Bilten dnevnih događaja za period 28/29.03.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 74 krivična djela i to:

5 razbojništva,

1 izazivanje opće opasnosti,

4 nasilja u porodici,

3 oštečenja tuđe stvari,

25 teških krađa,

13  krađa,

23  ostalih krivičnih djela.

35 narušavanja javnog reda i mira  u  kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

62 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 19 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

22  lica je lišeno slobode, a 11  lica  zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 27/28.03.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 44 krivična djela i to:

1 razbojništvo,

1 nasilje u porodici,

26 teških krađa,

4 krađe,

12 ostalih krivičnih djela.

33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

51 saobraćajna nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške a četiri lica lakše tjelesne povrede.

Osam lica je lišeno slobode, a sedam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 26/27.03.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 53 krivična djela i to:

1 razbojništvo,

6 nasilja u porodici,

1 oštećenje tuđe stvari,

2 izazivanje opšte opasnosti,

13 teških krađa,

9  krađa,

21 ostalo krivično djelo.

32 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

54 saobraćajne nezgode, u kojima je 10 lice zadobilo lakše tjelasne povrede.

18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 25/26.03.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirana su 52 kaznena djela i to:

1 razbojništvo,

2 nasilja u obitelji,

1 oštećenje tuđe stvari,

19 teških krađa,

13 krađa,

16 ostalih kaznenih djela.

21 narušavanje javnog reda i mira.

107 prometnih nezgoda u kojima su četiri osobe zadobile teške, a 12 osoba lakše tjelesne ozljede.

21 osoba je lišena slobode, a 17 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 23-25.03.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je 208 krivičnih djela i to:

7 razbojništava,

1 ubistvo u pokušaju,

14 nasilja u obitelji,

12 oštećenja tuđe stvari,

1 izazivanje opće opasnosti,

4 ugrožavanja sigurnosti,

1 napad na ovlašteno službeno lice,

95 teških krađa,

22 krađa,

51 ostala krivična djela.

109 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 17 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.

196 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam osoba zadobilo teške, a 39 osoba lakše tjelesne ozljede, dok za tri osobe nije utvrđen stepen tjelesnih ozljeda.

56 osoba je lišeno slobode, a 41 osoba je zadržana.