Sektor uniformisane policije

Pripadnici ovog Sektora obavljaju poslove fizičke, operativne i tehničke zaštite objekata i ličnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sarađuju s drugim agencijama u organizaciji i planiranju pojačanih mjera sigurnosti za zaštitu ličnosti prilikom njihovog boravka na području FBiH, te analiziraju i utvrđuju matricu sigurnosnog rizika za ličnosti koje štite. Također, pružaju podršku drugim organizacionim jedinicama u izvršavanju operativnih akcija, hapšenju, pretresima i zadržavanju osoba i vrše poslove stalnog operativnog dežurstva na nivou Federalne uprave policije.