02.06.2017. – VJEŽBA „JACKAL STONE 2017“ ODRŽAT ĆE SE U BiH U JUNU

Pripreme za vježbu “Jackal Stone 2017” će početi dolaskom pripadnika Vojske SAD u BiH u junu. Jackal Stone je dio Programa zajedničke obuke i vježbi Evropske komande vojske SAD, čiji je cilj poboljšanje interoperabilnosti sa savezničkim i partnerskim državama.

Jackal Stone 2017 je bilateralna vježba tokom koje će biti korišten realni scenario terorističke prijetnje u cilju poboljšanja interoperabilnosti između sigurnosnih snaga SAD i njihovih bh. partnera. Vježba će pomoći pripremi učesnika za uspješno provođenje operacija u zajedničkom i kombinovanom okruženju uz podršku civilnih i vladinih agencija zemlje domaćina.

Koordinacione aktivnosti za vježbu Jackal Stone provođene su tokom proteklih godinu dana, a sama vježba će se održati u junu. U svim gradovima i opštinama širom BiH na čijim područjima će se održati, svi manevri i događaji su pripremani u saradnji sa zvaničnicima javne bezbjednosti. Scenario vježbe osmišljen je tako da odražava relevantne sigurnosne izazove, ali nema nikakve veze sa stvarnim događajima.

Sjedinjene Američke Države se pridružuju našim domaćinima u Bosni i Hercegovini u izrazima zahvalnosti za podršku i razumijevanje koje su nam pružili građani ove zemlje. Ujedno im se želimo unaprijed zahvaliti za razumijevanje u slučaju bilo kakvih potencijalnih neugodnosti u toku trajanja vježbe narednog mjeseca.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

26.05.2017. – Upozorenje javnosti na online igricu “Plavi kit”

Uzimajući u obzir novu pojavu, odnosno online igricu na internetu pod nazivom „Plavi kit”, koja predstavlja prijetnju za maloljetnike, Federalna uprava policije upozorava javnost:

Igrica „Plavi kit” prije svega je usmjerena na mlađu populaciju i to najčešće djecu u razdoblju od 10 do 15 godina, kojima se nakon instalacije navedene igrice postavljaju različiti zadaci, u početku manje opasni poput gledanja filmova neprimjerenog sadržaja, zatim samopovređivanja urezivanjem plavog kita na rukama, a sve se završava pozivom i podstrekavanjem na izvršenje samoubistva.

Ova opasna igrica prisutna je u mnogim državama i zbog nje je navodno stradalo više desetina maloljetnika, te je stoga Federalna uprava policije pojačala aktivnosti na praćenju i prevenciji pojave igrice „Plavi kit” u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na uznemirujući sadržaj navedene “igre” i opasnostima koje se s tim povezuju, upozoravaju se roditelji i prosvjetni radnici da obrate pažnju na ponašanje djece, te da pojačaju nadzor na istima kada je u pitanju korištenje Interneta.

Preporučujemo da se sva djeca gore spomenutog razdoblja upozore na moguće rizike i podsjete na nužni oprez pri komuniciranju putem društvenih mreža i eventualnom susretanju sa zastrašujućim porukama ili sadržajima na Internetu

Preporučujemo onima koji se na bilo koji način susretnu s uznemirujućim porukama ili prijetnjama na Internetu da o tome ODMAH obavijeste policiju, roditelje ili prosvjetne radnike.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

24.05.2017. – U Sarajevu održana Generalna Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

Dana 23.05.2017. godine u Sarajevu je održana Generalna Skupština Asocijacije  šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA) gdje je domaćin događaja bila Federalna uprava policije koja trenutno presjedava Asocijacijom. Skupština ja uspješno završena, a na istoj se zvanično Asocijaciji priključila Moldavija.

Pored navedenog, članice SEPCA-e su dogovorile smjernice za buduće djelovanje Asocijacije, te su donijele zaključke. Dogovorene su aktivnosti na jačanju položaja strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi, a sve u cilju efikasnije borbe protiv terorizma, radikalizma, nasilnog ekstremizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog kriminala i drugih sigurnosnih izazova sa intencijom stalnog jačanja i unapređenja odnosa, koordinacije i zajedničkog rada.

Istaknut je značaj MIS “Menagmente information saistem” koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e, te su precizirane aktivnosti koje će se poduzimati u narednom period na izrdi istog. Pored navedenog SEPCA će u narednom period uz podršku međunarodnih partnera pokrenuti incijativu na uspostavi jedinstvene baze forenzičkih podataka.

1-1       3_1

Naredne aktivnosti planirane su za kraj 2017.godine u Sarajevu kada će Federalna uprava policije presjedavanje Asocijscijom zvanično predati Makedoniji.

22.05.2017.- U Sarajevu će se održati Generalna Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

Nakon što je Federalna uprava policije dana 24.11.2016. godine u Sofiji, Bugarska zvanično preuzela predsjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA), u Sarajevu će se dana 23.05.2017. godine odražati Generalna Skupština na kojoj će se između ostalog, zvanično Asocijaciji priključiti Moldavija.

 Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji.

 Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.05.2017. – Lišeno slobode lice na osnovu međunarodne crvene potjernice

Policijski službenici Odsjeka za saradnju sa INTERPOL-om, EUROPOL-om i potrage, Sektora za podršku Federalne uprave policije su dana 11.05.2017. godine, poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, locirali i lišili slobode lice Sead Brzać, sin Brahe, rođen 03.10.1975. godine u Bijelom Polju, Crna Gora, koje se potražuje na osnovu naredbe nadležnog suda Republike Crne Gore, a za kojim je raspisana međunarodna crvena potjernica. Podršku u realizaciji ovih aktivnosti je pružala Obavještajno sigurnosna agencija BiH.

Lice lišeno slobode je u zakonskom roku predato na dalju nadležnost Sudu Bosne i Hercegovine

08.05.2017. – Vježba “Jackal Stone 2017” – primjer snažnog partnerstva BiH i SAD u sektoru sigurnosti

Federalna uprava policije se raduje dolasku pripadnika Vojske SAD radi učešća u vježbi “Jackal Stone 2017”, a koja će se održati u BiH u mjesecu junu 2017. godine. Ova bilateralna vježba će koristiti realni operativni scenario u cilju poboljšanja interoperabilnosti između BiH – SAD.

U vježbi će učestvovati približno 500 pripadnika sigurnosnih, vladinih i civilnih ustanova iz BiH i SAD. Vježba će pripremiti učesnike za provođenje potencijalnih operacija sa partnerskim snagama, te interresornim organizacijama kroz razmjenu taktičkih i doktrinalnih znanja.

 BiH i SAD blisko sarađuju u sferi sigurnosti, te pozdravljaju ovu priliku za dalje jačanje tih odnosa  kroz povećanje stepena njihove interoperabilnostika partnerskih država u cilju bolje reakcije na potencijalna sigurnosna pitanja.

 Iako je scenario vježbe osmišljen tako da odražava relevantne sigurnosne izazove, on nema nikakve veze sa stvarnim događajima. Lokalni zvaničnici su odobrili sve aktivnosti i manevre da bi se osigurala bezbjednost ljudi u BiH.

Vježba “Jackal Stone 2017” je dio programa zajedničke obuke i vježbi Evropske komande vojske SAD, čiji je cilj poboljšanje interoperabilnosti sa savezničkim i partnerskim državama, te podrška trenutnim operacijama.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

27.04.2017. – Realizovana operativna akcija “Briješće”, lišeno slobode četiri lica zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 26.04.2016. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali operativnu akciju „Briješće“ na području ovog kantona. Podršku u ovoj istrazi je pružala Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na tri lokacija na području općine Novi Grad Sarajevo, te su lišena slobode četiri lica iz Sarajeva incijala A.O. (1985.), E.K. (1994.), A.T. (1995.) i N.V. (1982.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH, na način da su u periodu od decembra 2016. godine do aprila 2017. godine intezivno vršili nabavku, te stavljanje u promet opojne droge na području Kantona Sarajevo i šire.

Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina NN materije koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „Cannabis Sativa L“, cca. 110 tableta koje asociraju na opojnu drogu „Exstazi“, manju količinu materije koja asocira na opojnu drogu „Anfetamin“, vage i pribor za pakovanje opojne droge, mobilni telefonski aparati, SIM kartice, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa navedenim krivičnim djelom, odnosno koji su korišteni prilikom izvršenja navadenih krivičnih djela.

Nakon izvršenih pretresa, lica su lišena slobode i privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega je jedno lice po usmenom nalogu postupajućeg tužitelja, pušteno na slobodu, dok su tri lica uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

20.04.2017. – Održan sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara

Dana 20.04.2017. godine u Livnu je održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.

Shodno ranije utvrđenom dnevnom redu, u nasastanku je razmatrana sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i rezultati postignuti tokom prvog kvartala 2017. godine, utvrđivanje konkretnih modela daljnjeg jačanja međusobne suradnje po svim linijama rada, posebno u segment zajedničkog izvještavanja i djelovanja policije u odnosu na konkretne pojavne oblike kriminaliteta kao najsloženijeg i najvažnijeg segmenta u oblasti sigurnosti.

Također su razmatrani načini unaprijeđenja zajedničke saradnje s tužilaštvima kao i drugi sigurnosni izazovi, te ostala aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

10      11

Svi parametri koji definišu stanje sigurnosti su u opadanju, odnosno zabilježen je manji broj krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, te se stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u ovom periodu ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

05.04.2017.- Lišena slobode dva lica iz Zenice zbog KD „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 05.04.2017. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te angažman Specijalne policijske jedinice FUP-a i asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, poduzimali aktivnosti vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Zenici izvršen je  pretres na jednoj lokaciji  na području Zenice, te  su lišena slobode dva lica iz Zenice inicijala V.I. (rođ. 1960. god.) i V.A. (rođ.1997. god.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238 KZ F BiH.

Prilikom pretresa oduzeta je određena količina suhe zeljaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu „Canabis“, novčanice koje su najvjerovatnije krivotvorene, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predana na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

25.03.2017.- Realizovana operativna akcija “Barista” – pronađeno cca. 30 kg opojne droge

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage koja je provođena na širem području Federacije Bosne i Hercegovine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, dana 24.03.2017. godine u večernjim satima poduzimali aktivnosti na realizaciji operativne akcije „Barista“ na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH. Značajnu podršku u ovoj istrazi je pružala Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedene aktivnosti, postupajući po Naredbi nadležnog suda izvršen je pretres na dvije lokacije kojom prilikom je pronađeno cca. 30 kg. opojne droge, što u poslijednje vrijeme predstavlja jednu od najvećih zaplijena u Bosni i Hercegovini.

Nad licima lišenim slobode se vrši kriminalistčka obrada u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će isti danas 25.03.2017. godine biti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati na dalje postupanje Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.