Terenski ured Mostar

Neposredno, u saradnji sa KMUP-ovima navedenih kantona, obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti FUP-a, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10 i Unsko-sanskog kantona.