Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču MIDDLE POINT el. d.o.o. Sarajevo

04.08.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču MIDDLE POINT el. d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1281 od 27.07.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KODEKS d.o.o. Sarajevo

03.08.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KODEKS d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1080 od 01.08.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudzacu Kodeks

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije

21.07.2017.godine

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije, u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici,  koju je odobrio direktor Federalne uprave policije na temelju odredbi iz čl. 41. stav (1), čl. 43. stav (1) t), 2)  i 4) Zakona o unutarnjim poslovima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/14, i čl. 11. istog Zakona, člana 53. stav (3) Zakona o policijskim službenicima F BiH („Službene novine F BiH“, bro: 27/05, 70/08 i 44/11): KONAČNA LISTA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT -3

09.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT – 3, nabavka metka kalibra 7,62×51 mm 308 Win, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. ,70. i 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o stavljanju van snage

09.06.2017.gidine

Odluka o stavljanju van snage odluka br. 09-20-14-2-540 od 30.05.2017. godine (LOT – 3) i br. 09-20-14-2-540 od 30.05.2017. godine (LOT – 4) , donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. ,70. i 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještavanje o nabavci – nabavka naoružanja

08.06.2017.

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještavanje o nabavci – nabavka naoružanja, broj: 09-20-14-2-455 od 07.06.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Lista kandidata sa ostvarenim brojem bodova prilikom testiranja fizičke sposobnosti

31.05.2017.

Komisija za izbor policijskih službenika u čin „Policajac“ u Federalnoj upravi policije za potrebe Specijalne policijske jedinice, nakon provedenog testiranja kandidata fizičke sposobnosti koji je održan u vremenskom periodu od 15.05. do 19.05.2017. godine,  sačinila je listu kandidata sa ostavrenim brojem bodova. LISTA KANDIDATA TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI