radnji. Napominjemo da se svako provođenje posebnih istražnih radnji vrši pod nadzorom nadležnih tužilaštava i isključivo na osnovu naredbi nadležnih sudova.

Što se tiče rada Federalne uprave policije, ista je depolitiziran organ koji postupa u skladu sa Zakonom uključujući profesionalne standarde, a što uključuje i rad direktora Federalne uprave policije. Istrage koje vodi ova Uprava provode se isključivo pod nadzorom nadležnih tužilaštava.

U odnosu na ocjenu gdin-a Nermina Nikšića da su određena tužilaštva odustala od usluga Federalne uprave policije, zbog navodnog nepovjerenja u profesionalni rad, objektivnost i politički uticaj na Federalnu upravu policije, naglašavamo da je ta ocjena potpuno neutemeljena, a potvrda toga je činjenica da je u određenom broju istraga koje ova Uprava provodi u suradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo, obuhvaćen jedan broj visokopozicioniranih dužnosnika iz političke stranke g-dina Nerimina Nikšića, kao i drugih političkih stranaka. Navedeno može zorno potvrditi i g-din Nermina Nikšić koji je prije par dana, na zahtijev Kantonalnog Tužilaštva kantona Sarajevo, davao izjavu u službenim prostorijam ove Uprave, a što može eventualno predstavljati i uzrok Nikšićevog istupanja u javnost u vezi sa predmetnim.

Kada je riječ o političkom uticaju o kojem je govorio g-din Nikšić ne možemo se očitovati u odnosu na isto, obzirom da isti nije precizirao da li to zapravo znači da je Federalna uprava policije bila pod uticajem političke stranke g-dina Nermin Nikšića dok je isti bio na vlasti u prethodnom mandatnom periodu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

13.03.2017.- Realizacija operativne akcije “Target” u toku u sklopu koje je lišeno slobode šest lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 13.03.2017. godine u ranim jutarnjim satima, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije „Target“ na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Značajnu ulogu u realizaciji ove operativne akcije pruža Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, kao i pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Suda Bosne i Hercegovine vrše se pretresi na šest lokacija na području navedenih kantona, te je lišeno slobode šest lica incijala S.D. (1958.g), A.O.(1986.g.), D.S. (1987.g), A.F. (1996.g), A.D. (1991.g.) i A.D (1987.g.).

Radi se o licima koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Organizovani kriminalal“ iz člana 250., a u vezi sa krivičnim djelom „Neovlašten promet oružjem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne namjene” iz člana 193.  Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Do sada je prilikom pretresa pronađena i oduzeta veća  količina oružja, municije, novca, računarska oprema, SIM kartice, mobilni telefonski aparati  i drugi predmeti koji se dovode u vezi sa  predmetnim krivičnim djelom.

O daljnim aktivnostima u vezi sa navedenom akcijom javnost će biti blagovremeno informisana.

09.03.2017. – U sklopu operativne akcije “Lašva” lišeno slobode sedam lica

Policijski službenici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona su nakon višemjesečne istrage, dana 09.03.2017. godine u ranim jutarnjim satima, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog  kantona i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije „Lašva“ na području spomenutog kantona.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Travniku, započeti su pretresi na šest  lokacija na području općina Travnk i Vitez, te je lišeno slobode sedam lica I.F. (1979.g), M.F. (1985.g.), S.F.(1996.g.), Z.J. (1978.g), B.T. (1987.g.) i  D.F. (1979.g), G.R. (1991.g.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“ iz člana 340., a u vezi sa krivičnim djelima „Neovlašetana proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH.

Nakon izvršenih pretresa, lica lišena slobode će biti privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Srednjo-bosanskog kantona.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

24.02.2017. – Federalna uprava policije domaćin šestog sastanka rukovodilaca policijskih tijela i rukovodilaca tužilaštava na strateškom nivou

Dvodnevni sastanak Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela održan je 23. i 24.2.2017. godine na Vlašiću. Domaćin sastanka bio je direktor Federalne uprave policije, glavni generalni inspektor Dragan Lukač.

Sastanak je održan kao nastavak uspješne suradnje ovih institucija kroz rad Strateškog foruma, a sastanku su prisustvovali v.d. glavni tužilac Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, glavni republički tužilac Republičkog javnog tužilaštva RS, Mahmut Švraka, zamjenik glavnog tužioca Federalnog tužilaštva F BiH, Tihomir Jurko, glavni tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta, Zekerija Mujkanović, te direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, Perica Stanić, direktor Policije Republike Srpske, Darko Ćulum, direktor policije Brčko Distrikta, Goran Pisić, te Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije kao domaćin sastanka.

Tokom sastanka razmatran je rad operativnih foruma između tužilaštava i policijskih tijela na svim nivoima, te su predstavljene dobre prakse uspostavljanja odjeljenja za rad sa maloljetnicima u tužilaštvima i policijskim tijelima. Strateški forum je na ovom sastanku raspravljao o kvalitetu i efikasnosti komuniciranja tužilaštava i policijskih tijela u situacijama vanrednih događaja i o ostalim mogućnostima unapređenja suradnje policijskih tijela i tužilaštava.

New ImageOrganizaciju sastanka podržalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru aktivnosti koje provodi kroz Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske i Norveške.