Dopuna javnog konkursa broj 2/14 objavljenog 18.7.2014.godine

31.7.2014.

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj 16/1-1908 od 08.07.2014. godine, Odluke direktora o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“ i „mlađi inspektor“ putem Javnog konkursa broj 10-16/1-34-2-287 od 27.06.2014.godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj 10-16/1-34-2-249 od 23.04.2014. godine, Komisija za izbor objavljuje    DOPUNU JAVNOG KONKURSA ( DOPUNA KONKURSA )

Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.07.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 68 krivičnih djela i to:

4  razbojništva,

1 silovanje,

22 teške krađe,

7 krađa,

5 nasilja u porodici,

4 oštećenja tuđe stvari,

25 ostalih krivičnih djela.

44 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

119 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

22 lica su lišena slobode, a 18 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 50 krivičnih djela i to:

1 nasilje u porodici,

4 oštećenja tuđe stvari,

2 izazivanja opće opasnosti,

16 teških krađa,

6  krađa,

21 ostalih krivičnih djela.

49 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

97 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.

20 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 49 krivičnih djela i to:

2 razbojništva,

2 ugrožavanja sigurnosti,

3 nasilja u porodici,

5 oštećenja tuđe stvari,

2 izazivanja opće opasnosti,

16 teških krađa,

9 krađa,

10 ostalih krivičnih djela.

40 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede.

86 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 lica zadobilo teške a 37 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

21 lice je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period 25-27.07.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 136 krivičnih djela i to:

5 razbojništva,

8 nasilja u porodici,

4 oštećenja tuđe stvari,

48 teških krađa,

18 krađa,

53 ostala krivična djela.

111 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

275 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 14 lice zadobilo teške a 71 lice lakše tjelasne povrede.

47 lica je lišeno slobode, a 28 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

57 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opšte opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    21 teška krađa;

–    četiri krađe;

–    21 ostalo krivično djelo;

40 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

49 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opšte opasnosti;

–    dvije prevare;

–    13 teških krađa;

–    11 krađa;

–    16 ostalih krivičnih djela;

36 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

96 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške a šest lica lakše tjelasne povrede.

osam lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

67 krivičnih djela i to:

–    sedam razbojništava;

–    20 teških krađa;

–    12 krađa;

–    dva nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    22 ostala krivična djela;

45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice poginulo, osam lica zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.

20 lica je lišeno slobode, a 14  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

50 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno oštečenje tuđe stvari;

–    17 teških krađa;

–    šest krađa;

–    20 ostalih krivičnih djela;

35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

123 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 30 lica lakše tjelesne povrede.

10 lica je lišeno slobode, a  sedam lica je zadržano.