Odluka o poništavanju postupka javne nabavke taktičkih čizama

Odluka o poništavanju postupka  javne nabavke taktičkih čizama broj: 09-20/1-14-2-1588 od 10.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka. 10.12.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kožnih etuia za policijske značke i službene legitimacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kožnih etuia za policijske značke i službene legitimacije broj:09-20-14-2-1641 od 10.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka 10.12.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku forenzičkog programa za pretragu računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku   forenzičkog programa za pretragu računara broj: 09-20-14-2-1628 od 06.12.2019. godine  donesena na osnovu čl. 43. a u vezi sa članom 45. stav 2 . Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člaa 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke  Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

ODLUKA 06.12.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku-Nabavka tonera i ketridža – LOT-1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Javnu nabavku Nabavka tonera i ketridža – LOT-1 broj:09-20-14-2-1310 od 03.12.2019  godine . donesena na osnovu čl. 43., stava 2,  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70.,   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke  Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 03.12.2019

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke radova-sankcija krova na objektu Rakovica

Odluka o poništavanju postupka  javne nabavke  radova-sankcija krova na objektu Rakovica broj:09-20-14-2-1612 od 29.11.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi  člana  45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje  konkurentskih  i pregovaračkih  postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka o poništenju javne nabavke

Izmjene i dopune plana javnih nabavki

Izmjene i dopune  Plana Javnih nabavki , broi: 20/1-14-2-391 od 15.03.2019. godine u dijelu “TEKUĆI IZDACI” i “STALNA SRETSTVA” ,u skladu sa članova 43. i 45. stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) vrši se izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnijih poslova Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnoj upravi policije za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki

Odluka o poništavanju javne nabavke roba-foto, audio-video i elektronske opreme

Odluka o poništavanju javne nabavke roba-foto, audio-video i elektronske opreme broj: 09-20-2-1508  od 27.11.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka o poništenju javne nabavke

Odluka o poništavanju javne nabavke za LOT 2- Nabavka Tonera za uređaje pod garancijom

Odluka o poništavanju javne nabavke za LOT 2- Nabavka Tonera za uređaje pod garancijom broj: 09-20-14-2-1310 od 27.11.2019. godine,  na osnovu člana 43 i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.  25, 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka o poništenju 27.11.2019

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača preduzeća”MIKRO+POLO”, za LOT 1- Nabavka Biosigurnosnog kabineta

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača preduzeća “MIKRO+POLO” d.o.o Sarajevo , specifična labaratorijska oprema i to za LOT 1 -Nabavka Biosigurnosnog kabineta  broj: 09-20-14-2-1272-III/19 od 13.11.2019. godine,  na osnovu člana 43 i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.  25., 70. i 100. stav 3;  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE

Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki

Izmjene i dopune  Plana Javnih nabavki , broi: 20/1-14-2-391 od 15.03.2019. godine ,u skladu sa članova 43. i 45. stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) vrši se izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnijih poslova Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnoj upravi policije za 2019.godinu

izmjene i dopune javnih nabavki