BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– osam teških krađa;

– pet krađa;

– 11 ostalih krivičnih djela;

 • 40 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 32 lica su lišena slobode, a 30 lica  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 12-15.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 116 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– šest nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– osam oštećenja tuđe stvari;

– četiri posjedovanja opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– 29 teških krađa;

– 11 krađa;

– 52 ostala krivična djela;

 • 74 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 168 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 13 lica zadobilo teške, 34 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 60 lica je lišeno slobode, a 50 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– jedno nasilje u porodici;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedna prevara;

– 12 teških krađa;

– 10 krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 10/11.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo;

– jedno razbojništvo;

– devet teških krađa (dva motorna vozila);

– tri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 73 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške, a 22 lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 9/10.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 27 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– 10 teških krađa (pet motornih vozila);

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 85 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške, a 13 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 8/9.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– jedno nasilje u porodici;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– jedan napad na ovlašteno službeno lice u vršenju poslova sigurnosti;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 54 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 5-8.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 90 krivičnih djela i to:

– osam razbojništava;

– šest nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– tri teške krađe motornih vozila;

– jedna prevara;

– osam teških krađa;

– šest posjedovanja opojne droge

– osam krađa;

– 42 ostala krivična djela;

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 218 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 18 lica zadobilo teške, 71 lice lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 69 lica je lišeno slobode, a 52 lica  su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 4/5.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo;

– tri razbojništva;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– jedna prevara;

– osam teških krađa;

– četiri krađe;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira.
 • 72 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 3/4.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno silovanje;

– tri prevare;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– 15 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 2/3.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– sedam teških krađa;

– pet krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica lakše povrijeđena.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.