Obavijest o rasporedu intervjua za kandidate koji su aplicirali na javni konkurs u Federalnoj upravi policije u činu „policajac“

10.05.2016.

OBAVJEŠTAVAJU SE KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTU OPĆEG ZNANJA UKLJUČUJUĆI I PISMENI RAD, TESTU FIZIČKE I MORFOLOŠKE SPOSOBNOSTI, A KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI KONKURS U ČINU „POLICAJAC“ U FEDERALNOJ UPRAVI POLICIJE, DA ĆE SE INTERVJU KANDIDATA OBAVITI U U SARAJEVU NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI FMUP-A NA VRACAMA U VREMENU OD 16.05 DO 20.05.2016. GODINE. KANDIDATI MORAJU SA SOBOM PONIJETI LIČNU KARTU ILI BILO KOJI DRUGI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM.

Raspored INTERVJUA od 16 do 20 maja

KOMISIJA ZA IZBOR

Obavijest o testu fizičke i morfološke sposobnosti za kandidate koji su aplicirali na javni konkurs u Federalnoj upravi policije u činu „policajac“

09.05.2016.

LISTA KANDIDATA KOJI NISU PRISTUPILI NA TEST FIZIČKE I MORFOLOŠKE SPOSOBNOSTI: NISU PRISTUPILI

LISTA KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI NA TESTU FIZIČKE SPOSOBNOSTI: NISU ZADOVOLJILI fizički test

LISTA KANDIDATA KOJI SU NISU ZADOVOLJILI MORFOLOŠKI TEST: NISU ZADOVOLJILI MORFOLOŠKI test

LISTA KANDIDATA KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTU FIZIČKE SPOSOBNOSTI: ZADOVOLJILI fizički test

LISTA KANDIDATA KOJI SU  ZADOVOLJILI MORFOLOŠKI TEST: ZADOVOLJILI MORFOLOŠKI test

KOMISIJA ZA IZBOR