Jedinica za profesionalne standarde

Jedinica za profesionalne standarde istražuje slučajeve pritužbi na nepropisno ponašanje uposlenika Federalne uprave policije. Jednakost, nepristrasnost i transparentnost u procesu provođenja istraga garant je jačanja povjerenja između građana i Federalne uprave policije. Jedinica za profesionalne standarde, također, vrši nadzor nad zaštitom tajnih podataka u Upravi.

 

Federalna istražna služba kriminalističke policije

Neposredno provodi najsloženije kriminalističke obrade na području Federacije Bosne i Hercegovine, te sukladno nadležnostima Federalnog MUP-a, organizira i ostvaruje saradnju o pitanjima sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela. Borbu protiv organiziranog i međukantonalnog kriminala, terorizma, korupcije i pranja novca, kompjuterskog kriminala i trgovine narkoticima, kroz svoj rad realiziraju istražitelji za terorizam, finansijske istrage, imovinske delikte, cyber kriminal, droge, krvne delikte, trgovinu ljudima i seksualne delikte, privredni kriminal, kao i operativci, kriminalistički i operativni tehničari i analitičari.

 

Sektor za podršku

Neposredno i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Federalne uprave policije, kao i drugim policijskim agencijama za provođenje zakona preduzima operativno-taktičke i tehničke mjere radi pronalaženja i hvatanja učinilaca krivičnih djela, pronalaženja predmeta, motornih vozila i dokumenata; na zahtjev agencija za provođenje zakona raspisuje, objavljuje i obustavlja potrage, objave i raspise o traganju. Obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga rada Sektora za podršku.

 

 

Sektor za administraciju

Izrađuje programe, informacije, izvještaje i ostvaruje potrebnu saradnju u vezi s poslovima iz nadležnosti Sektora, prati i proučava uticaj Zakona na rad Uprave policije, daje stručna objašnjenja s ciljem jedinstvenog provođenja i primjene propisa, prati i analizira usklađenost propisa koje primjenjuje Uprava, prati i analizira stanje kadrova, uspostavlja i vodi propisane evidencije, prati propise iz oblasti radnih odnosa, prati poslove Pisarnice u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Specijalna policijska jedinica

SPJ FUPSpecijalna policijska jedinica je namijenjena za izvršenje složenih i visokorizičnih poslova sigurnosti, prije svega za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i hapšenje posebno opasnih kriminalaca i kriminalnih grupa koje svojom djelatnošću predstavljaju veliku opasnost po život ili prijete razaranjem materijalnih dobara s teškim posljedicama. Pripadnici Specijalne policijske jedinice su obučeni i opremljeni da u kompliciranim i ekstremnim situacijama obavljaju najsloženije policijske poslove – antisnajperske zaštite, potrage, praćenja, blokade, zasjede, pretrese, privođenje opasnih i odbjeglih osoba. Ova je Jedinica spremna odgovoriti i na izazove poput suzbijanja nereda i pobuna u kazneno-popravnim ustanovama. Nerijetko, pripadnici ove Jedinice pružaju pomoć u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama i nesrećama, te drugim kriznim situacijama.