BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 2/3.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– sedam teških krađa;

– pet krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica lakše povrijeđena.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 1/2.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 32 krivična djela i to:

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    sedam teških krađa (1 motorno vozilo);

–    četiri krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira.
 • 74 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica lišeno je slobode koliko ij je i zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 28.6.-1.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 80 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– šest oštećenja tuđe stvari;

– šest nasilja u porodici;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– četiri prevare;

– 19 teških krađa;

– šest krađa;

– 35 ostalih krivičnih djela;

 • 93 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lice zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 156 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, četiri lica zadobila su teške, 32 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 64 lica su lišena slobode, a 55 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 27/28.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 

 • 27 krivičnih djela i to:

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno nasile u porodici;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– devet teških krađa;

– dvije krađe;

– 12 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode koliko ih je i zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

–    četiri razbojništva;

–    jedna prevara;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    16 teških krađa;

–    11 krađa;

–    osam ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26. 6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– četiri nasilja u porodici;

– 11 teških krađa;

– tri krađe;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 38 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica, zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 51 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 24/25.6.2019. godine

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 24/25.6.2019. godine 

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– četri nasilja u porodici;

– dva izazivanja opće opasnosti;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedno ugrožavanje sigurnosti

– 12 teških krađa (2 motorna vozila);

– jedna krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira.
 • 76 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 11 lica zadobilo teške, 27 lica lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica lišeno je slobode, a 22 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD 21-24.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 104 krivična djela i to:

– četiri razbojništva;

– sedam nasilja u porodici;

– sedam oštećenja tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– tri ugrožavanja sigurnosti;

– 25 teških krađa (četiri motorna vozila);

– 20 krađa;

– 35 ostalih krivičnih djela;

 • 117 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 181 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, 11 lica zadobilo je teške, 71 lice lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 76 lica je lišeno slobode, a 69 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– osam teških krađa;

– jedna prijevara;

– četiri krađe;

– 15 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica, zadobilo teške tjelesne povrede.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 20 lica lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

– jedno nasilje u porodici;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 11 teških krađa;

– šest krađa;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.