13.10.2017. – Lišeno slobode lice A.M. iz Bugojna zbog krivičnog djela „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“

Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, dana 13.10.2017. godine u večernjim satima, poduzimajući mjere i radnje i svoje nadležnosti lišili slobode jedno lice iz Bugojna incijala A.M. (1997. god), koji se dovodi u vezu sa krivičnim djelom „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“ iz člana 211. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Isti se sumnjiči da je unazad pet godina putem određenih web portala i društvenih mreža aktivno komunicirao sa NN osobama te na taj način razmjenjivao pornografski sadržaj čiji su akteri djeca.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Općinskog suda u Bugojnu izvršen je pretres objekta koji koristi osumnjičeni, kojom prilikom je pronađeno u računaru istog, kao i na drugim elekrotnskim medijma, više stotina video snimaka i fotografija sa seksulano eksplicitnim sadržajima na kojim su akteri djeca od dvije do osam godine. Isto tako pronađena je literature koju je osumnjičeni koristio za prikupljanje informacija “kako doći do djeteta”.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, kojom prilikom je u potpunosti priznao krivično djelo kojem mu se stavlja na teret, te je danas uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona.

29.09.2017. – Saopštenje za javnost vezano za pritužbe na ponašanje i rad policijskih službenika Federalne uprave policije

S obzirom na upućene pritužbe, u odnosu na ponašanje i rad policijskih službenika Federalne uprave policije, Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, na dan 21.09.2017. godine, prilikom pojačanog osiguranja objekta Parlamenta Federacije BiH, u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 3, Općina Centar -Sarajevo, Jedinica za profesionalne standarde Federalne uprave policije, je po zapovjedi Direktora Federalne uprave policije, provela postupak interne istrage u odnosu na navedeno, te je u okviru istog utvrdila sljedeće:

 • Dana 21.09.2017. godine Federalna uprava policije, kao nadležan policijski organ, je vršila pojačano osiguranje objekta Parlamenta Federacije BiH, a povodom održavanja sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, i s tim u vezi ne najavljenog protesnog okupljanja demobiliziranih boraca ispred Parlamenta FBiH.
 • Navedeni događaj, pratilo je oko 35 novinara iz raznih medijskih kuća, koji su svoj posao odradili nesmetano, profesionalno i bez ikakvih ograničenja.
 • Čitav događaj protekao je u normalnim okvirima, korektnim odnosima svih sudionika kako unutar objekta Parlamenta i tako na prostoru ispred istog objekta.
 • Svi policijski službenici koji su sudjelovali u okviru osiguranja navedenog događaja su svoj posao odradili profesionalno, stručno, zakonito i po pravilima struke, uz poštivanje Etičkog kodeksa za rad plicije.
 • U okviru odvijanja navedenog događaja, u 11,50 sati, dvije NN osobe su napravile incident ispred objekta Parlamenta, na prostoru gdje se odvijao prosvijed boračke populacije, čime su kontaminirali sigurnosni prostor, i učinili ga visokorizičnim.
 • Kasnijim policijskim radnjama utvrđeno je da su navedene NN osobe djelatnici uvažene medijske kuće „Radio Slobodna Evropa- TV Liberty”.
 • Navedene osobe su se potpuno oglušile na zakonito izdate zapovjedi prema istima od strane ovlaštenih službenih osoba Federalne uprave policije, čineći pritom vrlo ozbiljne zakonske prekršaje, a ponašanje i postupci istih bili su u maniru huliganstva.
 • Isti su vrijeđali i omalovažavali policijske službenike i Federalnu upravu policije.
 • Svjesni svog nedoličnog ponašanja i postupaka isti su nakon toga izdali potpuno netačna priopćenja za javnost.
 • Svemu navedenom svjedoči i pismo podrške upućeno Federalnoj upravi policije od strane boračke populacije koji su bili na ovom skupu.
 • Federalna uprava policije ima otvorenu transparentnu i kontinuiranu suradnju sa svim medijskim kućama i servisima u našoj zemlji i izvan nje, uvijek smo pružili zaštitu svakom medijskom djelatniku što će mo činiti i ubuduće.
 • Pozivamo zastupnika Udruženja BH novinara, gosp. Borku Rudi ć da u Federalnoj upravi policije ostvari uvid u svu dokumentaciju u vezi sa pomenutim događajem, bez ikakvih limita, i demantira navode izhitreno izdatog priopćenja ovog Udruženja, od 23.09.2017. godine.
 • Pozivamo ovlaštenog predstavnika uvažene medijske kuće „RadioSlobodna Evropa” da također u Federalnoj upravi policije se informira o navedenom i ostvari uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenim slučajem, te da u vezi sa ponašanjem i postupcima djelatnika svoje kuće provede odgovarajući postupak.

Nadamo se da će ova medijska kuća primjeniti u ovom slučaju Kodeks za štampu i medije u Bosni i Hercegovini.

U želji za uspešnu i buduću suradnju,

S poštovanjem,

26.09.2017. – Lišeno slobode jedno lice zbog krivičnog djela „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“

Dana 25.09.2017. godine u večernjim satima policijski službenici Federalne uprave policije Odsjeka za kompijuterski kriminal su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, poduzimali mjere i radnje i svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Općinskog suda u Sarajevu izvršen je pretres objekta na području općine Novi Grad Sarajevo, te  je lišeno slobode jedno lice iz Sarajeva incijala S.D. (1970. god), isti se dovodi u vezu sa krivičnim djelom „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“ iz člana 211. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa stana koji koristi osumnjičeni pronađeno je u računaru cca.10.000,00 fotografija i video snimaka sa seksulano eksplicitnim sadržajima na kojim su akteri djeca od četiri godine pa na više.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će biti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predato na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

25.09.2017.- Saopštenje FUP-e povodom javnog protesta Upravnog odbora Udruženja novinara BiH

Povodom javnog protesta Upravnog odbora Udruženja novinara BiH vezano za navodne prijetnje i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika Federalne uprave policije prema ekipi Radija Slobodna Evropa – TV Liberty (RSE), prilikom osiguranja zgrade Parlamenta Fedracije BiH od 21.09.2017. godine, informišemo javnost da će nadležni organ ove Uprave postupiti u skladu sa Zakonom, odnosno u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima u cilju utvrđivanja eventualnih propusta u radu policijskih službenika koji su vršili osiguranje objekta.

Napominjemo da Federalna uprava policije ima direktnu, odnosno primarnu nadležnost kada je u pitanju osiguranje osoba i objekata Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te će u tom cilju, a u skladu sa zakonskim procedurama poduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi osiguranje bilo na najvišem sigurnosnom nivou.

Kada su u pitanju protesti od 21.09.2017. godine ispred Parlamenta F BiH, oglasilo se 25.09.2017. godine i udruženje “Kamp Heroja” koje je u svom pismu navelo da je policija postupila krajnje profesionalno, ali da je snimatelj TV ekipe Radija Slobodna Evropa pristupio bez najave na štićeni prostor (iza žute trake), a u čemu su ga spriječili policijski službenici koji su vršili osiguranje objekta. U istom dopisu se navodi cit. “odnos policije prema protestantim i novinarima bio je korektan cijelo vrijeme protesta i zajednički smo spriječavali evetualne incidente pojedinaca među protestantima”.

Vezano za navedeno ukoliko se utvrde propusti policijskih službenika koji su vršili osiguranje, ova Uprava policije će poduzeti adekvatne mjere i radnje u odnosu na iste.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

20.09.2017.- Održan sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara

Dana 20.09.2017. godine u Goraždu je održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Sastanku su prisustvovali predstavnici OHR-a i Komisije EU u BiH.

                                 New Image

Shodno ranije utvrđenom dnevnom redu, na sastanku je razmatrana sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine, postignuti rezultati tokom prvog kvartala 2017. godine, kao i tokom ljetnje turističke sezone. Također su razmatrani načini unaprijeđenja zajedničke saradnje, sigurnosni izazovi, te ostala aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

Na osnovu statističkih podataka stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu augustu 2017. godine i tokom turističke sezone ocjenjeno je zadovoljavajućim, te da je došlo do smanjenja broja izvršenih krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima.

Također dogovorena je dalja saradnja između policijskih agencija na spriječavanu i otkrivanju izvršilaca krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, sa akcentom na spriječavanje i otkrivanje počinilaca krađa motornih vozila i krivičnih djela terorizma.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

13.09.2017. – U realizaciji operativne akcije “Treska” lišeno slobode 13 lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 13.09.2017. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i angažman pripadnika Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije „Treska“ na području navedenog kantona.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na devet lokacija na području Kantona Sarajevo, te je  lišeno slobode 13  lica iz Sarajeva incijala M.T. (1991.), E.T (1995.), V.J.(1989.), V.V. (1991.) M.P.(1989.) E.M.(1980.), F.V.(1978.), A.B. (1983.),  S.P. (1978.), E.P.(1974.),  A.M. (1997.), D.H. (1995.) i H.B. (1964.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH, na način da su u periodu od maja 2017. godine intezivno vršili nabavku, te stavljanje u promet opojne droge na području Kantona Sarajevo i šire.

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto cca. 2,50 kg. materije koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „Anfetamin“, cca. 2,00 kg materije koja asocira na opojnu drogu „Cannabis Sativa L“, određena količina vatrenog oružja, municije, jedno p.m.v., mobilni telefonski aparati, SIM kartice, te drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz  navedenog krivičnog djela.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, te će biti u zakonskom roku predati uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Asistenciju prilikom realizaciji ove akcije je pružalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

05.09.2017. – Lišeno slobode jedno lice zbog KD “Neovlaštenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, dana 30.08.2017. godine na području Zeničko-dobojskog kantona, općina Kakanj lišili slobode jedno lice incijala Đ.K. (1988.g.)., zbog posotojanja osnova sumnje da je isto počinilo krivično djelo iz člana 238. „Neovlaštenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ KZ F BiH.

Prilikom pretresa navedenog lica kod istog je ponađena materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „anfetamin“ u količini cca. 1 kg.  Lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te je dana 31.08.2017. godine predato uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona nakon čega mu je određen jednomjesečni pritvor.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Po zahtjevu INTERPOL-a pronađena maloljetna osoba Klara Dončevski, državljanka R. Slovenije

Postupajući po zahtjevu INTERPOL-a Ljubljana, dana 30. 08.2017. godine policijski službenici Federalne uprave policije su u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo i djelatnicima Obajvejštajno sigurnosne službe BiH, pronašli maloljetnu osobu Klaru Dončevski, državljanku Republike Slovenije, za kojom je 24.08.2017. godine INTERPOL Ljubljana raspisao međunarodnu potragu za nestalim licem.

O navedenom su upoznati nadležni organi, a imenovana je predata Službi za rad sa strancima na nadležnost i daljnje postupanje.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

31.07.2017. – Demant na objavljen tekst u listu „Dnevni avaz“ od 30.7.2017.godine, pod naslovom „Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 30.07.2017. godine, pod redakcijskim naslovom Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“, izneseni su u odnosu na odabir kandidata za zapošljavanje u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije, po javnom konkursu, raspisanom, 20.12.2016. godine, neutemeljeni podaci, ocjene i kvalifikacije koje se odnose na Federalnu upravu policije, a posebno u odnosu na Direktora Federalne uprave policije.

Zbog objektivnog i pravilnog informisanja javnosti  iznosimo činjenice  i potpune  podatke u odnosu na objavljeno u  pomenutom tekstu, i to kako slijedi:

 • Federalna uprava policije je 20.12.2016. godine raspisala Javni konkurs za prijem policijskih službenika u činu „policajac“ u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije , za 15 izvršilaca.
 • Javni konkurs je objavljen u više medija u Bosni i Hercegovini, između ostalih i „Dnevnom avazu“.
 • U objavljenom konkursu su navedeni svi potrebni podaci u vezi sa Konkursom, između ostalog, u poglavlju III po naznakom „Napomena“ u alineji tri stoji:

„Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije (Direktor) će se rukovoditi odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima kojim je propisano da: „Struktura policijskih službenika u policijskom organu podržava nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine“ i člana 11. Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14)“

 • Dakle iz svega prethodno navedenog jasno je da je svaki aplikant za zapošljavanje prije nego što se prijavio na konkurs bio upoznat sa svim uvjetima prijema po ovom javnom Konkursu.
 • Kompletna procedura konkursa provedena je transparentno, i u cjelini sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Policijski službenici kada zasnivaju radni odnos u Federalnoj upravi policije polažu zakletvu/prisegu („Službene novine FBiH, broj 62/2005“), koja glasi:

„Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati  Ustava i Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnosti i obaveze policijskog službenika vršiti, savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štiti  prava, slobode i sigurnost svih građana, da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost  moj život.  Ja sam policijski službenik Federacije Bosne i Hercegovine.“

 • Svi policijski službenici, angažirani u provođenju konkursa, uključujući i Direktora, su u cjelini postupili sa načelima položene zakletve.
 • Federalna uprava policije je policijski organ na razini Federacije Bosne i Hercegovine i principi njenog rada su federalnog nivoa, njena nadležnost je na čitavom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a ne lokalne zajednice, ista nije Biro za zapošljavanje, niti Centar za socijalni rad.
 • Liste ili tabele uspiješnosti aplikanata/kandidata (Lista osvojenih bodova) ne predstavlja odabranu konačnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje.
 • Konačna lista kandidata predložena za zapošljavanje, po navedenom Konkursu, a koju je odobrio, sukladno Zakonu Direktor FUP-e, sadrži:
 • Devet (9) kandidata bošnjačke nacionalnosti koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Četiri (4) kandidata hrvatske nacionalnosti, koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Jedan (1) kandidat srpske nacionalnosti, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Jedan (1) kandidat iz reda ostali, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Za vrijeme mandata ovog Direktora FUP-a u radni odnos primljeno je preko 100 djelatnika, po istim principima, a ispravnost ovog pristupa potvrđuju i presude nadležnih sudova.
 • Kandidat Hamdo Maličković iz Sarajeva, je postigao zavidan rezultat na testiranju ali broj osvojenih bodova nije bio dovoljan da bi se isti našao na predloženoj listi kandidata za zapošljavanje.
 • Evidentno je, iz predhodno navedenih činjenica, da na mjesto istog nije niko drugi primljen, kako se to navodi u objavljenom članku.
 • Direktor Federalne uprave policije nepoznaje niti jednog kandidata koji je sudjelovao na navedenom konkursu niti je iko, u toku čitave konkursne procedure razgovarao sa Direktorom u vezi sa zapošljavanjem bilo koga.
 • Direktor Federalne uprave policije je Hrvat po nacionalnosti, čiji je isključivi nalogodavac za rad Ustav i Zakon, i imputacije u objavljenom članku na adresu Direktora su potpuno neutemeljene, uvredljive i ozbiljno šovinističke.
 • U odobravanju liste kandidata za zapošljavanje, po navedenom Konkursu Direktor FUP-e je na temelju odredbe iz člana 43. stav (1.), tačka 1), izvršio cjelovite konsultacije sa ministrom Federalnog ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova. Ministar FMUP-a je po nacionalnosti Bošnjak, što je također javnosti poznato.
 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema nikakve nadležnosti u odnosu na Federalnu upravu policije, pa samim time ni na zapošljavanje u istoj, bilo koga, niti ima ingerencije bilo koje vrste u vezi sa izborom Direktora FUP-e.
 • Direktora FUP-e bira Nezavisni odbor, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Iz prethodno navedenog ocjene i izjave date u pomenutom članku koje su upućene članu Predsjedništva BiH, gdin-u Bakiru Izedbegoviću su potpuno neutemeljene, nekompetentne i nedobronamjerne.
 • U okviru predložene liste kandidata za zapošljavanje, koju je odobrio Direktor FUP-e, nalaze se i djeca šehida, boraca i poginulih branitelja.
 • Direktor Federalne uprave policije i Fedralna uprava policije će i dalje raditi na temelju Ustava, Zakona i profesionalnog etičkog kodeksa, jer naša država, Bosna i Hercegovina, može opstati i imati budućnost, ako su narodi i građani u njoj jednakopravni. Organi za provođenje zakona za to imaju posebnu odgovornost.

Tražimo od dnevnih novina „Dnevni avaz“ da ovaj demant objave u cjelini.

                                                                            FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

28.07.2017. – Informacija u vezi sa prijavljenim događajem „Ugrožavanje sigurnosti” Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Marinka Čavare

Federalna uprava policije je dana 06.07.2017. godine zaprimila prijavu da je dana 05.07.2017. godine Predsjednik Federacije BiH, gosp. Marinko Cavara, bio pod sigurnosnom prijetnjom za vrijeme kretanja auto-cestom na dionici Kakanj-Zenica.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, po Uredbi Vlade F BiH, je štićena osoba, i osiguranje iste vrši Federalna uprava policije i to po mjestu rada, prebivališta i u kretanju, na principu osiguranja 24 sata.

Odmah, po dobivenom saznanju, za navedeni događaj, Federalna uprava policije je sukladno svojoj nadležnosti, poduzela sve operativno-tehničke, kriminalističko-obavještajne i tehničke mjere i radnje u rasvjetljavanju i dokumentiranju prijavljenog događaja.

Obzirom da su iz zaprimljene prijave proizilazile indicije o eventualnom postojanju kaznenog djela, o događaju je obaviješteno Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona, kao mjesno nadležno, te je isto sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, vršilo nadzor nad radom policijskih službenika u vezi sa prijavljenim događajem.

Federalna uprava policije je u radu na ovom događaju izvršila potrebne izvide i kriminalistička istraživanja, te je poduzela sve potrebne kriminalističko-tehničke i operativne radnje, zadokumentirala ovaj događaj, te je u okviru provedenog postupka utvrđeno sljedeće:

 1. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Marinko Čavara, je dana 05.07.2017. godine u vremenu iza 17 sati kretao se auto-cestom na relaciji Kakanj-Zenica, sa službenim vozilom Predsjednika Federacije kojim je osobno upravljao, a sa namjerom odlaska kući u mjesto prebivališta. Kretanje Predsjednika Federacije BiH, na navedenoj trasi odvijalo se bez policijske pratnje, postoje Predsjednik Federacije BiH, prije kretanja na put iz Sarajeva, samoinicijativno iz pratnje otpustio policijske službenike koji su angažirani na njegovom osiguranju.

Na dionici autoceste Kakanj-Zenica došlo je,u nekoliko navrata,do prijetećeg
„vizualnog kontakta” između kriminogene osobe N.H. sin Ramiza, rođ. 1972.
godine, sa prebivalištem u Kaknju, i NN osobe koji su se zajedno kretali
navedenom auto cestom motornim vozilom marke „Passat”, sa gosp. Marinkom
Čavarom.

Imenovani su također u toku vožnje navedenom dionicom auto-ceste,kretali se na određenom odstojanju, iza vozila kojim se kretao gosp. Marinko Čavara, a u određenoj fazi ispred službenog vozila Predsjednika F BiH.

U navedenom događaju nije sudjelovalo bilo koje drugo vozilo, odnosno osobe, osim pometnutih.

Nema dokaza o organiziranom nastupu navedenih inkriminiranih osoba u opisanom događaju.

Nema dokaza da su navedene osobe poznavale gosp. Marinka Čavaru, odnosno da su iste nastupale na opisani način prema Predsjedniku Federacije BiH.

Sva prikupljena dokumentacija u vezi sa navedenim događajem, uz potrebna izvješća dostavljeni su postupajućem tužitelju Tužiteljstva ZE-DO kantona, koji će postupiti sukladno odredbama iz člana 45..ČI. 231.,čl. 232.,čl. 233. i čl. 241. Zakona o kaznenom postupku F BiH.

U toku rada na rasvjetljavanju navedenog događaja Federalna uprava policije je ostvarila suradnju sa Kantonalnim MUP-a ZE-DO, K/Ž MUP-a, Srednjobosanskog Kantona, MUP-a Republike Srpske i Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE