31.07.2017. – Demant na objavljen tekst u listu „Dnevni avaz“ od 30.7.2017.godine, pod naslovom „Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 30.07.2017. godine, pod redakcijskim naslovom Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“, izneseni su u odnosu na odabir kandidata za zapošljavanje u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije, po javnom konkursu, raspisanom, 20.12.2016. godine, neutemeljeni podaci, ocjene i kvalifikacije koje se odnose na Federalnu upravu policije, a posebno u odnosu na Direktora Federalne uprave policije.

Zbog objektivnog i pravilnog informisanja javnosti  iznosimo činjenice  i potpune  podatke u odnosu na objavljeno u  pomenutom tekstu, i to kako slijedi:

 • Federalna uprava policije je 20.12.2016. godine raspisala Javni konkurs za prijem policijskih službenika u činu „policajac“ u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije , za 15 izvršilaca.
 • Javni konkurs je objavljen u više medija u Bosni i Hercegovini, između ostalih i „Dnevnom avazu“.
 • U objavljenom konkursu su navedeni svi potrebni podaci u vezi sa Konkursom, između ostalog, u poglavlju III po naznakom „Napomena“ u alineji tri stoji:

„Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije (Direktor) će se rukovoditi odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima kojim je propisano da: „Struktura policijskih službenika u policijskom organu podržava nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine“ i člana 11. Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14)“

 • Dakle iz svega prethodno navedenog jasno je da je svaki aplikant za zapošljavanje prije nego što se prijavio na konkurs bio upoznat sa svim uvjetima prijema po ovom javnom Konkursu.
 • Kompletna procedura konkursa provedena je transparentno, i u cjelini sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Policijski službenici kada zasnivaju radni odnos u Federalnoj upravi policije polažu zakletvu/prisegu („Službene novine FBiH, broj 62/2005“), koja glasi:

„Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati  Ustava i Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnosti i obaveze policijskog službenika vršiti, savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štiti  prava, slobode i sigurnost svih građana, da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost  moj život.  Ja sam policijski službenik Federacije Bosne i Hercegovine.“

 • Svi policijski službenici, angažirani u provođenju konkursa, uključujući i Direktora, su u cjelini postupili sa načelima položene zakletve.
 • Federalna uprava policije je policijski organ na razini Federacije Bosne i Hercegovine i principi njenog rada su federalnog nivoa, njena nadležnost je na čitavom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a ne lokalne zajednice, ista nije Biro za zapošljavanje, niti Centar za socijalni rad.
 • Liste ili tabele uspiješnosti aplikanata/kandidata (Lista osvojenih bodova) ne predstavlja odabranu konačnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje.
 • Konačna lista kandidata predložena za zapošljavanje, po navedenom Konkursu, a koju je odobrio, sukladno Zakonu Direktor FUP-e, sadrži:
 • Devet (9) kandidata bošnjačke nacionalnosti koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Četiri (4) kandidata hrvatske nacionalnosti, koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Jedan (1) kandidat srpske nacionalnosti, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Jedan (1) kandidat iz reda ostali, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Za vrijeme mandata ovog Direktora FUP-a u radni odnos primljeno je preko 100 djelatnika, po istim principima, a ispravnost ovog pristupa potvrđuju i presude nadležnih sudova.
 • Kandidat Hamdo Maličković iz Sarajeva, je postigao zavidan rezultat na testiranju ali broj osvojenih bodova nije bio dovoljan da bi se isti našao na predloženoj listi kandidata za zapošljavanje.
 • Evidentno je, iz predhodno navedenih činjenica, da na mjesto istog nije niko drugi primljen, kako se to navodi u objavljenom članku.
 • Direktor Federalne uprave policije nepoznaje niti jednog kandidata koji je sudjelovao na navedenom konkursu niti je iko, u toku čitave konkursne procedure razgovarao sa Direktorom u vezi sa zapošljavanjem bilo koga.
 • Direktor Federalne uprave policije je Hrvat po nacionalnosti, čiji je isključivi nalogodavac za rad Ustav i Zakon, i imputacije u objavljenom članku na adresu Direktora su potpuno neutemeljene, uvredljive i ozbiljno šovinističke.
 • U odobravanju liste kandidata za zapošljavanje, po navedenom Konkursu Direktor FUP-e je na temelju odredbe iz člana 43. stav (1.), tačka 1), izvršio cjelovite konsultacije sa ministrom Federalnog ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova. Ministar FMUP-a je po nacionalnosti Bošnjak, što je također javnosti poznato.
 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema nikakve nadležnosti u odnosu na Federalnu upravu policije, pa samim time ni na zapošljavanje u istoj, bilo koga, niti ima ingerencije bilo koje vrste u vezi sa izborom Direktora FUP-e.
 • Direktora FUP-e bira Nezavisni odbor, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Iz prethodno navedenog ocjene i izjave date u pomenutom članku koje su upućene članu Predsjedništva BiH, gdin-u Bakiru Izedbegoviću su potpuno neutemeljene, nekompetentne i nedobronamjerne.
 • U okviru predložene liste kandidata za zapošljavanje, koju je odobrio Direktor FUP-e, nalaze se i djeca šehida, boraca i poginulih branitelja.
 • Direktor Federalne uprave policije i Fedralna uprava policije će i dalje raditi na temelju Ustava, Zakona i profesionalnog etičkog kodeksa, jer naša država, Bosna i Hercegovina, može opstati i imati budućnost, ako su narodi i građani u njoj jednakopravni. Organi za provođenje zakona za to imaju posebnu odgovornost.

Tražimo od dnevnih novina „Dnevni avaz“ da ovaj demant objave u cjelini.

                                                                            FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

28.07.2017. – Informacija u vezi sa prijavljenim događajem „Ugrožavanje sigurnosti” Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Marinka Čavare

Federalna uprava policije je dana 06.07.2017. godine zaprimila prijavu da je dana 05.07.2017. godine Predsjednik Federacije BiH, gosp. Marinko Cavara, bio pod sigurnosnom prijetnjom za vrijeme kretanja auto-cestom na dionici Kakanj-Zenica.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, po Uredbi Vlade F BiH, je štićena osoba, i osiguranje iste vrši Federalna uprava policije i to po mjestu rada, prebivališta i u kretanju, na principu osiguranja 24 sata.

Odmah, po dobivenom saznanju, za navedeni događaj, Federalna uprava policije je sukladno svojoj nadležnosti, poduzela sve operativno-tehničke, kriminalističko-obavještajne i tehničke mjere i radnje u rasvjetljavanju i dokumentiranju prijavljenog događaja.

Obzirom da su iz zaprimljene prijave proizilazile indicije o eventualnom postojanju kaznenog djela, o događaju je obaviješteno Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona, kao mjesno nadležno, te je isto sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, vršilo nadzor nad radom policijskih službenika u vezi sa prijavljenim događajem.

Federalna uprava policije je u radu na ovom događaju izvršila potrebne izvide i kriminalistička istraživanja, te je poduzela sve potrebne kriminalističko-tehničke i operativne radnje, zadokumentirala ovaj događaj, te je u okviru provedenog postupka utvrđeno sljedeće:

 1. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Marinko Čavara, je dana 05.07.2017. godine u vremenu iza 17 sati kretao se auto-cestom na relaciji Kakanj-Zenica, sa službenim vozilom Predsjednika Federacije kojim je osobno upravljao, a sa namjerom odlaska kući u mjesto prebivališta. Kretanje Predsjednika Federacije BiH, na navedenoj trasi odvijalo se bez policijske pratnje, postoje Predsjednik Federacije BiH, prije kretanja na put iz Sarajeva, samoinicijativno iz pratnje otpustio policijske službenike koji su angažirani na njegovom osiguranju.

Na dionici autoceste Kakanj-Zenica došlo je,u nekoliko navrata,do prijetećeg
„vizualnog kontakta” između kriminogene osobe N.H. sin Ramiza, rođ. 1972.
godine, sa prebivalištem u Kaknju, i NN osobe koji su se zajedno kretali
navedenom auto cestom motornim vozilom marke „Passat”, sa gosp. Marinkom
Čavarom.

Imenovani su također u toku vožnje navedenom dionicom auto-ceste,kretali se na određenom odstojanju, iza vozila kojim se kretao gosp. Marinko Čavara, a u određenoj fazi ispred službenog vozila Predsjednika F BiH.

U navedenom događaju nije sudjelovalo bilo koje drugo vozilo, odnosno osobe, osim pometnutih.

Nema dokaza o organiziranom nastupu navedenih inkriminiranih osoba u opisanom događaju.

Nema dokaza da su navedene osobe poznavale gosp. Marinka Čavaru, odnosno da su iste nastupale na opisani način prema Predsjedniku Federacije BiH.

Sva prikupljena dokumentacija u vezi sa navedenim događajem, uz potrebna izvješća dostavljeni su postupajućem tužitelju Tužiteljstva ZE-DO kantona, koji će postupiti sukladno odredbama iz člana 45..ČI. 231.,čl. 232.,čl. 233. i čl. 241. Zakona o kaznenom postupku F BiH.

U toku rada na rasvjetljavanju navedenog događaja Federalna uprava policije je ostvarila suradnju sa Kantonalnim MUP-a ZE-DO, K/Ž MUP-a, Srednjobosanskog Kantona, MUP-a Republike Srpske i Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

27.07.2017. – Na osnovu crvene međunarodne potjernice lišen slobode Đuro Burek

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 27.07.2017. godine, na osnovu crvene međunarodne potjernice, lišili slobode osobu Đuro Burek (1957.god.) iz Jakova, Republika Hrvataska zbog kaznenog djela „Prijevara u gospodarskom poslovanju“ Kaznenog Zakona Republike Hrvatske.

Osoba lišena slobode je predata na dalju nadležnost Sudu Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

27.07.2017. – Lišeno slobode jedno lice zbog krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 26.07.2017. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, poduzimali mjere i radnje i svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo, vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 U sklopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršen je  pretres na jednoj lokaciji  na području općine Novi Grad Sarajevo, te  je lišeno slobode jedno lice incijala A.Z. (1981. god).

Prilikom pretresa oduzeta je određena količina suhe zeljaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu „Canabis Sativa L“, vatreno oruže i određena količina municije, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te je u zakonskom roku uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predato na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

03.07.2017. – Svečano obilježen 1. Juli „Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Povodom obilježavanja 1. Jula,Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine” danas je u Domu policije održana svečanasjednica Kolegija direktora Federalne uprave policije i ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na kojoj su se prisutnima obratili Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslovai Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.

Prilikom obraćanja, ministar Čampara je istakao značaj Zakonakoji bi uskoro trebali biti upućeni u parlamentarnu proceduru, stim da je stavio akcent na Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne iHercegovine, kojim se regulišu pitanja koja trenutnim Zakonom nisu obuhvaćena i uvodi se jedna novina koja se tiče zašitite ličnih podataka, odnosno osnovnih podataka u policijskom sektoru. Ova zaštita je posebno značajna za implementaciju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Uredom Evropske policije (EUROPOL-om), akojim bi se okončala posljednja faza ka implementaciji Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnjimeđu policijskim agencijama, što je važan korak u jačanju međunarodne borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, a što ćeomogućiti Bosni i Hercegovini da ostvari bolji napredak kako u regionu tako i šire.

Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač je čestitao je 1. juli, Dan policije svim pripadnicima policijskih struktura u Federaciji BiH, te je naglasio da Federalna uprava policije i ostali policijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju dovoljno kapaciteta da odgovore na svaki vid antiustavnog djelovanja i narušavanja Dejtonskog sporazuma.Također, direktor jeu svom govoru istakao značaj donošenja Zakona opolicijskim službenicima Federacije Bosne iHercegovine koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri, te apelirao na Vladu FBiH da što prije usvoji zakon o specijalnom tužilaštvu i posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH kako bi dobili mehanizam za uspješnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Na svečanoj sjednici kolegija pred direktoromFederalne uprave policije Draganom Lukač i ministrom Aljošom Čampara, svečano je položilo zakletvu 25 policijska službenika koja su uspiješno završili školovanje na Policijskoj Akademiji u Sarajevu, te tim zvanično postali policijski službenici Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadalje, direktor Dragan Lukač i ministar Aljoša Čamparasu uručili prigodne nagrade i pismene pohvale namještenicima, državnim službenicima i policijskim službenicima Federalne uprave policije za izuzetne rezultate u radu. Među nagradama istaknuta je dodjela pet srebrenih i pet zlatnih policijskih znački koje su dobili policijski službenici za poseban doprinos u efikasnom izvršavanju poslova i zadataka, posebne kreativnosti i sposobnosti, organizacijske sposobnosti u komandovanju i rukovođenju, te ukupne rezultate Federalne uprave policije tokom 2016. godine.

Prilikom svečane sjednice kolegija direktor Dragan Lukač je dodjelio 20 Rješenja o unaprijeđenju u viši čin za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenikau Federalnoj upravi policije.

Upućene su čestitke pobjednicima u sportskim takimčenjima u disciplinama: streljaštvo, mali nogomet i šah održanim povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije u FBiH kojima su uručene prigodne nagradei pehari.

Sjednici kolegija su prisustvovali potpredsjednici Federacije BiH, Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, zamjenik premijera Federacije BiH, Vesko Drljača, kao ipredstavnici pravosudne vlasti, međunarodnih institucija i predstavnici policijskih agencija u BiH i drugi.

29.06.2017. – POZIV MEDIJMA

Poštovani predstavnici medija,

Obavještavamo Vas da će se povodom obilježavanja 1. jula – “Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine” u ponedjeljak, 3. 7. 2017. godine sa početkom u 11,00 sati u Domu policije ul. Tina Ujevića 1., Sarajevo, održati zajednička radno – svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova.

Prije početka svečanog kolegija, tačnije u 10.30 sati u Domu policije, medijma će se obratiti, odnosno biti će omogućeni pojedinačni intervijui sa direktorom Federalne uprave policije, Draganom Lukač i ministrom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Aljošom Čampara.

Dolazak možete potvrditi na tel. br. 061/198-981 ili e-mail: glasnogovornik@fup.gov.ba.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

02.06.2017. – VJEŽBA „JACKAL STONE 2017“ ODRŽAT ĆE SE U BiH U JUNU

Pripreme za vježbu “Jackal Stone 2017” će početi dolaskom pripadnika Vojske SAD u BiH u junu. Jackal Stone je dio Programa zajedničke obuke i vježbi Evropske komande vojske SAD, čiji je cilj poboljšanje interoperabilnosti sa savezničkim i partnerskim državama.

Jackal Stone 2017 je bilateralna vježba tokom koje će biti korišten realni scenario terorističke prijetnje u cilju poboljšanja interoperabilnosti između sigurnosnih snaga SAD i njihovih bh. partnera. Vježba će pomoći pripremi učesnika za uspješno provođenje operacija u zajedničkom i kombinovanom okruženju uz podršku civilnih i vladinih agencija zemlje domaćina.

Koordinacione aktivnosti za vježbu Jackal Stone provođene su tokom proteklih godinu dana, a sama vježba će se održati u junu. U svim gradovima i opštinama širom BiH na čijim područjima će se održati, svi manevri i događaji su pripremani u saradnji sa zvaničnicima javne bezbjednosti. Scenario vježbe osmišljen je tako da odražava relevantne sigurnosne izazove, ali nema nikakve veze sa stvarnim događajima.

Sjedinjene Američke Države se pridružuju našim domaćinima u Bosni i Hercegovini u izrazima zahvalnosti za podršku i razumijevanje koje su nam pružili građani ove zemlje. Ujedno im se želimo unaprijed zahvaliti za razumijevanje u slučaju bilo kakvih potencijalnih neugodnosti u toku trajanja vježbe narednog mjeseca.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

26.05.2017. – Upozorenje javnosti na online igricu “Plavi kit”

Uzimajući u obzir novu pojavu, odnosno online igricu na internetu pod nazivom „Plavi kit”, koja predstavlja prijetnju za maloljetnike, Federalna uprava policije upozorava javnost:

Igrica „Plavi kit” prije svega je usmjerena na mlađu populaciju i to najčešće djecu u razdoblju od 10 do 15 godina, kojima se nakon instalacije navedene igrice postavljaju različiti zadaci, u početku manje opasni poput gledanja filmova neprimjerenog sadržaja, zatim samopovređivanja urezivanjem plavog kita na rukama, a sve se završava pozivom i podstrekavanjem na izvršenje samoubistva.

Ova opasna igrica prisutna je u mnogim državama i zbog nje je navodno stradalo više desetina maloljetnika, te je stoga Federalna uprava policije pojačala aktivnosti na praćenju i prevenciji pojave igrice „Plavi kit” u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na uznemirujući sadržaj navedene “igre” i opasnostima koje se s tim povezuju, upozoravaju se roditelji i prosvjetni radnici da obrate pažnju na ponašanje djece, te da pojačaju nadzor na istima kada je u pitanju korištenje Interneta.

Preporučujemo da se sva djeca gore spomenutog razdoblja upozore na moguće rizike i podsjete na nužni oprez pri komuniciranju putem društvenih mreža i eventualnom susretanju sa zastrašujućim porukama ili sadržajima na Internetu

Preporučujemo onima koji se na bilo koji način susretnu s uznemirujućim porukama ili prijetnjama na Internetu da o tome ODMAH obavijeste policiju, roditelje ili prosvjetne radnike.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

24.05.2017. – U Sarajevu održana Generalna Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

Dana 23.05.2017. godine u Sarajevu je održana Generalna Skupština Asocijacije  šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA) gdje je domaćin događaja bila Federalna uprava policije koja trenutno presjedava Asocijacijom. Skupština ja uspješno završena, a na istoj se zvanično Asocijaciji priključila Moldavija.

Pored navedenog, članice SEPCA-e su dogovorile smjernice za buduće djelovanje Asocijacije, te su donijele zaključke. Dogovorene su aktivnosti na jačanju položaja strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi, a sve u cilju efikasnije borbe protiv terorizma, radikalizma, nasilnog ekstremizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog kriminala i drugih sigurnosnih izazova sa intencijom stalnog jačanja i unapređenja odnosa, koordinacije i zajedničkog rada.

Istaknut je značaj MIS “Menagmente information saistem” koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e, te su precizirane aktivnosti koje će se poduzimati u narednom period na izrdi istog. Pored navedenog SEPCA će u narednom period uz podršku međunarodnih partnera pokrenuti incijativu na uspostavi jedinstvene baze forenzičkih podataka.

1-1       3_1

Naredne aktivnosti planirane su za kraj 2017.godine u Sarajevu kada će Federalna uprava policije presjedavanje Asocijscijom zvanično predati Makedoniji.

22.05.2017.- U Sarajevu će se održati Generalna Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

Nakon što je Federalna uprava policije dana 24.11.2016. godine u Sofiji, Bugarska zvanično preuzela predsjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA), u Sarajevu će se dana 23.05.2017. godine odražati Generalna Skupština na kojoj će se između ostalog, zvanično Asocijaciji priključiti Moldavija.

 Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji.

 Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE