Bilten dnevnih događaja za period 13/14.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 63 krivična djela i to:

2  razbojništva;

4 nasilja u porodici;

3 oštećenja tuđe stvari;

1  izazivanje opće opasnosti;

33 teške krađe;

10 krađa;

10 ostalih krivičnih djela;

23 narušavanja javnog reda i mira u kojima nije bilo povrijeđenih lica.

58 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri lica zadobila teške a 10 lica lakše tjelesne povrede.

19 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 12/13.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirana su 82 krivična djela i to:

7 razbojništva;

1  nasilje u porodici;

1 ugrožavanje sigurnosti;

34 teških krađa;

13 krađa;

26 ostala krivična djela;

34 narušavanja javnog reda i mira u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

94 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila teške a 33 lica lakše tjelesne povrede.

26 lica je lišeno slobode, a 23 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 11/12.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirana su 63 kaznena djela i to:

2 razbojništava;

3 nasilja u obitelji;

7 oštećenja tuđe stvari;

1 ugrožavanje sigurnosti;

18 teških krađa;

9 krađa;

23 ostala kaznena djela;

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede.  54 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba smrtno stradala, šest osoba je zadobilo lakše tjelesne ozljede, dok za četiri osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.

29 osoba je lišeno slobode, a 20 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 09 -11.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 174 krivičnih djela i to:

6 razbojništva,

2 razbojničke krađe,

1 ubistvo,

17 oštećenja tuđe stvari,

6 nasilja u porodici,

1 izazivanje opće opasnosti,

1 ugrožavanje sigurnosti,

73 teških krađa,

26 krađa,

41 ostalih krivičnih djela,

99 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a dva lica neutvrđen stepen povreda.

230 saobraćajnih nezgoda u kojima je 14 osoba zadobilo teške, a  43 osobe lakše tjelesne povrede dok za jednu osobu nije utvrđen stepen povrede.

46  lica je lišeno slobode,  a  34  lica  je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 07/08.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 70 krivičnih djela i to:

3  razbojništva;

4 oštećenja tuđe stvari;

2 nasilja u porodici;

29 teških krađa;

13 krađa;

20 ostalih krivičnih djela;

37 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške a jedno lakše tjelesne povrede.

42 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila teške a 15 lica lakše tjelesne povrede.

16 lica je lišeno slobode  a 12 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 06/07.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 59 kaznenih djela i to:

2 razbojništava;

1 ubojstvo u pkušaju;

2 nasilja u obitelji;

3 ugrožavanja sigurnosti;

1 prijevara;

29 teških krađa;

7 krađa;

14 ostalih kaznenih djela;

37 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

83 saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba zadobilo teške, a devet osoba lakše tjelesne ozljede, dok za jednu osobu nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.

24 osobe su lišene slobode, a 15 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 05/06.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 73  krivičnih djela i to:

4 razbojništva;

3 nasilja u porodici;

3 oštećenja tuđe stvari;

1 ugrožavanje  sigurnosti;

27 teških krađa;

14 krađa;

21 ostala krivična djela;

27 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

47 saobraćajnih nezgode u kojima  je šest  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

13 lica je lišeno  slobode, a šest lica zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 04/05.02.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 80 krivičnih djela i to:

3  razbojništva;

1 nasilje u porodici;

5 oštećenja tuđe stvari;

2 ugrožavanja sigurnosti;

28 teških krađa;

17 krađa;

1 prevara;

23 ostala krivična djela;

18 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

64 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila teške, a 13  lica lakše tjelesne povrede.

 23 lica su lišena slobode, a devet lica zadržano.