BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  35 krivična djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa ( tri motorna vozila );

–      jedna krađa;

–      pet nasilja u porodici;

–      jedno posjedovanja opojne droge;

–     15 ostalih krivičnih djela;

 •  19 narušavanja javnog reda i mira.
 •  47 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva  lica smrtno stradala, četiri lica zadobilo teške, a 18  lica lakše tjelesne povrede.
 •  30 lica je lišeno slobode, a  29 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivična djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      devet teških krađa ( dva motorna vozila );

–      devet krađa;

–      četiri nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      tri posjedovanja opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

 •   35 narušavanja javnog reda i mira, dva  lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   73 saobraćajne nezgode, u kojima su dva  lica smrtno stradala, šest lica zadobilo teške, a devet  lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  37 lica je lišeno slobode, a  33 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 44 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    11 teških krađa (1motorno.vozilo);

–    četiri krađa;

–    20 ostalih krivičnih djela;

 • 37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su šest lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 72 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede.
 • 27 lica su lišena slobode, a 19 lica je zadržano.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    četiri posjedovanja opojnih droga;

–    osam teških krađa;

–    pet krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je šest lica zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.        

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      11 teških krađa;

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

 •   19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 •  27 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– deset teških krađa ( jedno motorno vozilo );

– pet krađa;

– tri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva posjedovanja opojne droge;

– 23 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira.
 • 64 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a pet lica lakše tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  47 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      osam teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      tri krađe;

–      pet nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      pet posjedovanja opojne droge;

–      22 ostala krivična djela;

 •   16 narušavanja javnog reda i mira.
 •   64 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno  lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  16 lica je lišeno slobode, a  14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 27 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    13 teških krađa (1 motorno vozilo);

–    10 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su šest lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 20 lica lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 23 lica je zadržano.                                     

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 12/13.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    pet posjedovanja opojnih droga;

–    devet teških krađa;

–    osam krađa;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 67 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške, a tri lica lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  44 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo;

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa ( dva motorna vozila );

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      23 ostalih krivičnih djela;

 •   31 narušavanja javnog reda i mira u kojima  je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su  dva  lica zadobila teške tjelesne povrede,  a sedam lica  zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  30 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.