Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 22 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    osam teških krađa;

–    jedna krađa;

–    osam ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira.
 • 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–      šest teških krađa;

–      pet krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva posjedovanja i omogučavanja uživanja opojnih droga;

–     21 ostalih krivičnih djela;

 •  25 narušavanja  javnog reda i mira.
 •  58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobila teže  tjelesne povrede, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice  je lišeno slobode, a  20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 26 krivična djela i to:

–      dva razbojništva;

–     13 teških krađa (2 motorna vozila);

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–     10 ostalih krivičnih djela;

 •  21 narušavanje javnog reda i mira.
 •  31 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobila teže tjelesne povrede, a šest lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 11/12.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

–      jedno razbojništvo;

–      osam teških krađa;

–      pet krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      tri posjedovanja i omogućivanja uživanja opojnih droga;

–     21 ostalo krivično djelo;

 • 36 narušavanja javnog reda i mira, tri  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 41 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo,dva  lica zadobilo teže, dva lica lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 09/10.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 30 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    sedam krađa;

–    10 ostalih krivičnih djela;

 • 32 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 54 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 05/06.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    12 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    19 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 24 lica su lišena slobode, a 21 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 04/05.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 23 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      jedna teškia krađa;

–      tri krađe;

–      dva oštečenja tuđe stvari;

–     16 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 24 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i sedam lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica je lišeno slobode, a  21 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 02/03.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

–      jedno razbojništvo;

–     12 teških krađa (jedno motorno vozilo);

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–     11 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede.
 • 30 saobraćajnih nezgoda, dva lica zadobila teže tjelesne povrede, šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 27/28.02.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 1. 33 krivičnih djela i to:

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno oštečenje tuđe stvari;

–      13 teških krađa;

–      jedna krađa;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga;

–      jedan napad na ovlašteno službeno lice;

–      12 ostalih krivičnih djela;

 1. 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri  lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 2. 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 3. 18 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.02.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  42 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    10 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    22 ostala krivična djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 54 saobraćajne nezgode, u kojima je 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 29 lica je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.