Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja

Djelatnici Centra vrše uviđaje izvršenih krivičnih djela, prikupljaju dokazni materijal i dokumentiraju tragove krivičnih djela, te vrše laboratorijska vještačenja i ispitivanja. Centar vrši kriminalistička vještačenja dokumenta, rukopisa, fono-foto i video tehnike, kompjuterskih sistema, mobilnih telefonskih uređaja i pratećih sistema, hemijsko-toksikoloških vještačenja, bioloških vještačenja i analize DNA, balističkih i mehanoskopskih vještačenja, daktiloskopskih vještačenja i identifikacije. Također obavlja multimedijalno dokumentiranje i provodi potrebna ispitivanja radi kontrole vode, hrane i pića u akcijama osiguranja određenih ličnosti. Centar prati nova naučna i tehnička dostignuća u policijskoj praksi i preduzima mjere za usvajanje i uvođenje u rad kriminalističko tehničke službe, te predlaže standarde i procedure u oblasti svoga rada.