Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona

www.muptk.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Zoran Teofilović

komesar: v.d. Samir Aljukić