Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku policijskih uniformi i djelova uniformi LOT-1, LOT-2 i LOT-3

24.04.2017.

Odluke o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku policijskih uniformi i djelova uniformi LOT-1, LOT-2 i LOT-3 broj: 09-20-14-2-419 od 19.04.2017. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. LOT-1, LOT-2 i LOT-3

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku prehrambenih artikala i napitaka, mesa i prerađevina od mesa, svježeg voća i povrća LOT-1, LOT-2 i LOT-3

24.04.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku prehrambenih artikala i napitaka LOT-1, Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mesa i prerađevina od mesa LOT-2 i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svježeg voća i povrća LOT-3, broj: 09-20-14-2-414 od 20.04.2017. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. LOT-1, LOT-2 i LOT-3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 2 – reagensi i potrošni materijal za biohemijska i imunološka ispitivanja

30.03.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 2 – reagensi i potrošni materijal za biohemijska i imunološka ispitivanja, broj: 09-20/1-14-2-454 od 30.03.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. Odluka o izboru najboljeg ponudaca SHOT DOO ZENICA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 1 – reagensi i potrošni materijal za aparate Real Time PCR, ABI 310,ABI 3130 i PCR 9700 za DNA analize

30.03.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 1 – reagensi i potrošni materijal za aparate Real Time PCR, ABI 310,ABI 3130 i PCR 9700 za DNA analize, broj: 09-20/1-14-2-454 od 30.03.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. Odluka o izboru najboljeg ponudaca DIAMEDIC DOO SARAJEVO

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču GUMA M d.o.o. Mostar

10.03.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču GUMA M d.o.o. Mostar broj: 09-20-14-2-202 od 06.03.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudzacu

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter

28.02.2017.

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Federalne uprave policije ponuđaču HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo – Vogošća, broj 09-20-14-2-244 od 27.02.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2017. godinu. Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

27.02.2017.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-155 od 17. 02. 2017. godine, donesena na osnovu Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj: 81/14) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2017. godinu. Odluka o ponistenju postupka javne nabavke