Izmjena plana javnih nabavki broj 20/1-14-2-1933 od 29.09.2016. godine

Izmjena  plana javnih nabavki broj: 20/1-14-2-1933 od 29.09.2016. godine, izvršena iz razloga što je Planom javnih nabavki broj: 20/1-14-2- 397 od 23.02.2016. godine,  na poziciji „Stalna sredstva” pod, tačkom 9. planirana nabavka tehničke opreme za provođenje posebnih istražni radnji u iznosu od 1.000.000,00 KM sa PDV-om, a izabrani ponuđač je dostavio ponudu u iznosu od 1.072.000,00 KM sa PDV-om.

Istovremeno, za nabavku informacionog sistema za borbu protiv terorizma bila su planirana sredstva na poziciji „Stalna sredstva” pod tačkom 8. u iznosu od 160.000,00 KM, a obzirom da je navedena oprema donirana Federalnoj upravi policije od strane britanske ambasade, pristupilo se izmjeni plana radi preraspodjele sredstava za druge namjene, kako je navedeno u potpisanim i odobrenim Izmjenama plana javnih nabavki za 2016. godinu. Izmjena plana javnih nabavki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku kancelarijskog materijala

18.11.2016.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača  za nabavku kancelarijskog materijala,  broj: 09-20/1-14-2-322 od 14.11.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudzaca

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravku vozila iz programa VW i Audi

11.11.2016.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača  za nabavku rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravku vozila iz programa VW i AUDI,  broj: 09-20/1-14-2-1908 od 03.11.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini.Odluka i izboru najpovoljnijeg ponudzaca

Odluke o dodjeli ugovora za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

26.10.2016. godine

Odluke o dodjeli ugovora za LOT 1 –  nabavka kancelarijskog namještaja ponudžaču “R&S” d.o.o. Vogošća, LOT 2 – nabavka sigurnosnih kasa ponudžaču “INTER COM” d.o.o. Zenica i LOT 3 – nabavka sigurnosne opreme – uređaja “SHOT” d.o.o. Zenica, donesene na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) , te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora podudacu R&S, Odluka o dodjeli ugovora ponudacu INTER COM i Odluk ao dodjeli ugovora ponudzacu SHOT

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira

29.09.2016. godine

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira, broj: 09-20/1-14-2-1564 od 27.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama za 2016. godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

28.09.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 u otvorenom postupku javne nabavke novih putničkih automobila srednje klase, niže srednje klase i kombi vozila broj: 09-20/1-14-2-1380 od 23.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača