Odluka o poništavanju postupka Javne nabavke (pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci zaštitnih rukovica)

Odluka o poništavanju postupka Javne nabavke (pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci zaštitnih rukovica), broj 09-20-11-2-775 od 07.04.2020. godine, na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2020. godini.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnoj upravi policije za 2020. godinu

U skladu sa članom 43. i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBIH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnoj upravi policije za 2020. godinu, broj 09-20-11-2-433 od 24.02.2020. godine u dijelu “Tekući izdaci” i “Stalna sredstva”

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke pružanja usluga produženja licenci za forenzičke uređaje UFED Touch 2

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke pružanja usluga produženja licenci za forenzičke uređaje UFED Touch 2, broj: 09-20-11-2-621 od  31.03.2020. godine, na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2020. godini.

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala, te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila iz programa Ford (LOT 2) i Hyndai (LOT 4)

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala, te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila iz programa Ford (LOT 2) i Hyndai (LOT 4), broj: 09-20-14-2-544/3 od  31.03.2020. godine, na osnovu člana 43. i 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2020. godini.

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala, te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila za LOT 3 (program Fiat)

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala, te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila za LOT 3 (program Fiat), broj: 09-20-14-2-544/2 od  31.03.2020. godine, na osnovu člana 43. i 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2020. godini.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke rezervnih autodijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala, te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila za LOT 1 (program Toyota)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke rezervnih autodijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala, te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila z aLOT 1 (program Toyota): 09-20-11-2-544 od  31.03.2020. godine, na osnovu člana 43. i 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2020. godini.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku kancelarijskog potrošnog materijala broj: 09-20/1-1-2-473 od  31.03.2020. godine, na osnovu člana 43. i 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2020. godini.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usliga tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Federalne uprave policije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usliga tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Federalne uprave policije, na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2020. godinu