Dostavljen Službeni izvještaj u vezi sa postupanjem lica nadležnih za prevenciju i ublažavanje posljedica elementarne nepogode

30.06.2014.

Postupajući po Naredbi direktora Federalne uprave policije, Sektor kriminalističke policije Federalne uprave policije je radio na identificiranju pravnih i fizičkih lica koja su, prije ili u toku prirodne nesreće, imala nadležnost i obavezu prevencije i ublažavanja štetnih posljedica elementarne nepogode u vidu poplave sa aspekta pravodobnog i adekvatnog postupanja, odnosno nepostupanja, koje su za posljedicu imale gubitke ljudskih života i uništenje materijalnih dobara, u kontekstu eventualnog postojanja krivične odgovornosti pojedinaca i institucija/pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dana 30.06.2014. godine pod brojem 10-11/8-04-3-2991/14 Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine Federalna uprava policije je dostavila Službeni izvještaj u vezi sa navedenim.

Nastavi čitati

Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

30.06.2014.

Dana 01. jula obilježava se Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obzirom na trenutnu situaciju u državi, kada se traži način i sredstva za pomoć hiljadama onih koji su u nedavnim poplavama izgubili cjelokupnu imovinu, direktor Federalne uprave policije, Dragan Lukač i ministar unutrašnjih poslova FBiH, Predrag Kurteš, odlučili su da se ove godine ne organizuje svečana akademija radi obilježavanja Dana policije.

Imajući u vidu navedeno, povodom Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, 01. jula 2014. godine će u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih  poslova biti položeni vijenci na spomen ploču poginulim policajcima i održana zajednička svečana sjednica Kolegija direktora Federalne uprave policije i Kolegija federalnog ministra unutrašnjih poslova. Jednom broju policijskih službenika direktor Federalne uprave policije uručit će Rješenja o promicanju u viši policijski čin.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

 

Bilten dnevnih događaja za period od 27-30.06.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

146 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    pet razbojništava;

–    12 nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    58 teških krađa;

–    26 krađa;

–    39 ostalih krivičnih djela;

118 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

184 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, 11 lica zadobilo teške, 39 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.

42 lica je lišeno slobode, a  19  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.06.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

55 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    tri razbojništva;

–    dva nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    28 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

53 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a devet lica lakše tjelesne povrede.

18  lica je lišeno slobode, a 18  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.06.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

60 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    18 teških krađa;

–    devet krađa;

–    23 ostala krivična djela;

33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.

14 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.06.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

55 kaznenih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    dva nasilja u obitelji;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    20 teških krađa;

–    šest krađa;

–    19 ostalih kaznenih djela;

33 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedna osoba zadobila teške a dvije osobe lakše tjelesne ozljede.

64 prometne nezgode u kojima su tri osobe zadobile teške, a sedam osoba lakše tjelesne ozljede.

19 osoba je lišeno slobode, a 17 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.06.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

60 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    jedno razbojništvo;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedna prevara;

–    20 teških krađa;

–    11 krađa;

–    22 ostala krivična djela;

42 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške a 17 lica lakše tjelasne povrede.

14 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.