20.03.2017. – Zadokumentovana organizovana kriminalna grupa koja se sumnjiči za izvršenje 128 krivičnih djela teške krađe

Policijski službenici Federalne uprave policije su poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnost, a pod nadzorom Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo i uz suradnju sa policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zadokumentovali organizovanu kriminalnu grupu koja je u vremenskom periodu od 2013. do 2016. godine na području Kantona Sarajevo, izvršila 128 krivičnih djela teške krađe, te druga krivična djela, na način da su iz prostorija pravnih lica „Konzuma”, „Amko komerca”, „TD Marketa”, benzinskih pumpi, kioska i drugih objekata otuđivali sefove sa novcem i duhanske proizvode, čime su oštetili navedena pravna lica u iznosu od cca. 428.148,86 KM.

Vezano za navedeno Federalna uprava policije je dana 20.03.2017. godine Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv četrnaest lica iz Sarajeva, inicijala J.H. (1988. god.), S.A. (1994. god.), A.B. (1988. god.), K.B. 1984. god.), A.B. (1992. god.), H.Z. (1990. god.), A.L. (1993. god), E.I. (1989. god), A.B. (1987. god), J.B. (1994. god.), S. DŽ. (1994. god.), N.M. (1990. god.), F. K. (1994. god) i J.Ž. (1989. god.), zbog postojanja osnova sumnje da su isti počinili krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima, “Teška krađa” iz člana 287. “Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija” iz člana 371., “Neovlašteno prisluškivanje i zvučno snimanje” iz člana 188., “Prikrivanje” iz člana 300.,”Oštećenje tuđe stvari” iz člana 293.i “Produženo krivično djelo” iz člana 55. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti da dokumentovanju krivičnih djela i lica koja se dovode u vezu sa istim.

13.03.2017. – Očitovanje FUP-a povodom pokretanja Incijative za provođenje parlamentarnog nadzora

Povodom Incijative za provođenje parlamentarnog nadzora nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, koju je pokrenuo federalni poslanik, Nermin Nikšić, informišemo javnost da ova institucija u svakom segmentu svog rada postupa u skladu sa Zakonom, odnosno u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima.

Kada je u pitanju Nezavisni odbor Federalna uprava policije nema nikakve nadležnosti, ni ingerencije koje se odnose na imenovanje istog, obzirom da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u apsolutnoj nadležnosti u odnosu na izbor i uspostavu kako radnih tako i civilnih tijela.

Federalna uprava policije izražava čuđenje zbog čega ova radna tijela još uvijek nisu uspostavljena, a ista su u isključivoj nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a ne Federalne uprave policije.

Gdin. Nikšić je u svom izlaganju spomenuo opremu i uređaje za prisluškivanje, želimo upoznati javnost da je navedena oprema nabavljena u decembru 2016. godine, u cilju jačanja kapaciteta Federalne uprave policije i rada u borbi protiv organizovanog kdiminala, terorizma  i  drugih oblika kriminala, s tim da je ista u testnoj fazi rada tako da još nije korištena prilikom provedbe posebnih istražnih radnji. Napominjemo da se svako provođenje posebnih istražnih radnji vrši pod nadzorom nadležnih tužilaštava i isključivo na osnovu naredbi nadležnih sudova.

Što se tiče rada Federalne uprave policije, ista je depolitiziran organ koji postupa u skladu sa Zakonom uključujući profesionalne standarde, a što uključuje i rad direktora Federalne uprave policije. Istrage koje vodi ova Uprava provode se isključivo pod nadzorom nadležnih tužilaštava.

U odnosu na ocjenu gdin-a Nermina Nikšića da su određena tužilaštva odustala od usluga Federalne uprave policije, zbog navodnog nepovjerenja u profesionalni rad, objektivnost i politički uticaj na Federalnu upravu policije, naglašavamo da je ta ocjena potpuno neutemeljena, a potvrda toga je činjenica da je u određenom broju istraga koje ova Uprava provodi u suradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo, obuhvaćen jedan broj visokopozicioniranih dužnosnika iz političke stranke g-dina Nerimina Nikšića, kao i drugih političkih stranaka. Navedeno može zorno potvrditi i g-din Nermina Nikšić koji je prije par dana, na zahtijev Kantonalnog Tužilaštva kantona Sarajevo, davao izjavu u službenim prostorijam ove Uprave, a što može eventualno predstavljati i uzrok Nikšićevog istupanja u javnost u vezi sa predmetnim.

Kada je riječ o političkom uticaju o kojem je govorio g-din Nikšić ne možemo se očitovati u odnosu na isto, obzirom da isti nije precizirao da li to zapravo znači da je Federalna uprava policije bila pod uticajem političke stranke g-dina Nermin Nikšića dok je isti bio na vlasti u prethodnom mandatnom periodu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

13.03.2017.- Realizacija operativne akcije “Target” u toku u sklopu koje je lišeno slobode šest lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 13.03.2017. godine u ranim jutarnjim satima, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije „Target“ na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Značajnu ulogu u realizaciji ove operativne akcije pruža Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, kao i pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Suda Bosne i Hercegovine vrše se pretresi na šest lokacija na području navedenih kantona, te je lišeno slobode šest lica incijala S.D. (1958.g), A.O.(1986.g.), D.S. (1987.g), A.F. (1996.g), A.D. (1991.g.) i A.D (1987.g.).

Radi se o licima koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Organizovani kriminalal“ iz člana 250., a u vezi sa krivičnim djelom „Neovlašten promet oružjem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne namjene” iz člana 193.  Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Do sada je prilikom pretresa pronađena i oduzeta veća  količina oružja, municije, novca, računarska oprema, SIM kartice, mobilni telefonski aparati  i drugi predmeti koji se dovode u vezi sa  predmetnim krivičnim djelom.

O daljnim aktivnostima u vezi sa navedenom akcijom javnost će biti blagovremeno informisana.

09.03.2017. – U sklopu operativne akcije “Lašva” lišeno slobode sedam lica

Policijski službenici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona su nakon višemjesečne istrage, dana 09.03.2017. godine u ranim jutarnjim satima, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog  kantona i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije „Lašva“ na području spomenutog kantona.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Travniku, započeti su pretresi na šest  lokacija na području općina Travnk i Vitez, te je lišeno slobode sedam lica I.F. (1979.g), M.F. (1985.g.), S.F.(1996.g.), Z.J. (1978.g), B.T. (1987.g.) i  D.F. (1979.g), G.R. (1991.g.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“ iz člana 340., a u vezi sa krivičnim djelima „Neovlašetana proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH.

Nakon izvršenih pretresa, lica lišena slobode će biti privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Srednjo-bosanskog kantona.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

24.02.2017. – Federalna uprava policije domaćin šestog sastanka rukovodilaca policijskih tijela i rukovodilaca tužilaštava na strateškom nivou

Dvodnevni sastanak Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela održan je 23. i 24.2.2017. godine na Vlašiću. Domaćin sastanka bio je direktor Federalne uprave policije, glavni generalni inspektor Dragan Lukač.

Sastanak je održan kao nastavak uspješne suradnje ovih institucija kroz rad Strateškog foruma, a sastanku su prisustvovali v.d. glavni tužilac Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, glavni republički tužilac Republičkog javnog tužilaštva RS, Mahmut Švraka, zamjenik glavnog tužioca Federalnog tužilaštva F BiH, Tihomir Jurko, glavni tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta, Zekerija Mujkanović, te direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, Perica Stanić, direktor Policije Republike Srpske, Darko Ćulum, direktor policije Brčko Distrikta, Goran Pisić, te Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije kao domaćin sastanka.

Tokom sastanka razmatran je rad operativnih foruma između tužilaštava i policijskih tijela na svim nivoima, te su predstavljene dobre prakse uspostavljanja odjeljenja za rad sa maloljetnicima u tužilaštvima i policijskim tijelima. Strateški forum je na ovom sastanku raspravljao o kvalitetu i efikasnosti komuniciranja tužilaštava i policijskih tijela u situacijama vanrednih događaja i o ostalim mogućnostima unapređenja suradnje policijskih tijela i tužilaštava.

New ImageOrganizaciju sastanka podržalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru aktivnosti koje provodi kroz Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske i Norveške.

 

14.02.2017. – Realizacija operativne akcije “Kurir” u toku

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 14.02.2017. godine u ranim jutarnjim satima, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli sa realizacijom operativne akcije „KURIR“ na području navedenog Kantona. Značajnu ulogu u realizaciji ove operativne akcije pruža Obavještajno-sigurnosno agencija BiH, te Ministarstavo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu, vrše se pretresi na 10 lokacija na području Sarajeva.

Radi se o licima koja se dovode u vezu sa krivičnim djelima „Organizovani kriminalal“ iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. i „Krivotvorenje službene isprave“ iz člana 389. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršenih pretresa lica lišena slobode će biti privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

13.02.2017. – U sklopu akcije “Panonika” lišeno slobode jedno lice zbog KD ”Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga”

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon provedene istrage, u nedelju 12.02.2017. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona, realizovali operativnu akciju “Panonika” na području navedenog Kantona.

U sklopu navedene akcije, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Tuzli, izvršen je pretres putničkog motornog vozila, te je lišeno slobode jedno lice iz Tuzle incijala E.Đ. (1988. godište) koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelom ”Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto cca. 5kg NN materije koja svojim izgledom asocira na opojni drogu „Spid“, mobilni telefonski aparati i SIM kartice, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će danas 13.02.2017. godine biti predato uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog Kantona.

Asistenciju u realizaciji ove operativne akcije je pružalo minsitarstvo unutrašnjih poslova  Tuzlanskog Kantona.

27.01.2017. – Realizovana operativna akcija “Piramida” u sklopu koje su lišena slobode tri lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 26.01.2017.godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona i uz asistenciju policijskih službenika ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog Kantona realizovali operativnu akciju “Piramida”

Vezano za navedenu akciju, a postupajući po naredbama nadležnih Općinskih sudova su izvršeni su pretresi na više lokacija na području spomenutih kantona, te slobode lišili tri lica inicijala Z.M. (rođ. 1984. god. u Zenici) A.A. (rođ. 1984. god. u Dubrovniku) i M.H. (rođ. 1979 god. u Bijelom Polju) zbog krivičnog djela “Iznuda” iz člana 295. stav 2. KZ F BiH počinjenog na štetu A.S. iz Visokog.

Prilikom pretresa su pronađeni i privremeno oduzeta p.m.v, veća količina novac u različitim apoenima, vatreno oružje, municija, više mobilnih telefonskih aparata i SIM kartica, bilješke, rokovnike i dokumentaciju, te druge predmete koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su dana 27.01.2017. godine predata uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu i izvršiocu postupajućem tužitelju radi daljeg nadležnog postupanja.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

20.01.2017. god. – Lišene slobode osobe koje se sumnjiče za hakerski napad na službenu stranicu FUP-e

20.01.2017. god. – Lišene slobode osobe koje se sumnjiče za hakerski napad na službenu stranicu FUP-e

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 20.01.2017.godine, pod nadzorom KT Sarajevo i uz asistenciju službenika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, poduzeli aktivnosti u cilju dokumentiranja kaznenog djela „Oštećenje računalnih podataka i programa“, iz čl.393.stav 4.KZ FBiH, a vezano za izvršeni hakerski napad na službenu stranicu Federalne uprave policije.

U sklopu tih aktivnosti izvršeni su pretresi na više lokacija na području FBiH, te su zbog osnova sumnje da su počinili navedeno kazneno djelo slobode lilšene dvije osobe i to: M.N. (1995) i I.H. (1996), a isti će nakon kriminalističke obrade uz Izvješće o počinjenom kaznenom djelu biti predati nadležnom Tužiteljstvu na daljnje postupanje.

 

14.12.2016. – Realizovana operativna akcija “VOG” u sklopu koje je lišeno slobode 11 lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 14.12.2016. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „Vog“ na području Kantona Sarajevo .

U sklopu navedena akcije, a po naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na devet lokacija na području Sarajeva, te je lišeno slobode 11 lica iz Sarajeva koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom ”Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. stav 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U pretresima je pronađena i oduzeta određena količina novca, vatrenog oružja, NN materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, više mobilnih telefonskih aparata i SIM kartica i drugih predmeta koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Asistenciju u realizaciji ove operativne akcije je pružalo minsitarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.