Pet osoba prijavljeno zbog neovlaštenog prometa opojnim drogama

– Međunarodno krijumčarenje narkotika-

Službenici Federalne uprave policije podnijeli su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine Izvještaje o počinjenim krivičnim djelima protiv 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili: M.N. – krivično djelo ”Neovlašteni promet opojnim drogama” (čl. 195 KZBiH), dok se E.M., A.Č., J.M., E.S. terete da su počinili krivična djela ”Neovlašteni promet opojnim drogama” (čl. 195 KZBiH), a u vezi s krivičnim djelom ”Pomaganje” (čl. 3 KZBiH). Nastavi čitati

Izvještaj za period 08.00-16.00 sati

–       Zaključno s terminom 08.00 sati, sa područja FBiH u pravcu Potočara ukupno je otišlo 230 autobusa, 157 kombi vozila, 6 VIP delegacija i oko 2.550 putničkih vozila;

–       Zaključno s terminom 10.00 sati, sa područja FBiH u pravcu potočara ukupno je otišlo 257 autobusa, 157 kombi vozilam 10 VIP delegacija i oko 2.800 putničkih vozila;

–       Zaključno s terminom 11.00 sati, sa područja FBiH u pravcu Potočara ukupno je otišlo 258 autobusa, 206 kombi vozila, 14 VIP delegacija i oko 3.107 putničkih vozila;

–       Prema informacijama sa terena, zbog pogoršanja vremenskih uvjeta (jakih pljuskova), dogodilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo teško povrijeđenih osoba;

–       Koordinatori mobilnih medicinskih ekipa informirali su članove Štaba da su timovi ljekara imali više od 500 uobičajenih i očekivanih intervencija, te dvije intervencije u kojima je bilo potrebno pacijente prebaciti na UKC Tuzla;

–       U 14.30 su svi policijski punktovi ponovno aktivirani s ciljem organizacije sigurnog povratka građana iz Srebrenice;

–       U 15.00 sati su prvi autobusi napustili Potočare;

–       Helikopterski tim Federalne uprave policije konstantno nadlijeće trasu kretanja organiziranog prevoza, te prati saobraćajnu situaciju kako bi se promptno moglo reagirati u slučaju bilo kakvih većih zastoja;

 

Aktivnosti Štaba bit će neprekidne do okončanja svih aktivnosti obilježavanja 16. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava.

Specijalna policijska jedinica

Specijalna policijska jedinica u saradnji s kolegama iz Sektora kriminalističke policije ima glavnu ulogu pri hapšenju osumnjičenih za terorizam, odbjeglih opasnih osuđenika, kriminalaca – osumnjičenih za ubistva, razbojništva, razbojničke krađe, te drugih počinilaca teških krivičnih djela. Njihove su aktivnosti neizostavne u slučajevima rješavanja talačkih kriza i otmica. Pripadnici Specijalne policijske jedinice su obučeni i opremljeni da u kompliciranim i ekstremnim situacijama obavljaju najsloženije policijske poslove – antisnajperske zaštite, potrage, praćenja, blokade, zasjede, pretrese, privođenje opasnih i odbjeglih osoba. Obučeni su za pratnju i čuvanje osoba od državnog interesa u situacijama kada procjene pokazuju da postoji realna prijetnja za njihovu sigurnost, ili je značaj pratnje i osiguranja vrlo visok. Ova je Jedinica spremna odgovoriti i na izazove poput suzbijanja nereda i pobuna u kazneno-popravnim ustanovama. Nerijetko, pripadnici ove Jedinice pružaju pomoć u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama i nesrećama, te drugim kriznim situacijama. U Jedinici su i specijalistički padobranski, alpinistički i ronilački tim, kao i vodiči službenih pasa, vozači BOV-a, KDZ probijači i snajperisti.

Specijalnom policijskom jedinicom rukovodi komandant – glavni inspektor policije.

 Poslovi i nadležnosti Jedinice realiziraju se kroz:Komanda Specijalne policijske jediniceInstruktorski timOperativna jedinica ALFAOperativna jedinica BETA

Operativna jedinica GAMA

Jedinica za osiguranje baze DELTA

Helikopterska grupa

Odsjek za logističku podršku

Sektor za administraciju i logisticku podrsku

Organizirajući rad kroz 5 odsjeka, ovaj je Sektor zadužen da osigura sva potrebna sredstva i uvjete za funkcionalan rad Federalne uprave policije. Brinu se o opremi (naoružanju, streljivu, odjeći, oružanoj i drugoj opremi), finansijama, te pružaju pravnu i drugu stručnu pomoć ostalim organizacionim jedinicama u Upravi.

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora.

FMUP

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH / UNUTARNJIH POSLOVA
ministar: Predrag Kurteš
direktor Federalne uprave policije: Dragan Lukač

U skladu s ustavnim uređenjem BiH, koju čine entiteti Federacije BiH i Republika Srpska, te Distrikt Brčko, unutarnji poslovi u Federacije BiH u nadležnosti su FMUP-a i deset kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.
Radi se o decentraliziranom ustroju policijskih snaga u kojem je FMUP, prema odredbi člana 13. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH”, broj: 49/05),  nadležan za vršenje sljedećih upravnih, stručnih i drugih poslova, i to:

 • neposredno provodi federalnu politiku i izvršava federalne zakone iz okvira svoje nadležnosti i o tome obavještava premijera Vlade Federacije, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
 • rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom;
 • vrši nadzor nad provođenjem federalnih zakona;
 • priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva;
 • vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno – tehničkih sredstava za svoje potrebe;
 • donosi i relizira programe školovanja , stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva;
 • stara se o primjeni stručnih i naučnih metoda u svom radu;
 • organizira i neposredno ili u saradnji s odgovarajućim ustanovama ili privrednim društvima obavlja naučnoistraživačke poslove neophodne za unapređenje djelatnosti policije  i kriminalističko-tehničkih istraživanja i vještačenja;
 • osigurava jedinstvenu obradu  podataka iz nadležnosti Ministarstva;
 • vrši organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prenosa zaštićenih informacija Ministarstva;
 • vrši organiziranje jedinstvenog sistema obavještavanja potrebnog za ispunjavanje svojih nadležnosti prema ovom zakonu;
 • vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

U skladu s odredbama  člana 14. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH”, broj: 49/05), u sastavu Ministarstva nalazi se i Federalna uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Ministarstva .
Prema odredbama člana 4. i 52. Zakona o unutarnjim poslovima, Federalna uprava policije je nadležna za poslove koji se odnose na:

 • sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje  nadležnim organima;
 • osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH; i
 • promet i prevoz eksplozivnih materija.

U skladu s odredbama član 18. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine,  Federalna uprava policije obavlja sljedeće poslove:

 • neposredno preuzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma,  međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga , organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje  nadležnim organima;
 • vrši kriminalističko – tehničko vještačenje i na traženje drugih nadležnih organa;
 • organizira i neposredno vrši osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH u skladu sa članom 7. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika u Federalnoj upravi policije i kriterije za njihovo popunjavanje;
 • raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
 • sarađuje s nadležnim tužilaštvima u vezi s obradom krivičnih slučajeva;
 • obavlja druge poslove iz nadležnosti Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i drugim propisima.
Kontakti u MUP-u
Telefon /Fax
Web / E-mail
CENTRALA 033 280 020
KABINET MINISTRA 033 667 246 / 207 606 http://www.fmup.gov.ba
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE 033 207 617 / 208 162 http://www.fup.gov.ba