Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10

ministar: Darinko Mihaljević

v.d. komesar: Miran Juranić

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo

www.mup.ks.gov.ba

 


 

 

 

 

 

ministar: Ismir Jusko

komesar: Vahid Ćosić

Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona

www.mupzzh.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Zdravko Boras

v.d. komesar:  Milenko Madunović

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona

www.muphnk.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Slađan Bevanda

komesar: Ilija Lasić

Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona

www.mupsbk-ksb.gov.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Feliks Vidović

komesar: Sulejman Tukar

Ministarstvo unutarnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona

http://mup.bpkg.gov.ba/

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Nijaz Musić

komesar: -

Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

www.mupzdk.gov.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Hajrudin Žilić

komesar: Semir Šut

Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona

www.muptk.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Husein Topčagić

komesar: Fadil Šljivić

Ministarstvo unutarnjih poslova Posavskog kantona

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Meho Delić

komesar: Marijan Mikić

Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona

www.mupusk.gov.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Senad Kljajić

komesar: Mujo Koričić