Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  48 krivičnih djela i to:

-      jedno razbojništavo;

-      osam teških krađa;

-      sedam krađa;

-      dva nasilja u porodici;

-      dva posjedovanje opojne droge;

-      24 ostala krivična djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira u kojima su pet lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
 • 79 saobraćajnih nezgoda, tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 21 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivičnih djela i to:

-      pet razbojništava;

-      osam teških krađa (jedno motorno vozilo);

-      pet krađa;

-      dva nasilja u porodici;

-      23 ostala krivična djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
 •  73 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    osam teških krađa;

–    jedna krađa pmv;

–    četiri krađe;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno silovanje;

–    jedna lahka tjelesna povreda;

–    16 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 86 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, 20 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    sedam teških krađa;

–    devet krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške, a tri lica lakše tjelesne povrede.
 • 94 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 35 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 10. DO 13.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 103 krivičnih djela i to:

–    pet razbojništava;

–    dvije razbojničke krađe;

–    sedam nasilja u porodici;

–    11 oštećenja tuđe stvari;

–    četiri posjedovanje opojne droge;

–    22 teške krađe (jedno PMV),

–    devet krađa;

–    43 ostala krivična djela;

 • 110 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 235 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 14 lica zadobilo teške, a 57 lica lakše tjelesne povrede dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 64 lica su lišena slobode, a 42 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 09/10.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–   šest teških krađa;

–   šest krađa;

–   četiri nasilja u porodici;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–   22 ostala krivična djela;

 • 38 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 • 76 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 08/09.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 46 krivičnih djela i to:

–   jedno razbojništvo;

–   osam teških krađa (četiri motorna vozila);

–   osam krađa;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   28 ostalih krivičnih djela;

 • 37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 81 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 28 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a četiri lica teške tjelesne povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 07/08.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    sedam teških krađa ( dva motorna vozila);

–    sedam krađa;

–    dva nasilja u porodici;

–    tri izazivanja opće opasnosti;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 • 36 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 88 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 06/07.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–  12 teških krađa (3 krađe PMV);

–  osam krađa;

–  dva nasilja u porodici;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

–  16 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 83 saobraćajne nezgode, u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 3. DO 6.8.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 115 krivičnih djela i to:

–  jedno ubistvo u pokušaju;

–  četiri razbojništva;

–  šest nasilja u porodici;

–  četiri oštećenja tuđe stvari;

–  dva izazivanja opće opasnosti;

–  dva ugrožavanja sigurnosti;

–  23 teške krađe,

–  četiri krađe PMV;

–  šest krađa;

–  63 ostala krivična djela;

 • 113 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 212 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 14 lica zadobilo teške, a 71 lice lakše tjelesne povrede dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 60 lica je lišeno slobode, a 42 lica su zadržana.