Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.08.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri oštećenje tuđe stvari;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    dvije teške krađe motornih vozila;

–    pet teških krađa;

–    sedam krađa;

–    11 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 51 saobraćajna nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.08.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42 krivična djela i to:

–    dva razbojništvo;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    11 teških krađa;

–    16 krađe;

–    10 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, osam lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.08.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva nasilja u porodici;

–    četiri ugrožavanja sigurnosti;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    12 teških krađa;

–    četiri krađe;

–    11 ostalih krivičnih djela;

 • 32 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.08.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  31 krivično djelo i to:

–      10 teških krađa;

–      tri krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–      16 ostalih krivičnih djela;

 •   30 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a tri lica zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 •   45 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 18 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  18 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.08.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  30 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    osam teških krađa;

–    tri krađe;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira.
 • 68 saobraćajnih nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 29 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.08.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  42 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    14 teških krađa;

–    osam krađe;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira.
 • 68 saobraćajnih nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 32 lica je lišeno slobode, a 29 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 30 krivičnih djela i to:

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    tri krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 • 45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 33 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 14/15.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 34 krivičnih djela i to:

–     tri razbojništva;

–     devet teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     sedam krađa;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     12 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira.
 • 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 37 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 13/14.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 40 krivična djela i to:

–    tri razbojništva;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    sedam teške krađe (2 motorna vozila);

–    tri krađe;

–    21 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 88 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 21 lice lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 12/13.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 32 krivična djela i to:

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    sedam teške krađe;

–    četiri krađe;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 64 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.