Bilten dnevnih događaja za period 28/31.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 205 krivičnih  djela i to:

–    dva ubistva

–    24 razbojništva

–    dvije razbojničke krađe

–    šest nasilja u porodici

–    sedam oštećenja tuđe stvari

–    dva izazivanja opće opasnosti

–    jedno ugrožavanje sigurnosti

–    86 teških krađa

–    30 krađa

–    45 ostalih krivičnih djela

  86 narušavanja javnog reda i mira u kojima je deset  lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

 222 saobraćajne nezgode u kojima je devet lica zadobilo teške, 35 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

–   48 lica je lišeno slobode  a 32  lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 27/28.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 63 krivičnih  djela i to:

7 razbojništava;

1 nasilje u porodici;

3 oštećenja tuđe stvari;

1 izazivanje opće opasnosti;

24 teške krađe;

9 krađa;

18 ostalih krivičnih djela;

44 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

71 saobraćajna nezgoda u kojima su tri lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.

15 lica je lišeno slobode  a  11 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 26-27.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 67 krivičnih  djela i to:

3 razbojništva;

1 razbojništvo u pokušaju;

2 nasilja u porodici;

2 oštećenja tuđe stvari;

1 izazivanje opće opasnosti;

20 teških krađa;

9 krađa;

23 ostala krivična djela;

35 narušavanja javnog reda i mira u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

66 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri lica zadobila teške, a devet lica lakše tjelesne povrede.

18 lica je lišeno slobode  a  14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 25-26.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 57 krivičnih  djela i to:

2 razbojništva;

1 ugrožavanje sigurnosti;

1 nasilje u porodici;

3 oštećenja tuđe stvari;

25 teških krađa;

8 krađa;

17 ostalih krivičnih djela;

40 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške a devet lica lakše tjelesne povrede.

67 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica smrtno stradala, dva lica zadobila teške a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.

29 lica je lišeno slobode  a  19 lica je zadržano.

 

 

Bilten dnevnih događaja za period 24/25.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 78 krivičnih  djela i to:

1 jedno ubistvo u pokušaju;

5 razbojništava;

2 nasilja u porodici;

3 oštečenja tuđe stvari;

30 teških krađa;

16  krađa;

21 ostalih krivičnih djela;

25 narušavanja javnog reda i mira u kojima je šest lica zadobila lakše tjelesne povrede.

73 saobraćajne nezgode u kojima je šest lica zadobilo teške a 18 lica lakše tjelasne povrede.

21 lica  je lišeno slobode  a  23 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 22-24.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 203 krivičnih  djela i to:

19 razbojništava;

1 razbojnička krađa;

2 izazivanje opće opasnosti;

4 nasilja u obitelji;

3 ugrožavanja sigurnosti;

6 oštečenja tuđe stvari;

83 teških krađa;

37  krađa;

48 ostalih krivičnih djela;

103 narušavanja javnog reda i mira u kojima su 24 lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.

203 saobraćajne nezgode u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne, a 28 lica zadobilo lakše tjelasne povrede.

56 lica  je lišeno slobode, a  43 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 20/21.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 62 krivična  djela i to:

4 razbojništva;

1 razbojnička krađa;

1 izazivanje opće opasnosti;

3 nasilja u obitelji;

1 ugrožavanje sigurnosti;

17 teških krađa;

10  krađa;

25 ostalih krivičnih djela;

27 narušavanja javnog reda i mira u kojima je tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

53 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice smrtno stradalo a pet lica zadobilo lakše tjelasne povrede.

41 lice je lišeno slobode, a  35 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 19/20.12.2012. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 55 krivičnih  djela i to:

4 razbojništva;

1 razbojnička krađa;

1 izazivanje opće opasnosti;

3 nasilja u obitelji;

1 oštećenje tuđe stvari;

1 posjedovanje opojnih droga;

22 teška krađa;

7 krađa;

15 ostalih krivičnih djela;

28 narušavanja javnog reda i mira u kojima je šest osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.

83 saobraćajne nezgode u kojima je  9 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.

24 osobe su lišene slobode, a  25 osoba je zadržano.