Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku i ugradnju agregata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju agregata broj 09-20-14-2-982 od 07.10.2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.Odluka0002

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

7.10.2019. godine

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja broj 09-20-14-2-1282 od 3.10. 2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovin („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 1282 7 10 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku-Nabavka laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku-Nabavka laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala, broj: 09-20/1-14-2-1105 od 29.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini. Odluka0001

Odluka o poništavanju postupka nabavke forenzičkog programa za pretragu računara

Odluka o poništavanju postupka – Nabavka forenzičkog programa za pretragu računara broj: 09-20-14-2-1020 od 19.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka o ponistenju0001

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-2 – Nabavka 4 nova putnička automobila srednje klase

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-2 – Nabavka 4 nova putnička automobila srednje klase, broj: 09-20/1-14-2-999-I/19 od 19.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka lot 20001

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-1 – Nabavka (jednog) putničkog kombi vozila sa devet sjedišta

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-1 – Nabavka (jednog) putničkog kombi vozila sa devet sjedišta, broj: 09-20/1-14-2-999-II od 19.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. i člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka lot 10001

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke municije

14.08.2019. godine

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke municije, broj 09-20/1-14-2-683 od 16.07.2019. godine na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, br. 2/98 i 48/99) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, broj 81/14).

Zaključak

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci

14.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci broj 09-20-14-2-964  od 13.08.2019. godine u skladu sa članom 70. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje konkurentnih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2019. godinu.

Odluka 964