Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih/sigurnosnih kasa i ormara – LOT 3

13.6.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih/sigurnosnih kasa i ormara – LOT 3, broj: 09-20-14-2-765-3 od 6.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.       Odluka o ponistenju postupka javne nabavke- LOT 3

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke: kancelarijskog namještaja LOT-1 i laboratorijskog namještaja LOT-2

13.6.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja – LOT 1 broj: 09-20-14-2-765-1 od 11.6.2019. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog namještaja – LOT 2, broj: 09-20-14-2-765-2 od 11.6.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka KRANING – LOT 1     Odluka STEEL – LOT 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku potrošnog materijala za čišćenje

10.6.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku potrošnog materijala za čišćenje, broj: 09-20-14-2-473 od 3.6.2019. godine, donesena na osnovu čl. 43. a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.   Odluka DEFTER

Odluka o poništenju postupka nabavke i ugradnje donjeg lijevog pleksi stakla na helikopteru BELL 206B sa izdavanjem CRS-a – LOT 3

29.5.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke i ugradnje donjeg lijevog pleksi stakla na helikopteru BELL 206B sa izdavanjem CRS-a – LOT 3, broj: 09-20/1-14-2-520 od 28.5.2019. godine donesena na osnovu čl. 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupaka nabavki za 2019. godinu.

Odluka BELL 206B LOT 3

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača BELL 206B – LOT 1 i BELL 206B – LOT 2

29.5.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za godišju inspekciju sa zamjenom T-T strapova za helikopter BELL 206B – LOT 1, broj: 09-20/1-14-2-520 od 28.5.2019. godine, i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova i potrošnog materijala i T-T strapova za helikopter BELL 206B – LOT 2,  broj: 09-20/1-14-2-520 od 28.5.2019. godine, donesene na osnovu čl. 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupaka nabavki za 2019. godinu.

Odluka BELL 206B LOT 1     Odluka BELL 206B LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku guma

17.5.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku guma za putničke automobile, teretna vozila, kombi vozila i gume za oklopna vozila sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži broj: 09-20-14-2-597/19 od 15.5.2019. godine, donesena na osnovu čl. 43. , a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini. Odluka GUMA M

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 1 i LOT 6 te LOT 2 i LOT 4

16.5.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 2 i LOT 4, broj: 09-20-14-2-411/3 od 9.5.2019. godine i broj: 09-20-14-2-411/2 od 9.5.2019., donesena na osnovu čl. 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabake u 2019. godini. Odluka LOT 1 i LOT 6  Odluka LOT 2 i LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 3 i LOT 5

16.5.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 3 i LOT 5, broj: 09-20-14-2-411/19 od 9.5.2019. godine i broj: 09-20-14-2-411/4 od 9.5.2019., donesena na osnovu čl. 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabake u 2019. godini. Odluka LOT 3  Odluka LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka, mesa i prerađevina od mesa i svježeg voća i povrća – LOT 1, LOT 2 i LOT 3

14.5.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka, mesa i prerađevina od mesa i svježeg voća i povrća i to za LOT 1, LOT 2 i LOT 3, donesena na osnovu članova 43. i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.  Odluka LOT 1 Odluka LOT 2 Odluka LOT 3