POZIV na press konferenciju 12.9.2019. godine

Poštovani predstavnici medija,

pozivamo Vas da danas, 12.9.2019. godine sa početkom u 14,00 sati prisustvujete press konferenciji koja će se održati povodom realizacije operativne akcije kodnog naziva “ORKA” koja je započeta jutros na širem području  Federacije Bosne i Hercegovine, vezano za krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima “Razbojništvo” iz člana 289., “Teška krađa” iz člana 287. i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Na press konferenciji će vam se obratiti rukovodstvo i predmetni istražitelj Federalne uprave policije.

Press konferencija će biti održana u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u ul. Ante Starčevića bb, Mostar.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.9.2019.- U operativnoj akciji “ORKA” lišeno slobode 13 lica zbog KD “Organizovani kriminal”, a u vezi sa KD “Razbojništvo” , “Teška krađa” i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su danas, 12.9.2019. godine, nakon višemjesečne istrage pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog Kantona, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva “ORKA” na području  Federacije Bosne i Hercegovine, vezano za krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 342., a u vezi sa krivičnim djelima “Razbojništvo” iz člana 289., “Teška krađa” iz člana 287. i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbama Kantonalnog suda u Mostaru, vrše se pretresi na 12 lokacija na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Sarajevskog Kantona i Istočnog Sarajeva Republika Srpska, te je lišeno slobode 13 lica inicijala R.B. (1987.), M.B. (1991.), A.B. (1984.), J.M. (1983.), S.Ć. (1978.), Z.M. (1972.), F.P. (1986.), M.P. (1981.), S.H. (1991.), M.O. (1984.), Z.H. (1990.), R.G. (1980.) i N.B. (1992.), dok se lice Z.G. (1969.) nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Republici Hrvatskoj. Radi se o licima koja su od ranije poznata policijskim i pravosudnim organima kao višestruki povratnici u vršenju ovih i drugih krivičnih djela, zbog čega se pojedini još uvijek nalaze na izdržavanju zatvorske kazne, te su navedena krivična djela vršili prilikom vanzavodskih pogodnosti.

Navedena organizovana kriminalna grupa na čelu sa R.B i J.M. se sumnjiči da je u periodu 2014. – 2019. godine, uz upotrebu vatrenog oružja (automatsko naoružanje i pištolji), plina i drugih podesnih sredstava, maskirani uniformama, izvršila više od 29 krivičnih djela razboništava i teških krađa u kojim su predmet napada bili tržni centri, bankomati, benzinske pumpe, transpori novca, te drugi privredni subjekti i fizička lica na području Mostara, Čitluka, Kupresa, Jablanice i Sarajeva, a na koji način su do sada stekli protupravnu imovinsku korist više od 1.000.000,00 KM, dok su privrednim i fizičkim subjektima nanijeli više milionsku štetu.

Također, ova grupa se sumnjiči i za krivična djela iz domena neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te krađe p.m.v.

Prilikom pretresa do sada su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima, a koji su traženi Naredbom Suda, te će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku, a radi se o većoj količini eksploziva, oružja, municije, novca, policijskoj uniformi, podesnom alatu koji je korišten za izvršenje krivičnih djela, te drugi predmeti.

Lica lišena slobode će biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Mostaru i Sarajevu, te će u zakonskom roku biti predata uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog Kantona.

Značajnu podršku prilikom sprovođenja istražnih radnji pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, dok asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Sarajevskog Kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

3.9.2019. – Lišeno slobode lice iz Bihaća zbog KD „Podstrekavanje na ubistvo“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 3.9.2019. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a nakon opsežnih istražnih radnji zadokumentovali lice iz Bihaća inicijala R.D.(1964.) koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Podstrekavanje na ubistvo“ iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom  32. stav 1. i 2. KZ FBiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu naredbe Kantonalnog suda Bihać izvršeni su pretresi stambenih objekata i putničkih motornih vozila na dvije lokacije na području Bihaća, koje koristi osumnjični, koji je tokom današnjih aktivnosti lišen slobode.

Lice lišeno slobode se dovodi u vezu sa predmetnim krivičnim djelom na način da je u prethodnom periodu angažaovao određena lica sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja su trebala da za novčani iznos od 100,000.00 eura, izvrše likvidaciju njegovog brata inicijala B.D. i da nanesu teške tjelesne povrede njegovom sinu inicijala N.D. koje će za poslijedicu imati određeni stepen invaliditeta.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji su traženi naredbom Suda, a radi se o 10 mobilnih telefonskih aparata sa pripadajućim SIM karticama, računarska oprema, oružje, municja, te drugi predmeti koji su korišteni za pripremanje izvršenja predmetnog krivičnog djela.

Lice lišeno slobode će biti kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u zakonskom roku biti predato Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Dopis Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa provođenjem vansudske nagodbe

U prilogu objave nalazi se akt Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-14-1125-1/2019 PO od 06.08.2019. godine  sa prilozima, a koji se tiču provođenja vansudske nagodbe za potraživanja koja zaposlenici, penzioneri, zakonski nasljednici, opunomoćenici i advokatske kancelarije imaju prema Budžetu FBiH, po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih sporova.

Javni poziv0001

 

25.7.2019. – U operativnoj akcji “Krupa” lišene slobode dvije osobe zbog KD “Iznuda”

Dana 25.7.2019. godine policijski službenici Federalne uprave policije su u suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova R Hrvatske i nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zapadno-hercegovačkog kantona, poduzeli aktivnosti na realizaciji operativne akcije kodnog naziva „KRUPA“ u cilju dokumentovanja lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Iznuda“ iz člana 295. stav 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda u Širokom Brijegu, izvršeni su pretresi stanbenih objekata na dvije lokacija na području općine Čapljina, te su lišene slobode dvije osobe iz Čapljine. Radi se o bivšem policijskom službeniku Specijalne policijske jedinice MUP-a RH, inicijala J.M. (1977. god.) za kojim je na snazi više potjernica i naloga za hapšenje izdatih od strane sigurnosnih organa iz Hrvatske i Njemačke i osobi inicijala J.M. (1968. god.).

Navedene osobe se sumnjiče da su unazad osam dana zahtijevali od osobe iz R Hrvatske novčani iznos od 250.000,00 Eura, a pri tome joj upućivali ozbiljne prijetnje po život i tjelo nje i njenog malodobnog djeteta.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih osoba pronađeni su i oduzeti predmeti koji su  korišteni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela, a koji će biti dokaz u kriivčnom postupku.

Osobe lišene slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zapadno-hercegovačkog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Asisitenciju prilikom provođenja ovih aktivnosti pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija  Bosne i Hercegovine.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

19.7.2019.-Održan sastanak sa predstavncima FKN i UG “Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je danas, 19.7.2019. godine održao sastanak sa dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sarajevskog Univerziteta, Nedžadom Korajlić kao i predstavnikom Udruženja “Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“, vezano za implementaciju projekta „Definisanje faktora i procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini – DeFRET“ koji sprovode spomenuti partneri.

Opći cilj projekta je angažovanje i osnaživanje istraživačkih kapaciteta akademske zajednice i civilnog društva u pogledu borbe protiv radikalizacije, a koji vodi nasilnom ekstemizmu, dok  je specifični cilj ovog projekta istraživanje uticaja povratnika sa stranih ratišta na lokalnu zajednicu i mlade.

Obzirom da je jedna od osnovnih nadležnosti Federalna uprava policije borba protiv terorizma, ekstremizma i nasilnog radikalizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, samim tim je i jedan od ključnih faktora u procesu deradikalizacije BH državljana koji su se vratili sa stanog ratišta, na sasatanku je dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje u okviru gore navedenog projekta.

viber image

Kada je u pitanju navedena problematika Federalne uprave policije kontinuirano djeluje i sprovodi aktivnosti iz svoje nadležnosti, u saradnji sa drugim agencijama za provedbu zakona, na implementaciji Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015.- 2020.), tako da će dogovorene aktivnosti ići u smjeru realizacije ranije zadatih ciljeva.

Pored navedenog, na sastanku su dogovorene aktivnosti u pogledu obuka iz oblasti cyber kriminala i drugih specijalističkih obuka koje će Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sarajevskog Univerziteta pružiti u narednom periodu Federalnoj upravi policije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

19.7.2019. – U nastavku operativne akcije kodnog naziva „MAK“, lišeno slobode lice za kojim je bila raspisana operativna potjernica

U nastavku operativne akcije kodnog naziva „MAK“, vezano za  dokumentovanje lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije su uz asistenciju pripadnika Granične policije Bosne i Hercegovine juče, 18. 7.2019. godine, lišili slobode lice incijala A.Z. (1993.) za kojim je bila raspisana operativna potjernica, a koje je bilo van granica Bosne i Hercegovine.

Navedeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će danas uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predato na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, dana 16.7.2019. godine u skopu ove operativne akcije, a na osnovu Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi na devet lokacije na području Kantona Sarajevo, te je lišeno slobode sedam lica inicijala A.M. (1988.), A.D. (1984.), M.M.(1978.), M.Š. (1985.) S.K (1967.), E.DŽ. (1966.) E.DŽ. (1973.) koji se  dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.7.2019.- U Goraždu održan radni sastanak vezano za problematku ratnih zločina

U Goraždu je 16.7.2019. godine, zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman održao radni sastanak sa Komesarom Ministartsva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona, Adilom Laković i glavnim tužiocem Kantonalnog Tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Mirsadom Bilajac. Između ostalog tema ovog sastanka bile su otvorene istrage u predmetima ratnih zločina, te načini efikasnijeg procesuiranja i dokumentovanja ovih predmeta, te privođenja lica pravdi.

Razgovarano je o otvorenim istragama, odnosno konkretnim predmetima ratnih zločina i aktivnostima koje se trebaju poduzeti u narednom periodu kako bi se ubrzala dinamika rada na istima, obzirom na činjenicu da je veći broj slučajeva do danas nerasvjetljen.

Obzirom da Tužilaštvo Bosne Hercegovine ima isključivu nadležnost kada su u pitanju predmeti ratnih zločina, te da se samo određen broj predmeta spušta na federalni, odnosno kantonalnom nivo, dogovoreno je da će se u narednom periodu inicirati zajednični sastanak sa glavnom tužiteljicom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u cilju jačanja saradnje na svim nivoima i intenziviranju aktivnosti po ovim predmetima.

IMG-46415e183a809abfd2f021def72d1307-V IMG-ebc263c1b8d7312b8115f1a881f20902-V

Pored navedenog, na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima u vezi saradnje Federalne uprave policije i  Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona sa Kantonalnim tužilaštvom Bosansko-podrinjskog kantona, a vezano za otvorene istrage kada su u pitanju ostala krivična djela iz nadležnosti Uprave policije.

„Federalna uprava policije je spremna dati sve svoje raspoložive resurse i kapacite u cilju efikasnijeg djelovanja i jačanja međusobne saradnje između ovih institucija jer je to jedini ispravan način u borbi protiv kriminala“ istakao je Korman.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

16.7.2019. – U realizaciji operativne akcije “MAK” lišeno slobode sedam lica zbog KD „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 16.07.2019. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „MAK“, vezano za krivično djelo „Nedozvoljenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U skopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi na devet lokacije na području Kantona Sarajevo, te je lišeno slobode sedam lica inicijala A.M. (1988.), A.D. (1984.), M.M.(1978.), M.Š. (1985.) S.K (1967.), E.DŽ. (1966.) E.DŽ. (1973.) koji se  dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Prilikom pretresa pronađeno i oduzeta određena količina materije koja asocira na opojne droge „Heroin“, „Anfetamin“, „Cannabi Sativa L“ i „Spid“, vage za precizno vaganje, vatreno oružje i municija, novac, mobilni telefoni i SIM kartice, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Pored navedenih predmeta prilikom pretresa stanbenog objekata koji koristi osumnjičeni M.M., pronađena je određena količina akcizne robe bez porjekla, koja je oduzetna na osnovu Naredbe Suda Bosne i Hercegovine.

Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonskom roku biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.7.2019. – Lišeno slobode lice iz R Hrvatske zbog međunarodne potjernice

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 12.7.2019. godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na području Tuzlanskog Kantona, identifikovali i locirali lice Gordana Gjanić (1968.), za kojom je od strane nadležnih organa Republike Hrvatske, raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela „Teška krađa“ Krivičnog Zakona Republike Hrvatske.

Navedeno lice će nakon kriminalističke obrade biti predato na dalju nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE