Dopuna/ispravka liste kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova za prijem policijskih službenika u čin “policajac”

10.06.2016. godine

Dopuna/ispravka liste kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova nakon provedene procedure ocjenjivanja aplikanata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Federalnoj upravi policije po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Ispravka – dopuna rang lista

Lista kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova za prijem policijskih službenika u čin “policajac”

09.06.2016. godine

Lista kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova nakon provedene procedure ocjenjivanja aplikanata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Federalnoj upravi policije po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Rang lista o rezultatima postignutom na svim testovim

Lista kandidata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” koji nisu prošli ljekarski pregled

09.06.2016. godine

Lista kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova nakon provedene procedure ocjenjivanja aplikanata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Federalnoj upravi policije po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, koji nisu prošli ljekarski preled, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. RANG lista koji nisu prošli ljekarski pregled