Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka laboratorijskog namještaja”

13.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka laboratorijskog namještaja” broj: 09-20/1-14-2-1607 od 6.11.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godiniOdluka 13 11 2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20/1-14-2-1342 od 09.10.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 88., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku kancelarijska potrošnog materijala – tonera i ketridža

12.10.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Nabavku kancelarijska potrošnog materijala – tonera i ketridža, broj 09-20-14-2-679 od 11.10.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke mobilne telefonije sa uslugama mobilnog interneta

Odluka o poništenju postupka javne nabavke mobilne telefonije sa uslugama mobilnog interneta  broj: 09-2/1-14-2-1178 od 18.0.2018.godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog namještaja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog namještaja broj: 09-20/1-14-2-1337 od 18.0.2018.godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: foto, audio-video i elektronske opreme (LOT-1, LOT-2 i LOT-3)

18.09.2018.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: foto, audio-video i elektronske opreme (LOT-1, LOT-2 i LOT-3), evidencijski broj nabavke 09-20/1-2-14-2-1110 , donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka LOT-1, Odluka LOT-2 i Odluka LOT-3

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

31.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600,  broj: 09-20/1-14-2-1305 od 30.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka