Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    osam teških krađa;

-    tri krađe;

-    dva nasilja u porodici;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    jedna prijevara;

-   21 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede;
 • 68 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo,šest lica zadobilo teške, devet lica lakše tjelesne povrede, a za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  45 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo;

-    dva razbojništva;

-    12 teških krađa;

-    devet krađa;

-    jedno nasilje u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-   18 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

-    četiri razbojništva;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno nasilje u porodici;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    11 teških krađa;

-    sedam krađa;

-    osam ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • šest lica je lišeno slobode, a sedam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 18.05. do 21.05. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 103 krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo;

-     šest razbojništava;

-     20 teških krađa;

-     četiri teške krađe (motorna vozila);

-     10 krađa;

-     tri nasilja u porodici;

-     četiri oštećenja tuđe stvari;

-     dva izazivanja opće opasnosti;

-     tri posjedovanja opojne droge;

-     dva ugrožavanja sigurnosti;

-     jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–      47 ostalih krivičnih djela;

 • 55 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo neutvrđen stepen povreda;
 • 142 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, osam lica zadobila teške, a 37 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za  jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 43 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno nasilje u porodici;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    dva ugrožavanja sigurnosti;

-    dvije teške krađe (motorna vozila);

-    devet teških krađa;

-    pet krađa;

-    14 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobila teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  40 krivičnih djela i to:

-      dva razbojništva;

-      11 teških krađa;

-      jedna teška krađa (motorna vozila);

-      četiri krađe;

-      jedno nasilje u porodici;

-      jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

-      20 ostalih krivičnih djela;

 •  20 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  72 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a pet lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za šest  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 11  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    dva nasilja u porodici;

-    jedno posjedovanje opojnih droga;

-    pet teških krađa;

-    jedna krađa;

-    28 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila neutvrđen stepen povreda.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima su pet lica zadobila lakše tjelesne povrede, a dok za pet lica nije utvrđen stepen povreda;
 • 15 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 43 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    četiri nasilja u porodici;

-    13 teških krađa;( 2 krađe motornih vozila)

-    tri krađe;

-    22 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede;
 • 20 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 11. do 14.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 104 krivična djela i to:

-    osam razbojništava;

-    jedna lakša tjelesna povreda;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    pet nasilja u porodici;

-    šest oštećenja tuđe stvari;

-    tri teške krađe (motorna vozila);

-    24 teške krađe;

-    13 krađa;

-    43 ostala krivična djela;

 • 99 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;
 • 182 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 25 lica je zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za 10 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 70 lica je lišeno slobode, a 53 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 10/11.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    četiri posjedovanja opojne droge;

-    jedno nasilje u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    11 teških krađa;

-    četiri krađe;

-    16 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 9 lica lakše tjelesne povrede;
 • 21 lice je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.