Odluka o poništenju odluke o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo

04.10.2017.

Odluka o poništenju odluke o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo, broj: 09-20-14-2-1281/1  od 02.10.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o ponistenju

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SHOT d.o.o. Zenica

04.10.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SHOT d.o.o. Zenica broj: 09-20-14-2-1281/2  od 02.10.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka Shot

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo

25.09.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana   43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke za 2017. godinu. Odluka 25 09 2017 Penny plus

 

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču MIDDLE POINT el. d.o.o. Sarajevo

04.08.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču MIDDLE POINT el. d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1281 od 27.07.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KODEKS d.o.o. Sarajevo

03.08.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KODEKS d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1080 od 01.08.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudzacu Kodeks

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije

21.07.2017.godine

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije, u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici,  koju je odobrio direktor Federalne uprave policije na temelju odredbi iz čl. 41. stav (1), čl. 43. stav (1) t), 2)  i 4) Zakona o unutarnjim poslovima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/14, i čl. 11. istog Zakona, člana 53. stav (3) Zakona o policijskim službenicima F BiH („Službene novine F BiH“, bro: 27/05, 70/08 i 44/11): KONAČNA LISTA