Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora i Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga – našivanje natpisa

Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora  i Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga skidanja postojećih obilježja i natpisa, našivanje čičak traka i pritanje natpisa na uniformena osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog na portalu javnih nabavki, broj1412-7-2-87-3-30/15 od 05.08.2015 godine: Odluka o ponistenju Odluke i Odluka o dodjeli ugovora – uniforme obiljezja

Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora i Odluka o dodjeli ugovora za usluge servisiranja DNA aparata

Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora ponuđaču “Diamedic” d.o.o. Sarajevo i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Profy” d.o.o. Bijeljina za usluge servisiranja aparata za DNA analizu na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog na portalu javnih nabavki, broj1412-7-2-51-3-17/15 od 03.06.2015 godine: Odluka o ponistenju Odluke i Odluka o dodjeli ugovora – servis DNA uredjaja