Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “SHOT” d.o.o. Zenica

12.12.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “SHOT” d.o.o. Zenica broj: 09-20-14-2-1577 od 12.12.2017. godine, a vezano  za nabavku balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA u provedenom pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci,  donesena na osnovu člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godinine.Odluka o dodjeli ugovora ponudžacu

Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču Porsche BH d o o

29.11.2017.godine

Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču Porsche BH d.o.o. donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14),) te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke za 2017. godinu. Porsche

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara

28.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara broj: 09-20-14-2-2021od 23.11.2017. godine  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te članova 25. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2017. godini. odluka Crobox

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA

21.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA broj: 09-20-14-2-1577  od 21.11.2017. godine  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te članova 27. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana , te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču KRANING d.o.o. Puračić za LOT 1 i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo za LOT 2

21.11.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču KRANING d.o.o. Puračić za LOT 1  i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo za LOT 2 broj: 09-20-14-2-1948  od 16.11.2017. godine  donesene na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke naoružanja

17.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke naoružanja i to: LOT 1 – puške –automati i LOT 2 – pištolji, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 81/14), članova 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godini. odluka 17 11 17

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

03.11.2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 u otvorenom postupku javne nabavke jednog novog teretnog motornog vozila, jednog novog putničkog kombi vozila sa devet sjedišta i četiri nova putnička automobila srednje klase, broj: 09-20-14-2-1915 od 01.11.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 81/14), članova 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2017. godini. Odluka LOT 1 2 3

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za javne nabavke rezervnih djelova dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i AUDI

03.11.2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za javne nabavke rezervnih djelova dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i AUDI., broj: 09-20-14-2-1966 od 01.11.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 81/14), članova 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2017. godini. Odluka VW i AUDI

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “KODEKS” d.o.o. Sarajevo

01.11.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “KODEKS” d.o.o. Sarajevo, broj: 09-20-14-2-1763  od 30.10.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke za 2017. godinu. odluka 01 11

Odluka o poništenju odluke o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo

04.10.2017.

Odluka o poništenju odluke o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo, broj: 09-20-14-2-1281/1  od 02.10.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o ponistenju