12.12.2018. – U Sarajevu je održana svečano – radna sjednica Kolegija Federalne uprave policije

U Sarajevu je danas, 12.12.2018. godine održana svečano – radna sjednica Kolegija Federalne uprave policije koja je upriličena povodom dodjele Rješenja o unapređenju policijskih službenika u viši čin, nakon provedenog Internog oglasa o popuni upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi policije.

Nakon provedene procedure po navedenom oglasu odlukom direktora Federalne uprave policije, Dragana Lukača u viši policijski čin promovirano 13 policijskih službenika, i to:

u čin samostalni  inspektora unaprijeđen  je jedan (1) policijski službenik, u čin višeg inspektora četiri (4) policijska službenika, u čin inspektora četiri (4) policijskih služebnika, u čin stariji narednik jedan (1) policijski službenik i u čin narednik tri (3) policijska službenika.

DSC_0011    DSC_0024

DSC_0032    DSC_0048

Unaprijeđeni službenici su:

Čin samostalni inspektor:

 1. Raif Buća

Čin viši inspektor:

 1. Zoran Draško
 2. Emin Terzi
 3. Ratko Liješnić
 4. Goran Milošević

Čin inspektor:

 1. Edin Alomerović
 2. Milan Kovačević
 3. Armin Đozo
 4. Muhidin Čomor

Čin stariji narednik:

 1. Nikola Livaja

Čin narednik:

 1. Elelina Zećaj
 2. Teufik Hasurdžić
 3. Amir Đozo

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

29.03.2018. – Obilježena godišnjica smrti zamjenika ministra FMUP-a, Joze Leutara

Povodom obilježavanja godišnjice smrti zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, 28.3.2018. godine delegacija Federalne uprave policije je položila vijence na mjestu ukopa na groblju Masline u Mostaru.

 20180328_11340020180328_113313

20180328_11352820180328_113608

Istog dana je položeno cvijće i u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih  poslova u Sarajevu.

IMG 1 IMG 2

Podsjećamo, dana 16.03.2018. godine povodom obilježavanja godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije položila je vijence na spomen – obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

30.11.2017.- Federalna uprava policije predala Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije presjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

U Sarajevu je jučer, 29.11.2017. godine održana Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA) na kojoj je Federalna uprava policije u skladu sa Statutom Asocijacije, zvanično predala predsjedavanje Asocijacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije.

slik

Pored navedenog, članice SEPCA-e su dogovorile smjernice za buduće djelovanje Asocijacije. Dogovorne su aktivnosti na izradi MIS “Menagmente information sistem” koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e, te su precizirane druge aktivnosti koje će se poduzimati u narednom period u cilju jačanja položaja strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija i Moldavija

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

U Sarajevu je održana Generalna Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

Dana 23.05.2017. godine u Sarajevu je održana Generalna Skupština Asocijacije  šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA) gdje je domaćin događaja bila Federalna uprava policije koja trenutno presjedava Asocijacijom. Skupština ja uspješno završena, a na istoj se zvanično Asocijaciji priključila Moldavija.

Pored navedenog, članice SEPCA-e su dogovorile smjernice za buduće djelovanje Asocijacije, te su donijele zaključke. Dogovorene su aktivnosti na jačanju položaja strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi, a sve u cilju efikasnije borbe protiv terorizma, radikalizma, nasilnog ekstremizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog kriminala i drugih sigurnosnih izazova sa intencijom stalnog jačanja i unapređenja odnosa, koordinacije i zajedničkog rada.

Istaknut je značaj MIS “Menagmente information saistem” koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e, te su precizirane aktivnosti koje će se poduzimati u narednom period na izrdi istog. Pored navedenog SEPCA će u narednom period uz podršku međunarodnih partnera pokrenuti incijativu na uspostavi jedinstvene baze forenzičkih podataka.

3_1          1-1

Naredne aktivnosti planirane su za kraj 2017.godine u Sarajevu kada će Federalna uprava policije presjedavanje Asocijscijom zvanično predati Makedoniji.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Obilježena godišnjica smrti zamjenika ministra FMUP-a, Joze Leutara

28.03.2017.

Povodom obilježavanja godišnjice smrti zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije je položila vijence na mjestu ukopa na groblju Masline u Mostaru, te u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

1       2

3        4

Podsjećamo, dana 16.03.2017. godine povodom obilježavanja godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije položila je vijence na spomen – obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

5        6

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Obilježena godišnjica atentata na zamjenika ministra FMUP-a, Joze Leutara

Povodom obilježavanja godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije je dana 16.03.2017. godine, položila vijence na spomen – obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

DSC_0003       DSC_0004

DSC_0005       DSC_0007

DSC_0010       DSC_0018

Delegacija Federalne uprave policije će dana 28.03.2017. godine položiti vjenac u zgradi Federalne uprave policije i u Mostaru na mjestu ukopa pok. zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Joze Leutara.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE