Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo

www.mup.ks.gov.ba

 


 

 

 

 

 

ministar: Ismir Jusko

komesar: Mevludin Halilović