Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih artikala i napitaka

19.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih artikala i napitaka broj: 09-20-14-2-1012 od 18.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke: Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije

06.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke: Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije, broj 09-20/1-14-2-768/18 od 03.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka roba u oblasti odbrene i sigurnosti – nabavka municije

04.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka roba u oblasti odbrene i sigurnosti – nabavka municije, broj 09-20/1-14-2-813 od 02.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “PORSCHE BH” d.o.o. Sarajevo za LOT-1- nabavka jednog novog putničkog kombi vozila sa devet sjedišta i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača “PORSCHE BH” d.o.o. Sarajevo za LOT-2 nabavka pet novih putničkih automobila srednje klase

04.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “PORSCHE BH” d.o.o. Sarajevo za LOT-1- nabavka jednog novog putničkog kombi vozila sa devet sjedišta, broj 09-20-14-2-910/1 od 27.06.2018. godine i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača “PORSCHE BH” d.o.o. Sarajevo za LOT-2 nabavka pet novih putničkih automobila srednje klase broj 09-20-14-2-910/2 od 27.06.2018. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.  Odluka LOT 1 i Odluka LOT 2

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke laboratorijske opreme za LOT-1 GC/MS sa headspaceom i autosamplerom i LOT-2 Mikroskop za FTIR Art Agilent cary 600

03.07.2018.

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke laboratorijske opreme za LOT-1 GC/MS sa headspaceom i autosamplerom i LOT-2 Mikroskop za FTIR Art Agilent cary 600, broj: 09-20-14-2-827 od 28.06.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Konačna lista rezultata svih kandidata koji su pristupili testovima i uspješno završili testiranja

03.07.2018.

Na osnovu člana 52. Zakona o policijskim službenicima (sl.n. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) i člana 18. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, Komisija za izbor policijskih službenika u činu „policajac” i činu „mlađi inspektor” u Federalnoj upravi policije, objavljuje konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima i uspješno završili testiranja. Konačni rezultati uspješnih kndidata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Uslužnost” d.o.o. Sarajevo i Odluka o poništenju postupka javne nabavke policijskih uniformi i dijelova uniformi i to za Zimske uniforme za Specijalnu policijsku jedinicu (LOT 2), Beretke (LOT 3) i Svečana policijska uniforma (LOT 4)

26.06.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Uslužnost” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-850/1 od 19.06.2018. godine za LOT-1 javna nabavka radno-taktička ljetna uniforma (284 kompleta) i Odluka o poništenju postupka javne nabavke policijskih uniformi i dijelova uniformi i to za Zimske uniforme za Specijalnu policijsku jedinicu (LOT 2), Beretke (LOT 3) i Svečana policijska uniforma (LOT 4) broj: 09-20-14-2-856/2 od 19.06.2018. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka za LOT 1Odluka o ponistenju jabne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke dijelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa FIAT (LOT-1) i HYUNDAI (LOT-2

25.06.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke dijelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa FIAT (LOT-1) i HYUNDAI (LOT-2), broj: 09-20-14-2-885 od 19.06.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka o ponistenju javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Nabavka i sukcesivna isporuka guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i gume za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži)

6.6.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Nabavka i sukcesivna isporuka guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i gume za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži), broj: 09-20-14-2-779 od 04.06.2018. godine,  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. odluka 779 06 06 2018