BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 17-20.5. 2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 95 krivičnih djela i to:

– šest razbojništva;

– jedna razbojnička krađa;

– jedno nasilje u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 30 teških krađa (3 pmv);

– šest krađa;

– 48 ostalih krivičnih djela;

 • 82 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 137 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 27 lica lakše tjelesne povrede, dok za 11 lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 47 lica je lišeno slobode, a 23 zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 28 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– dvije teške krađe motornih vozila;

– osam teških krađa;

– tri krađe;

– devet ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– 11 teških krađa (1 pmv);

– šest krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– jedno silovanje;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira,u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 33 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 44 krivična djela i to:

– 20 teških krađa (tri motorna vozila);

– tri krađe;

– dva nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 17 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 43 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 17 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništv;

– osam teških krađa (1 motorno vozilo);

– tri krađa;

– pet ostalih krivičnih djela;

 • 12 narušavanja javnog reda i mira.
 • 45 saobraćajne nezgode, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • osam lica je lišeno slobode, a šest lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 10-13.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 78 krivičnih djela i to:

– šest razbojništava;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– šest posjedovanja opojnih droga;

– tri teške krađe motornih vozila;

– 23 teške krađe;

– četiri krađe;

– 32 ostala krivična djela;

 • 76 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 149 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 30 lica zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 60 lica je lišeno slobode, a 48 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 9/10.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 43 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– 11 teških krađa (1 motorno vozilo);

– pet krađa;

– 22 ostala krivična djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 8/9.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– devet teških krađa;

– osam krađa;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 7/8.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– sedam teških krađa (1 pmv);

– pet krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 15 je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 6/7.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– jedna razbojnička krađa;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 10 teških krađa (jedno motorno vozilo);

– tri krađe;

– dva nasilja u porodici;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • devet narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 10 je zadržano.