KONAČNA lista svih kandidata predloženih za zapošljavanje

14.07.2016.godine

Na osnovu člana 53. stav 3. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:27/05, 70/08 i 44/11), direktor Federalne uprave policije je sa Liste kandidata predloženih za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije u činu „policajac“, a koju je Komisija za izbor dostavila Direktoru, u vezi sa Javnim konkursom broj:09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, odobrio KONAČNU listu svih kandidata predloženih za zapošljavanje.

KONAČNA LISTA 14-07-16-g

   

Dopuna/ispravka liste kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova za prijem policijskih službenika u čin “policajac”

10.06.2016. godine

Dopuna/ispravka liste kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova nakon provedene procedure ocjenjivanja aplikanata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Federalnoj upravi policije po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Ispravka – dopuna rang lista

Lista kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova za prijem policijskih službenika u čin “policajac”

09.06.2016. godine

Lista kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova nakon provedene procedure ocjenjivanja aplikanata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Federalnoj upravi policije po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Rang lista o rezultatima postignutom na svim testovim

Lista kandidata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” koji nisu prošli ljekarski pregled

09.06.2016. godine

Lista kandidata sa osvojenim ukupnim brojem bodova nakon provedene procedure ocjenjivanja aplikanata za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Federalnoj upravi policije po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-452 od 23.11.2015. godine, koji nisu prošli ljekarski preled, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. RANG lista koji nisu prošli ljekarski pregled