Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je:

69 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– četiri nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 32 teške krađe;

– devet krađa;

– 17 ostalih krivičnih djela.

21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.

sedam lica je lišeno slobode, a  pet lica je zadržano.

                                                      

 

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je:

51 kazneno djelo i to:

– jedno razbojništvo;

– tri nasilja u obitelji;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– pet posjedovanja opojnih droga;

– 21 teška krađa;

– osam krađa;

– devet ostalih kaznenih djela.

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

67 prometnih nezgoda u kojima su tri osobe zadobile teške, a sedam osoba lakše tjelesne ozljede, dok za tri osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.

22 osobe su lišene slobode, a 14 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/28.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je:

 

159 krivičnih djela i to:

– devet razbojništava;

– 10 nasilja u porodici;

– šest oštećenja tuđe stvari;

– dva izazivanje opće opasnosti;

– jedno nanošenje lake tjelesne povrede;

– 57 teških krađa;

– 20 krađa;

– 54 ostala krivična djela.

106 narušavanja javnog reda i mira u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

205 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 43 lica lakše tjelesne povrede.

73  lica su lišena slobode, a  53 lica su zadržana.

 

Obuka o tehnikama u borbi protiv kompjuterskog kriminala

25.04.2014.

U organizaciji Ureda pravnog atašea Ambasade SAD-a u Sarajevu, danas je za policijske službenike Federalne uprave policije održana radionica na temu istraga i tehnika koje se koriste u borbi protiv kompjuterskog kriminala i drugih krivičnih djela gdje se kao sredstvo izvršenja koristi internet.

Cilj ove obuke je da se unaprijede metode koje se koriste u istragama, te prezentacija najboljih praksi i praktičnih primjera. Obukom su obuhvaćene različite teme relevantne za rad policijskih istražitelja u ovoj oblasti, a poseban naglasak je stavljen na korištenje posebnih istražnih tehnika i specijalnih alata u istragama ove vrste, digitalne dokaze i forenzičke alate. Obuku je održala gđa Betsy Bartko, specijalni agent FBI-a – istražitelj za kompjuterski kriminal.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je:

 

65 kaznenih djela i to:

dva razbojništva;

tri nasilja u obitelji;

jedno oštećenje tuđe stvari;

jedno izazivanje opće opasnosti;

dva ugrožavanja sigurnosti;

33 teške krađe;

11 krađa;

12 ostalih kaznenih djela.

 

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

69 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 10 osoba lakše tjelesne ozljede.

20 osoba je lišeno slobode, a 20 osoba je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je:

 

70 krivičnih djela i to:

četiri razbojništva;

četiri nasilja u porodici;

dva oštećenja tuđe stvari;

jedno izazivanje opšte opasnosti;

jedno posjedovanje opojne droge;

dvije prevare;

31 teška krađa;

dvije krađe;

23 ostalih krivičnih djela.

 

30 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

45 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

17 lica je lišeno slobode, a  22 lica je zadržano.

Predstavnici Instituta za obuku iz UAE i Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu u posjeti FUP-u

23.04.2014.

G. Timothy Burnett Williams, predsjednik i g. Amir Fetić, zamjenik predsjednika Cleveland Instituta za obuke u oblasti sigurnosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prof. dr Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i doc. dr Almir Maljević posjetili su danas Federalnu upravu policije, gdje ih je primio direktor Dragan Lukač.

Nastavi čitati

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je:

 

58 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– tri nasilja u porodici;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opšte opasnosti;

– 13 teških krađa;

– 13 krađa;

– 23 ostalih krivičnih djela.

 

29 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelasne povrede.

21 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

 

                                                       

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.04.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je:

60 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– 21 teška krađa;

– devet krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 23 ostala krivična djela.

28 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

104 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.

19  lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 18-21.04.2014.godine

 

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je:

154krivična djela i to:

– sedam razbojništava;

– 11 nasilja u porodici;

– devet oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedna teška tjelesna povreda;

– jedna prevara;

– 57 teških krađa;

– 22 krađe;

– 45 ostalih krivičnih djela.

141 narušavanje javnog reda i mira u kojima je 19 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. 

230 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo,11 lica zadobilo teške, 58 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

64 lica su lišena slobode, a 46 lica je zadržano.