Dragan Lukač

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR

direktorlukac

 

 

 

 

 

Dragan Lukač rođen je 1956. godine u Bosanskom Šamcu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1979. godine i stekao zvanje profesora filozofije i sociologije. U policijskoj službi je neprekidno od 1982. godine. Do imenovanje na poziciju direktora Federalne uprave policije bio je, između ostalog:
– načelnik SJB u Općinskom SUP-u Bosanski Šamac,
– načelnik SJB Bosanski Šamac,
– načelnik Sektora kriminalističke policije u MUP-u Posavskog kantona,
– pomoćnik ministra za policiju u Kantonalnom MUP-u Orašje,
– načelnik Sektora kriminalističke policije Federalnog MUP-a,
– v.d. direktora Uprave policije Federalnog MUP-a,
– zamjenik direktora SIPA-e,
– pomoćnik direktora za kriminalističku policiju SIPA-e,
– načelnik Uniformirane policije SIPA-e.