BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.02.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 29 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedan napad na ovlašteno službeno lice;

– pet teških krađa;

– jedna krađa;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira;
 • 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 52 krivična djela i to:

-    četiri razbojništva;

-    dva nasilja u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    jedno posjedovanje opojnih droga;

-    13 teških krađa;

-    sedam krađa;

-    22 ostala krivična djela;

 • 16 narušavanja javnog reda i mira;
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a dva lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tijelesnih povreda.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 13/14.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   25 krivičnih djela i to:

-       sedam teških krađa;

-       tri krađe;

-       jedno nasilje u porodici;

-       jedna prevara;

-       13 ostalih krivičnih djela;

 •  21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  74 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, 15 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 12/13.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   37 krivičnih djela i to:

-       jedno razbojništvo;

-       10 teških krađa;

-       sedam krađa;

-       jedno izazivane opće opasnosti;

-       jedna prevara;

-       dva oštećenja tuđe stvari;

-       jeno ugrožavanje sigurnosti;

-       14 ostalih krivičnih djela;

 •   18 narušavanja javnog reda i mira ;
 •   59 saobraćajna nezgoda, u kojima su 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  13 lica je lišeno slobode, a šest lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za period od 09.02. do 12.02. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  125 krivičnih djela i to:

-      jedno ubistvo;

-      pet razbojništava;

-      tri nasilja u porodici;

-      dva oštećenja tuđe stvari;

-      jedno izazivanje opće opasnosti;

-      šest posjedovanja opojne droge;

-      jedno ugrožavanje sigurnosti;

-      43 teških krađa;

-      13 krađa;

-      jedno neovlašteno držanje oružja i eksploziva;

-      jedan napad na ovlašteno službeno lice;

-      48 ostalih krivičnih djela;

 • 81 narušavanje javnog reda i mira u kojima je 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 174 saobraćajne nezgode, u kojima je osam lica zadobilo teške, a 38 lica lakše tjelesne povrede, dok za 10 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 71 lice je lišeno slobode, a 67 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 08/09.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   35 krivičnih djela i to:

-       jedno razbojništvo;

-       13 teških krađa;

-       jedna krađa;

-       dva izazivanja opće opasnosti;

-       jedno posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga;

-       17 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira ;
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 22 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 07/08.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   38 krivičnih djela i to:

-       jedno razbojništvo;

-       14 teških krađa;

-       dvije krađe;

-       jedno oštećenje tuđe stvari;

-       jedno nasilje u porodici;

-       jedno izazivanje opće opasnosti;

-       18 ostalih krivičnih djela.

 •   21 narušavanja javnog reda i mira;
 •   60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva  lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  19 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 06/07.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   39 krivičnih djela i to:

-       jedno ubistvo u pokušaju;

-       dva razbojništva;

-       13 teških krađa;

-       četiri krađe;

-       jedno oštećenje tuđe stvari;

-       18 ostalih krivičnih djela;

 •  28 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 •  58 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri  lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  23 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 05/06.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 32 krivičnih djela i to:

-       tri razbojništva;

-       pet teških krađa;

-       tri nasilja u porodici;

-       dva oštećenja tuđe stvari;

-       19 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 02. do 05.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH, registrovano je:

 • 96 krivičnih djela i to:

-    3 razbojništva;

-    pet nasilja u porodici;

-    pet oštećenja tuđe stvari;

-    jedna lakša tjelesna povreda;

-    jedno posjedovanje opojnih droga;

-    28 teških krađa;

-    devet krađa;

-    44 ostala krivična djela;

 • 63 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 12 lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 207 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica zadobila teške, a 35 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tijelesnih povreda.
 • 53 lica su lišena slobode, a 45 lica je zadržano.