BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 09/10.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  26 krivičnih djela i to:

–      osam teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dva nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno posjedovanja opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, a za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 •   59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, 18 lica lakše tjelesne povrede, jedno lice neutvrđen stepen povreda.
 •  14 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 08/09.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 53 krivičnih djela i to

–      12 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dvije krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      dva izazivanja opće opasnosti;

–      šest posjedovanja opojne droge;

–      jedna prevara;

–      26 ostalih krivičnih djela;

 •   32 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   62 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 •  18 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 07/08.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    11 teških krađa (2 motorno vozila);

–    dvije krađe;

–    15 ostala krivična djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede
 • 51 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica je lišeno slobode, a 21 lica su zadržana.                        

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA JA ZA DAN 06/07.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 49 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    jedna razbojnička krađa;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    šest teških krađa;

–    devet krađa;

–    22 ostala krivična djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira.
 • 51 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 • 27 lica je lišeno slobode, a 24 lica su zadržana.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 05/06.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  49 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo;

–      dva razbojništva;

–      sedam teških krađa;

–      dvije krađe;

–      devet nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje  tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      25 ostalih krivičnih djela;

 •   25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
 •  20 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 04/05.11.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  49 krivična djela i to:

–      tri razbojništva;

–      16 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      sedam krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštečenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      16 ostalih krivičnih djela;

 •   18 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 21 lice lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  30 lica je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 03/04.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  33 krivična djela i to:

–      dva razbojništva;

–      11 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      dva oštečenja tuđe stvari;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   25 narušavanja javnog reda i mira, četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   52 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  16 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 02/03.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 35 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    devet teških krađa;

–    tri krađe;

–    16 ostala krivična djela;

 • 42 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su devet lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 75 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 29 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, 20 lica su zadržana.                  

 

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 01/02.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 47 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    12  teških krađa;

–    četiri krađe;

–    23 ostala krivična djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 81 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 18 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 20 lica je lišeno slobode, 24 lica su zadržana.                                     

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 31.10./1.11.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– dva ubistva u pokušaju;

– jedno razbojništvo;

– tri teške krađe;

– tri krađe;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 24 ostalih krivičnih djela;

 • 32 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.