Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10

ministar: Darinko Mihaljević

komesar: Ilija Jakić