Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT -3

09.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT – 3, nabavka metka kalibra 7,62×51 mm 308 Win, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. ,70. i 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o stavljanju van snage

09.06.2017.gidine

Odluka o stavljanju van snage odluka br. 09-20-14-2-540 od 30.05.2017. godine (LOT – 3) i br. 09-20-14-2-540 od 30.05.2017. godine (LOT – 4) , donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. ,70. i 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještavanje o nabavci – nabavka naoružanja

08.06.2017.

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještavanje o nabavci – nabavka naoružanja, broj: 09-20-14-2-455 od 07.06.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Lista kandidata sa ostvarenim brojem bodova prilikom testiranja fizičke sposobnosti

31.05.2017.

Komisija za izbor policijskih službenika u čin „Policajac“ u Federalnoj upravi policije za potrebe Specijalne policijske jedinice, nakon provedenog testiranja kandidata fizičke sposobnosti koji je održan u vremenskom periodu od 15.05. do 19.05.2017. godine,  sačinila je listu kandidata sa ostavrenim brojem bodova. LISTA KANDIDATA TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke municije i pancira za LOT-1, LOT-2, LOT-3 i LOT – 4

30.05.2017.

Odluke o izboru  najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke municije i pancira i to za LOT-1, LOT-2, LOT-3 i LOT – 4, broj: 09-20-14-2-540 od 30.05.2017. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. ODLUKA LOT 1, ODLUKA LOT 2, ODLUKA LOT 3 i ODLUKA LOT 4

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KM TRADE d.o.o. Visoko

29.05.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KM TRADE d.o.o. Visoko broj: 09-20-14-2-707 od 23.05.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka godišnjeg servisa helikoptera BELL206B sa ugradnjom rezervnih dijelova ipotrošnog materijala

25.05.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka godišnjeg servisa helikoptera BELL206B sa ugradnjom rezervnih dijelova i potrošnog materijala broj: 09-20-14-2-606 od 25.05.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. Odluka

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo

24.05.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-793 od 17.05.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu DIAMEDIC

Odluka o poništenju postupka javne nabavke tonera i ketridža

22.05.2017.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke tonera i ketridža broj: 09-20-14-2-742 od 22.05.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o ponistenju postupka javne nabavke