Bilten dnevnih događaja za dan od 25/26.03.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 48 krivičnih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    jedno nasilje u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    jedno silovanje;

-    sedam teških krađa;

-    četiri teške krađe motornih vozila;

-    12 krađa;

-    20 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, šest lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 13 lica  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 22–25.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 104 krivična djela i to:

– jedno ubistvo;

– četiri razbojništva;

– devet nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– pet izazivanja opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– četiri teške krađe motornih vozila;

– 19 teških krađa;

– 12 krađa;

– tri teške tjelesne povrede;

– 44 ostala krivična djela;

 • 109 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 17 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, šest lica zadobilo teške, a 31 lice lakše tjelesne povrede.
 • 74 lica su lišena slobode, a 58 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– 11 teških krađa;

– sedam krađa;

– dva nasilja u porodici;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 41 saobraćajna nezgoda, dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN OD 20/21.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– dva nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– šest posjedovanja opojnih droga;

– osam teških krađa;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– dvije krađe;

– 12 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira.
 • 43 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, devet lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– dvije krađe putničkih motornih vozila;

– osam teških krađa;

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 29 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 18/19.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 46 krivičnih djela i to:

– 13 teških krađa;

– tri krađe;

– dva nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 27 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 15. DO 18.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 115 krivičnih djela i to:

– tri razbojništava;

– osam nasilja u porodici;

– pet izazivanja opće opasnosti;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– 12 posjedovanja opojnih droga;

– 33 teške krađe (šest motornih vozila);

– 12 krađa;

– 38 ostalih krivičnih djela;

 • 122 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 147 saobraćajnih nezgoda, u kojima je devet lica zadobilo teške, 24 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 92 lica su lišena slobode, a 73 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

– 10 teških krađa (1 pmv);

– četiri krađe;

– jedno nasilje u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila su teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica lišeno je slobode, a 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 30 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– tri teške krađe ;

– šest krađa;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno posjedovanje narkotika;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 52 saobraćajne nezgode u kojima je 16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 12/13.3.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 22 krivična djela i to:

– sedam teških krađa ;

– tri krađe;

– dva nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira, četiri lica zadobila su lakše tjelesne povrede.
 • 45 saobraćajne nezgode, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.