Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivičnih djela i to:

-     dva razbojništva;

-     11 teških krađa ;

-     četiri krađe;

-     tri nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     10 ostala krivična djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede a za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  56 saobraćajnih nezgoda u kojima su  4 lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 11 lica je lišeno slobode, a 5 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 18.01. do 21.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  93 krivična djela i to:

-     11 razbojništava;

-     28 teških krađa ( tri motorna vozila );

-     tri krađe;

-     osam nasilja u porodici;

-     dva oštećenja tuđe stvari;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     jedno posjedovanje opojne droge;

-     39 ostalih krivičnih djela;

 •  60 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  157 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, šest  lica zadobilo teške, a 26 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 62 lica je lišeno slobode, a 51 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivičnih djela i to:

-     dva razbojništva;

-     13 teških krađa ( 1 motorno vozilo);

-     pet krađa;

-     dva nasilja u porodici;

-     dva izazivanja opće opasnosti;

-     10 ostala krivična djela;

 •  19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  55 saobraćajnih nezgoda u kojima su  24 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a jedno lice  teške tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnikh događaja za dan 16/17.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     šest teških krađa ( 1 motorno vozilo);

-     jedno nasilje u porodici;

-     tri oštećenja tuđe stvari;

-     dva oštećenja tuđe stvari;

-     jedno nanošenje TTP;

-     12 ostala krivična djela;

 •  18 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  53 saobraćajne nezgode, u kojima jejedno lice smrtno stradalo,a dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede i dva lica teške tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  39 krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     četiri razbojništva;

-     osam teških krađa;

-     dva nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     23 ostala krivična djela;

 •  20 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  41 saobraćajna nezgoda, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.01. 2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  37 krivičnih djela i to:

-    šest  razbojništava;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    jedno nasilje u porodici;

-    10 teških krađa;

-    šest krađa;

-    11 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 21 lice lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 18 lica  je  lišeno  slobode, a 13  lica je  zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 11.01. do 14.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 99  krivičnih djela i to:

-     sedam razbojništava;

-     pet nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     dva izazivanja opće opasnosti;

-     tri teške krađe motornih vozila;

      30 teških krađa;

-     sedam krađa;

-     44 ostala krivična djela;

 • 52 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 110 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške, a 27 lica  lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 65 lica je lišeno slobode, a 43 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 10/11.01. 2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivična djela i to:

-     četiri razbojništva;

-     sedam teških krađa;

-     dvije krađe;

-     dva ugrožavanja sigurnosti;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     jedno posjedovanje opojne droge;

-     17 ostalih krivičnih djela;

 •  21 narušavanje javnog reda i mira.
 •  66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 11 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 09/10.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

-    pet  razbojništava;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    jedna prevara;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    osam teških krađa;

-    jedna teška krađa motornih vozila;

-    četiri krađe;

-    14 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira.
 • 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a jedno lice lakše tjelesne
 • 28 lica  je  lišeno  slobode, a 29  lica je  zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 08/09.01. 2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31  krivično djelo i to:

-     jedno razbojništvo;

-     jedna razbojnička krađa;

-     četiri teške krađe;

-     jedna krađa;

-     jedno nasilje u porodici;

-     tri oštećenja tuđe stvari;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    dva posjedovanja i omogućivanja uživanja opojnih droga;

-    17 ostalih krivičnih djela

 • 22 narušavanja javnog reda i mira.
 • 88 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 22  lica su lišena slobode, a 23  lica zadržana.