Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona

www.mupusk.gov.ba

 

 

 

 

 

 

 

ministar: Nermin Kljajić

komesar: Mujo Koričić