Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije – Ispravka tehničke greške u Kriterijima

25.12.2015.

Vezano za Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije objavljen 24.11.2015. godine, objavljujemo ispravku tehničke greške u Kriterijima o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti. Ispravke se odnose na ispravku teksta na strani 7 i strani 23.

Na strani br. 7 pod tačkom 3.1.5. alineja c) tekst glasi: “Kandidati koji su na testovima motoričkih sposobnosti osvojili najmanje 16 bodova zadovoljavaju eliminacioni prag od 65% bodova u odnosu na maksimalno moguće ostvarenih 25 bodova.”

Na strani 23 navedenih Kriterija pod naslovom “Konačno bodovanje“ u stavu 3. tekst glasi: “Kandidati koji konkurišu za upražnjena radna mjesta u SUP i SKP koji su na Testovima motoričkih sposobnosti osvojili najmanje 16 bodova zadovoljavaju eliminacioni prag od 65% bodova u odnosu na maksimalno moguće ostvarenih 25 bodova.”

Tekst Kriterija o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti možete preuzeti ovdje: KRITERIJI – testiranje za prijem

KOMISIJA ZA IZBOR