Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira

29.09.2016. godine

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira, broj: 09-20/1-14-2-1564 od 27.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama za 2016. godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

28.09.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 u otvorenom postupku javne nabavke novih putničkih automobila srednje klase, niže srednje klase i kombi vozila broj: 09-20/1-14-2-1380 od 23.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “KM TRADE” d.o.o. Visoko

28.09.2016. godine

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču “KM TRADE” d.o.o. Visoko broj: 09-20/1-14-2-1095 od 23.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i članu 8. Pravilnika o postupku dodjele ugovora iz oblasti odbrane i sigurnosti BiH, te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora

Lista kandidata prijavljenih na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u FUP-u

27.09.2016. godine

Lista kandidata koji su se prijavili na javni konkurs za popunu  upražnjenih radnih mjesta u činu “policajac” u Federalnoj upravi policije, za potrebe Specijalne policijske jedinice,  po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Lista prijava kandidata

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču “PORSCHE BH” D.O.O. SARAJEVO

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču “PORSCHE BH” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20/1-14-2-1644 od 14.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godini. Odluka o dodjeli ugovora ponudzacu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka municije

24.08.2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka municije, broj: 09-20/1-14-2-1279 od  17.08. 2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBiH” broj:81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama za 2016.godinu, direktor Federalne uprave policije donosi: Odluka

 

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije

15.08.2016. godine

Na osnovu članka 49. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), članka 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj 09-8822 od 11.08.2014. godine, Odluke Direktora o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“  putem Javnog konkursa/oglasa, broj: 09-19/1-34-2-332 od 10.05.2016. godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj 09-19/1-34-2-354 od 03.06.2016. godine i od 15.06.2016.godine, Komisija za izbor raspisuje:

JAVNI KONKURS/OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

u Federalnoj upravi policije

 Čin – „policajac“ u Federalnoj upravi policije za potrebe Specijalne policijske jedinice____________________________________ broj izvršilaca – 15

Ovdje možete preuzeti:

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC – policajac

Pravilnik o nacinu i rasporedu testiranja kandidata i sisitemu bodovanja u procesu odabira policijskih sluzbenika

Kriterij o metodu nacinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i ketridža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i ketridža broj: 09-20/1-14-2-1398 od 03.08.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 81/14) i članova 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”  broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2016. godini. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku tonera i ketridža