Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 3 – Specifični pribor za laboratoriju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 3 – Specifični pribor za laboratoriju broj: 09-20/1-14-2-1818 od  11.02.2020. godine, na osnovu člana 43. i 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)Image_006

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 1 (kemikalije) i LOT 2 (daktiloskopski) materijal

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 1 (kemikalije) i LOT 2 (daktiloskopski) materijal broj : 09-20/1-14-2-1818 od  11.02.2020. godine, na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) Image_005

Odluka o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanjem ponuda za pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila

Odluka o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanjem ponuda za pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila broj : 09-20/1-11-2-146 od  04.02.2020. godine, na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25, 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) Image_001

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku tonera za uređaje pod garancijom

22.1.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku tonera za uređaje pod garancijom, broj: 09-20/1-14-2-1737-I od 21.1.2020. godine donesena na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova  25., 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 1737 22 1 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravku vozila iz programa VW, AUDI I ŠKODA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravku vozila iz programa VW, AUDI I ŠKODA, broj:09-20-14-2-1427-I od 15.01.2020. godine (LOT 1),  i 09-20-14-2-1427-II od 15.01.2020. godine (LOT 2), na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25., 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.LOT 2 LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke Opreme za prenos glasa i podataka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke Opreme za prenos glasa i podataka, broj:09-20-14-2-1668 od 24.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25., 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.Image_019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme – LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme – LOT 3, broj:09-20-14-2-1698 od 23.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentsih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2019. godini.Image_018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio-video opreme – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio-video opreme – LOT 2, broj:09-20-14-2-1698 od 23.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentsih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2019. godini.Image_017