Bilten dnevnih događaja za period od 19. do 22.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 110 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    tri razbojništva;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    10 nasilja u porodici;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    pet oštećenja tuđe stvari;

-    21 teška krađa;

-    tri teške krađe motornih vozila;

-    11 krađa;

-    53 ostala krivična djela;

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 204 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške, a 46 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 74 lica su lišena slobode, a 58 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  48 krivičnih djela i to:

-     13 teških krađa (jedno motorno vozilo);

-     tri krađe;

-     dva nasilja u porodici;

-     tri oštećenja tuđe stvari;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     jedna prijevara;

-     jedno nanošenje TTP;

-     23 ostalih krivičnih djela;

 • 36 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 62 saobraćajna nezgoda, u kojima su pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a sedam  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  49 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     12 teških krađa (tri motorna vozila);

-     četiri krađe;

-     četiri nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     27 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 17  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    jedna prevara;

-    šest teških krađa;

-    jedna teška krađa motornih vozila;

-    šest krađa;

-    15 ostalih krivičnih djela;

 • 37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je sedam lica zadobilo teške, a dva lica lakše tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

-    četiri razbojništva;

-    11 teških krađa ( 2 pmv);

-    jedna krađa;

-    tri nasilja u porodici;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    jedno posjedovanje opojne droge;

-    dvije teške tjelesne povrede;

-    15 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 24 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih događaja za period od 12.10. do 15.10 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  104 krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     tri razbojništva;

-     29 teških krađa ( osam motornih vozila);

-     pet  krađa;

-     tri ugrožavanja sigurnosti;

-     10 nasilja u porodici;

-     četiri oštećenja tuđe stvari;

-     dva izazivanja opće opasnosti;

-     dva posjedovanja opojnih droga;

-     45 ostalih krivičnih djela;

 • 109 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za jedno lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 183 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 18  lica zadobilo teške, a 30 lica  lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 74 lica je lišeno slobode, a 59 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 10/11.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

-     dva razbojništva;

-     devet teških krađa (četiri pmv);

-     dvije krađe;

-     dva nasilja u porodici;

-     20 ostalih krivičnih djela;

 •  23 narušavanja  javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 15  lica  je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 09/10.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     devet teških krađa;

-     pet krađa;

-     jedno nasilje u porodici;

-     tri oštečenja tuđe stvari;

-     dva posjedovanja opojne droge;

-     16 ostalih krivičnih djela;

 •  30 narušavanja  javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su šest  lica  zadobila teške tjelesne povrede, 12  lica lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 25 lica  je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 08/09.10. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 26 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     šest teških krađa (2 motorna vozila);

-     jedna krađa;

-     tri nasilja u porodici;

-     15 ostalih krivičnih djela;

 •  29 narušavanja  javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  71 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica   zadobila teške tjelesne povrede, 11 lica lakše tjelesne povrede,a dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 16 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 05.10. do 08.10 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  112 krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     tri razbojništva;

-     43 teških krađa ( osam motornih vozila);

-     11 krađa;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     šest nasilja u porodici;

-     šest oštećenja tuđe stvari;

-     tri izazivanja opće opasnosti;

-     dva posjedovanja opojnih droga;

-     36 ostalih krivičnih djela;

 • 106 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 240 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 18  lica zadobilo teške, a 81 lice  lakše tjelesne povrede, dok za 13 lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 54 lica je lišeno slobode, a 43 lica je zadržano.