Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period oktobar – decembar 2016. godine

10.01.2017. godine

U skladu sa članom 4. Uputsva o objavi osnovnih elemenata ugovora (“Službeni glasnik BiH”  broj: 56/15), objavljuemo Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period oktobar – decembar 2016. godine. Pracenje realizacije ugovora – okvirnog sporazuma Federalne uprave policije oktobar – decembar

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

10.01.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 09-20-14-2-2581 od 05.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “AUTO NUIĆ” d.o.o. Mostar

10.01.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “AUTO NUIĆ” d.o.o. Mostar, broj: 09-20-14-2-2580 od 05.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu Auto Nuic

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za LOT-1, LOT-2, LOT-3 i LOT-4

06.01.2017.

Odluke o izboru  najpovoljnijeg ponudžača  za nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala (LOT-1, LOT-2, LOT-3 i LOT-4) broj: 09-20/1-14-2-2204 od 13.11.2016. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini. Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 1, Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 2, Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 3 i Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 4

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “CENTROTRANS – EUROLINES” d.d. Sarajevo

04.01.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “CENTROTRANS – EUROLINES” d.d. Sarajevo, broj: 09-20-14-2-2409 od 28.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu Centrotrans – Eurolines Sarajevo

Obavjest za kandidate koji su se prijavili na Javni konkurs broj: 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine

28.12.2016.

Obavjest za kandidate koji su se prijavili na Javni konkurs broj: 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine  (objavljen dana 15.08.2016. godine u dnevnim novinama Nezavisne novine, Dnevni list, Dnevni avaz i Oslobođenje), a koji je poništen Odlukom direktora Federalne uprave policije broj 09-19/1-34-2-354 od dana 06.12.2016. godine. OBAVIJEST

Javni konkurs za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije

28.12.2016.

Javni konkurs za prijem  policijskih službenika u čin “policajac” u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje: JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC: PRIJAVNI-OBRAZAC-policajac

KRITERIJI o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti: Kriterij-o-metodu-nacinu-i-sistemu-bodovanja-testiranja-kandidata

PRAVILNIK o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika: Pravilnik-o-nacinu-i-rasporedu-testiranja-kandidata-i-sisitemu-bodovanja-u-procesu-odabira-policijskih-sluzbenika

KOMISIJA ZA IZBOR

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Salon bankarske opreme” d.o.o. Sarajevo

23.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Salon bankarske opreme” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1853 od 20.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu Salon bankarske opreme

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “SHOT” d.o.o. Zenica

22.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “SHOT” d.o.o. Zenica broj: 09-20-14-2-2454 od 16.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu SHOT

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo

22.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-2455 od 16.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu MIDDLE POINT