29.01.2020. – U operativnoj akciji “LIM 2” do sada lišeno slobode 19 lica zbog KD „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 29.01.2020. godine policijski službenici Federalne uprave policije su u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon višemjesečne istrage pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „LIM 2“, vezano za krivično djelo „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U skopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu vrše se pretresi na 24 lokaciji na području općina Novi Grad, Novo Sarajevo, Trnovo, Vogošća i Konjic, te je lišeno slobode 19 lica inicijala M.B. (1980.), E.R. (1983.), M.B.(1991.), S.H. (1979.), E.V. (1987.), A.A. (1999.), A.V. (1976.), E.M. (1974.), H.M. (1995. ),  S.M. (1974.), DŽ.H. (1985.), A.B. (1989.), A.S. (1988.), E.DŽ. (1985.), I.B. (1978.), E.Š. (1980.), N.DŽ. (1982.) A.M. (1990.) i H.H. (1988.) koji se  dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Radi se grupi lica koja je u cilju sticanja protupravne imovinske koristi za sebe i druge od mjeseca avgusta 2019. do januara 2020. godine na području Kantona Sarajevo i šire, umišljajno i neovlašteno nabavljali, kupovali, držali, prenosili, nudili na prodaju i prodavali trećim licima opojne droge pri čemu su stekli veću novčanu dobit.

Prilikom pretresa do sada je pronađena i oduzeta značajna količina materije koja asocira na opojne droge „Heroin“, „Amfetamin“, „Cannabis Sativa L“ i „Kokain“, vage za precizno vaganje, novac, mobilni telefoni i SIM kartice, jedno p.m.v, te alat podesan za otuđenje p.m.v., kao i te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonskom roku biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Značajnu podršku prilikom provođenja ove istrage pružala je Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, dok u današnjim aktivnostima asistenciju pružaju pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

23.01.2019. – Informacija o provedenim aktivnostima FUP-e

Poštovani predstavnici medija i građani,

ovim putem se obraćamo javnosti kako bi upoznali o stvarnim činjenicama kada su u pitanju aktivnosti Federalne uprave policije u pogledu utvrđivanja eventualne odgovornosti službenika ove Uprave, vezano za iznesene navode portala „Žurnal“, a obzirom je u poslijednje vrijeme navedeno poprimilo drugačije konotacije u odnosu na činjenično stanje.

Podsjećamo, u julu 2019. godine portal „Žurnal“ objavio  je tekstove u kojima je navedeno da je vođa kriminalne grupe, Edin Gačanin koji se trenutno nalazi u Dubaiju, prije tri godine osigurao novac kojim je navodno preko posrednika, donirao opremu Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije. Prema pretpostavkama medija, radi se o novcu koji je „opran“ preko određenih privatnih firmi iz Sarajeva. Prema istim informacijama portala „Žurnal“, prilikom boravka Edina Gačanin na teritoriji Bosne i Hercegovine istom su navodno pružali zaštitu pripadnici Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije, među kojima je, sad već bivši policijski službenik, Dženis Kadrić koji je u međuvremenu napustio policiju i preselio u Dubai.

Obzirom da se u navedenom tekstu spominje Federalna uprava policije i njeni uposlenici, u skladu sa Zakonskom obavezom, proveden je interni postupak u cilju utvrđivanja stvarnih činjenica i eventualne odgovornosti službenika ove Uprave.

Internom istragom su isključivo obuhvaćeni službenici Federalne uprave policije, a ne i Edin Gačanin obzirom da se na višem nivou već vodi istraga, tako da imenovani nije bio predmet interesovanja ove Uprave samo u pogledu njegovih ličnih kontakata i eventualne saradnje sa službenicima ove Uprave.

  • U pogledu donirane opreme sprovedenom internom istragom nije dokazano da je Edin Gačanin osigurao novac na osnovu koje je firma „RHEA EXPRES“ d.o.o. Sarajevo, kupila i donirala opremu Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije, posredstvom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Kompletna procedura u procesu donacije provedena je u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima.

Što se tiče iznesenih navoda da je novac za opremu osigurao Edin Gačanin ostaje za sada samo operativni podatak.

  • Kada su u pitanju navodi portala „Žurnal“ da su policijski službenici Federalne uprave policije pružali zaštitu Edinu Gačanin prilikom njegovog boravka u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, internom istragom su utvrđene i dokazane određene činjenice, na osnovu kojih indicirani policijski službenici počinili teže povrede službene dužnosti, a da bi se utvrdila eventualna krivična odgovornost neophodno je provođenje krivične istrage.

Internom istragom nije dokazano da su svojim radnjama policijski službenici Federalne uprave policije stekli protupravnu imovinsku korist, koju su potom uložili u dodatne aktivnosti, kao što je kupovina i vođenje ugostiteljski poslova, što takođe za sada ostaje samo kao operativni podatak.

  • Izvršenim provjerama uvidom u registre nadležnih organa (Općine i Sudovi) nije utvrđeno da su indicirani policijski službenici imali u svom posjedu ili bili u svojstvu odgovorne osobe kada su u pitanju ugostiteljski objekti koji se spominju u tekstovima portala.

Obzirom da je Federalna uprava policije okončala internu istragu na osnovu koje su provjereni i utvrđeni pojedini navodi portala „Žurnal“ i nesporno je da su određeni policijski službenici počinili povrede službene dužnosti, obavještavamo vas da je Federalna uprava policije dostavila informaciju Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, a kako bi se otvorila istraga u cilju utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti pojedinih pripadnika ove Uprave.

Federalna uprava policije djeluje isključivo u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima i spremna je da u svakom trenutku postupa  kako bi sačuvala svoj ugled, čast i povjerenje građanstva, na način da će poduzeti sve neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti na dokumentovanju svih osoba pa i svojih uposlenika koji svojim radnjama čine povredu službene dužnosti, nezakonitu ili kriminalnu radnju.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

23.01.2019. – Lišena slobode dva lica vezano za auto-kriminal

Dana 22/23.01.2020. godine, policijski službenici Federalne uprave policije policije su u koordiniranim aktivnostima sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskim, Zeničko-dobojskim i Srednjobosanskoim kantonom poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikovanja lica koja se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela „Teška krađa“ iz člana 287. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom „Pomaganje učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela“ iz člana 346. istog Zakona.

Po navedenom osnovu, pomenutog dana na području općine Novi Grad Sarajevo identifikovana su i lišena slobode dva lica koja se dovode u direktnu vezu izvršenja pomenutih krivičnih djela i to lica M.S. iz Zenice i  S.S. sa područja općine Sokolac, a koji su identifikovani kao višestruki povratnici u izvršenju krivičnih djela iz oblasti autokriminala.

Također, na licu mjesta su pronađena i dva putnička motorna vozila koja su otuđena u ranijem vremenskom periodu i to „Škoda Octavia“ sa područja Zenice i „VW Golf V“ sa područja Kaknja. Imenovani su kriinalistički obrađeni u službenim prostorijama Federalne uprave policije te im se na teret stavlja veći broj putničkih motornih vozila novije proizvodnje, a posebno vozila „VW Golf VII“ i „Škoda Octavia“, čime su za sebe stekli enormnu protivpravnu imovinsku korist, a vlasnicima pričinili veću materijalnu štetu.

Policijski službenici ove Uprave policije će u saradnji sa naprijed navedenim Ministarstvima unutrašnjih poslova nastaviti rad na pronalasku i drugih otuđenih putničkih motornih vozila kao i lica koja se mogu dovesti u blisku vezu izvršenja krivičnih djela iz oblasti auto-kriminala.

Lica lišena slobode su kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

26.12.2019. – Podnesen Izvještaj protiv tri lica zbog KD „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ i dr. KD

Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu  poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na dokumentovanju lica koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH, te krivično djelo iz člana „Zloupotreba procjene“ iz člana 250. stav 3. a u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, dana 25.12.2019. godine Federalna uprava policije je nadležnom tužilaštvu podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv tri lica inicijala N.K. (1955.), A.T. (1968.) i M.M. (1966.) koji se sumnjiče da su iskoristili svoja službena ovlaštenja suprotno odredbama člana 42. i 43. Statuta pravnog lica „NN Company“ d.o.o. Zenica, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi pravnom licu „EU Exsplosive“ d.o.o. Zenica, na način da su zaključivali više štetnih ugovora o preuzimanju kompletnog mobilnog postrojenja od pravnog lica „NN Company“, kao i proizvodnog i prodajnog procesa od istog.

Na opisani način je pravno lice „EU Exsplosive“ steklo protupravnu imovinsku korist od cca. 1.500.000,00 KM, a za koji iznos je istovremeno oštećeno pravno lice  „NN Company“. Pored navedenog na gore opisani način je takođe nanesena materijalna šteta pravnom licu „NN Company“ od 10.403.610,25 KM.

Zajednički istražni tim Federalne uprave policije i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona nastavlja aktivnosti na ovom predmetu.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

17.12.2019.- Lišena slobode tri lica iz Sarajeva zbog KD “Udruživanje radi činjenja krivičnog djela”, a u vezi sa KD “Prevara”

Dana 16.12.2019. godine, policijski službenici Federalne uprave policije su poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, lišili slobode tri lica iz Sarajeva inicijala E.Đ. (1989.), D.M. (1997.) i N.B. (1969.), a koja se sumnjiče za izvršenje krivičnog djela “Udruživanje radi činjenja krivičnog djela” iz člana 340., a u vezi sa krivičnim djelom “Prevara” iz člana 294. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi stambenih objekata na dvije lokacija na području Kantona Sarajevo koje koriste osumnjičeni, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji su traženi Naredbom Suda, a koji potiču ili se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima.

Federalna uprava policije je u prethodnom periodu zaprimila više prijava od strane fizičkih lica, protiv ove kriminalne grupe, koja se sumnjiči da je u periodu juni – decembar 2019. godine, neovlašteno doša do podataka sa bankovnih platnih kartica više građana sa područja cijele Bosne i Hercegovine, na način da su uz korištenje više različitih telefonskih brojeva, putem aplikacije Viber upućivali poruke u kojim su prikazivanjem lažnih činjenica oštećena lica obmanuli da su dobitnici nagradnog poklon bona UniCredit banke, Raifaisen banke i Fondy Fondacije, a nakon čega su oštećeni ne sumnjajući da se radi o prijevari dostavljali podatke sa svojih platnih kartica, a nakon čega su, na prijevaran način pribavljene podatke sa platnih kartica, upotrebljavali za online internet klađenje putem, kupovinu mobilnih telefonskih aparata i različite robe putem web stranica, čime su za sebe pibavili znatnu imovinski korist.

Lica lišena slobode su  kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije i biti će u zakonskom roku  predata uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.12.2019. – U sklopu operativne akcije “Memori” lišeno sloboe pet lica zbog KD “Udruživanje radi činjenja krivičnog djela” ia u vezi sa KD “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja”

Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo danas, 16.12.2019. godine, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva “Memori” na području Tuzlanskog, Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog Kantona, a vezano za krivično djelo “Udruživanje radi činjenja krivičnog djela” iz člana 340., a u vezi sa krivičnim djelom “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja” Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbama Općinskog suda u Sarajevu, vrše se pretresi na 11 lokacija na području gore navedenih Kantona, a koje koriste osumnjičena lica inicijala J.M. (1967.), S.J. (1978.), S.N. (1987.), M.Š. (1991.), Š.B.(1986.) i M.K.D. (1989.), a koji se sumnjiče za gore navedena krivična djela.

Lice J.M. se sumnjiče da je u periodu od jula 2017.godine do danas, organizovao grupu ljudi u sklopu Udruženja „Bosanski muzej sjećanja“ u okviru kojeg djeluju Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu i Mostaru, a u namjeri da sebi i drugima pribave protupravnu imovinsku korist, na način da su tokom navedenog perioda kontinuirano vršili prodaju krivotvorenih karta, a da su novac od prodaje istih zadržvali za sebe, što je protivno članu 4. Zakona o udruženima i fondacijama FBiH,  znajući da se sav prihod od prodaje ulaznica mora položiti na račun udruženja i koristiti za ostvarivanje ciljeva istih.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima, a koji su traženi Naredbom Suda i bit će korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Nakon lišenja slobode  osumnjičenih lica ista će biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.12.2019. – Delegacija Federane uprave policije u Republici Moldaviji prisustvovala je drugoj redovnoj Generalnoj škupštini SEPCA

Dana 12.12.2019.godine delegacija Federane uprave policije u Republici Moldaviji prisustvovala je drugoj redovnoj Generalnoj škupštini, Asocijaciji šefova policije jugoistočne Evrope – SEPCA.

IMG-14200fed3d0ed610b273a5b4029e522a-VNa generalnoj skupštini SEPCA-e usvojena je konačne verzije Izvještaj o procjeni pretnji 2019. (restriktivna i javna verzija) u kojoj su zemalje članice SEPCA-e identifikovane sigurnosne prijetnje za područje zemalja jugoistočne Evrope.

IMG-6aa76321860d4f7b663973c3330ea2c8-VKriminalna područja koja su obrađena  Izvještajem o procjeni pretnji za 2019.godinu su imovinski delikti, sprečavanje ilegalnih migracija i trgovina ljudima (bijelim robljem), ilegalne trgovina drogama, Cyber kriminal i organizovani kriminalitet. U izradi izvještaja primjenjena metodologija kojom su identifikovani globalni sigurnosni izazovi, izvršena procjena stanja sigurnosti u okruženju, identifikovana  lokana tržišta, tokovi novca, modus operandi i budući trendovi. Izvještajem su u konačnici date i preporuke u skladu sa analiziranim rezultatima o sigurnosnoj procjeni pretnji.

Pored navedenog razgovarano je o unapređenju rada i vidljivosti SEPCA-e, kojom prilikom je razgovarano o partnerstvu Konvencija o policijskoj saradnji jugoistočne Evrope – PCC SEE i Asocijacije šefova policije jugoistočne Evrope – SEPCA, te dogovoreni daljnji koraci u cilju uspostavljanja efikasne saradnje.

Po okončanju generalne skupštine predsjedavanje SEPCA-e preuzela članica Crna Gora koja je u svom izlaganju predstavila planirane aktivnosti za 2020. godinu.

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja asocijaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija i   Moldavija.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

19.11.2019. – U skolopu operativne akcije “Jumper” lišena slobode tri lica zbog KD „Organizovani kriminal“ , a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 19.11.2019. godine, poduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti na području Zapadno-hercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kanona, u cilju realizacije Naredbe Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i Kantonalnog Suda u Tuzli. Ove aktivnosti su poduzete u sklopu  višemjesečne istrage koju provodi spomenuto tužilaštvo, vezano na dokumentovanje lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Organizovani kriminal“ iz člana 342. stav 2., a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Kantonalnog suda u Tuzli, započeti su pretresi stambenih objekata na četiri lokacije na području općina Ljubuški, Posušje i Mostar, te su lišene slobode tri osobe inicijala I.V. (1966.), M.P. (1977.) i I.B. (1976.) koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih osoba pronađeni su i oduzeti predmeti koji su traženi naredbom Suda, a koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Osobe lišene slobode biti će kriminalistički obrađene u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Mostaru, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

14.11.2019. – Lišen slobode bivši načelnik općine Vareš zbog KD “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 14.11.2019. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te podršku Ministarstva unutrašnjih poslova navedenog Kantona, započeli aktivnosti na dokumentovanju lica koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Kantonalnog tužilaštva Zenica, lišen je slobode bivši načelnik Općine Vareš inicijala A.K. (1961.), te su započeti pretresi stambenih objekata na više lokacija na području općine Vareš koje koristi osumnjičeni, kao i njegovi bliski srodnici.

Lice lišeno slobode se sumnjiči da je u periodu od novembra 2012. godine do novembra 2016. godine u svojstvu načelnika općine Vareš iskorištavajući svoj položaj i ovlasti u cilju pribavljanja koristi za drugog postupao suprotno interesima službe i protivnom odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa općine Vareš. Naime, isti je omogućio većem broju lica sa područja Vareša, pribavljanje materijalne imovinske koristi u vidu građevinskog materijala i robe, na način da je bez pravnog osnova i provedene zakonske procedure, a bez podnošenja zahtijeva za dodjelu pomoći i bez izdavanja zakjlučka općine Vareš o dodjeli pomoći, istima usmeno odobravao dodjelu pomoći u vidu robe i građevinskog materijala. Navedena lica su po nalogu A.K. preuzimala robu i građevinski materijal u firmama „Luk“ d.o.o. Sarajevo, „Perod“ d.o.o. Zenica i „Lišćevica promet“ d.o.o. Ilijaš, a nakon čega su navedene firme račune i otpremnice dostavljale općini Vareš, koja je iste plaćala te na taj način pričinila sebi materijalnu štetu.

Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji su traženi Naredbom suda, a koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Lice lišeno slobode biti će kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.11.2019. – Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije Direktora FUP-e i Direktora/Komesara KMUP-ova

U Tuzli je dana 11. i 12.11.2019. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara, odnosno Direktora  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – septembar 2019. godine, dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema statističkim pokazateljima Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, za period januar-septembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, karakteriše smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 626 (ili 5,29%), broja saobraćajnih nesreća za 1790 (ili 9,08%), dok je povećan broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 480 (ili 4,34%), i broj napada na ovlaštena službena lica za 1 ( ili 1,69%).

Kako je iznio Zamjenik Direktora FUP-e, Ensad Korman, sagledavajući sveukupne pokazatelje iz posmatranih segmenata sigurnosti kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja i aktivnosti policije, u periodu januar-septembar 2019. godine sigurnosna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je na zadovoljavajućem nivou. Ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta u pojedinim oblastima je samo rezultat saradnje, dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su zasigurno najefikasniji dio državnog aparata. Iako ekonomska i socijalna situacija u društvu i nije na zavidnom nivou, naša je dužnost i obaveza da se zajednički i ozbiljno suočavamo sa svim sigurnosnim izazovima kada su u pitanju svi vidovi kriminaliteta s akcentom na trenutno najaktuelniju problematiku vezano za migrantsku krizu, naveo je direktor FUP-e, Korman Ensad.

Između ostalog na sastanku je napravljen poseban osvrt na policijsku saradnju iz oblasti krim. obavještajnog rada i efikasnije razmjene operativnih saznanja kroz ILP model „Rad policije zasnovan na krim obavještajnom radu“, obzirom da bi između ostalog unapređenje rada policije trebao bi ići i u tom smjeru, jer kad bi sve policijske agencije iz Bosne i Hercegovine adekvatno primjenjivale ILP model, u smislu prikupljanja, obrade i međusobne razmjene obavještajnih podatka, koristeći informacione tehnologije i baze podataka, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini bi bila znatno povoljnija, a što bi zasigurno smanjilo stopu kriminala u svim aspektima s posebnim akcentom na terorizam, nasilni ekstremizam, organizovani kriminal, trgovinu opojnom drogom, i dr. oblike kriminala i sigurnosne prijetnje.

IMG-725d2b5b6378f77d58077027f59f7056-V     IMG-1142fbf7b17bcb677f9964164f56900d-V

IMG_5657Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definiše kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definisati kao zadovoljavajuće.

Na sastanku je posebno razmotreno pitanje vezano za migrantsku krizu na području Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da ovo pitanje poprima sve više ozbiljniju dimenziju posebno na području Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, a implicira vrlo ozbiljnu sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici.

Uzimajući u obzir činjenicu da se nerijetko migranti dovode u vezu sa velikim brojem izvršenih krivičnih djela posebno na područjima gore navedenih kantona, neophodno je da se hitno iznađe efikasniji modus za poduzimanje zajedničkih mjera na suzbijanju ovih prijetnji.

Iako ova migrantska kriza potpada pod isključivu nadležnost državnih organa za sprovedbu zakona i drugih institucija, policija u Federaciji se ne smije ni u jednom trenutku oglušiti na ovaj problem, ova situacija se mora rješavati sistematski, koordinirano i uz jedan održiv način, uz kontinuiranu saradnju svih policijskih organa i drugih nadležnih institucija sa svih nivoa Bosne i Hercegovine.

Pored navedenog donesen je i zaključak da se pokazalo veoma učinkovito to što je do sada postignuta zavidna operativna i finansijska samostalnost policijskih organa/uprava policije u FBiH, a koji je rezultat dugotrajnog procesa u kojem su bili uključeni predstavnici policijskih agencija iz FBiH, tako i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u FBiH.

Operativna i finansijska samostalnost policije je važna pretpostavka za postizanje najviših  profesionalnih ali i demokratskih standarda u radu policije, koji je podržan od važnih međunarodnih partnera, uključujući nekadašnje misije UN, IPTF i EUPM.

Takođe je ukazano na nepotrebne i štetne pojave i inicijative koje zaustavljaju proces ili čak teže nazadovanju kada su spomenuti standardi u pitanju. Ove neprimjerene inicijative su predložene ili čak pripremljene kao zakonska rješenja a čijom bi realizacijom mogle predstavljati put ka neprimjerenom političkom uticaju na rad policije.

Kantonalno ministarstvo Tuzlanskog Kantona – Uprava policije je bila domaćin ovog sastanka, na kojem je pored policijskih komesara bio prisutan i predstavnik OHR-a.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE