Bilten dnevnih događaja za period 18-21.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

138 krivičnih djela i to:

–    sedam razbojništava;

–    osam nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    50 teških krađa;

–    23 krađe;

–    44 ostala krivična djela;

119 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

216 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo teške, a 40 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

42 lica su lišena slobode, a  26 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

49 krivičnih djela i to:

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    21 teške krađe;

–    devet krađa;

–    16 ostalih krivičnih djela;

46 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede.

21 lice je lišeno slobode, a  14 lica je zadržano.

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije

18.07.2014.

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj 10-6100 od 09.07.2014. godine, Odluke direktora o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“ i „mlađi inspektor“ putem Javnog konkursa, broj 10-16/1-34-2-287 od 27.06.2014.godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj 10-16/1-34-2-249 od 23.04.2014. godine, Komisija za izbor raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

u Federalnoj upravi policije

Čin – „policajac“ u Sektoru uniformisane policije ___________ broj izvršilaca – 10

Čin – „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici  __________ broj izvršilaca – 5

Čin – „mlađi inspektor“ u Sektoru kriminalističke policije ____ broj izvršilaca – 4

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje: Javni konkurs za popunu upraznjenih radnih mjesta policijskih sluzbenika u FUPu

PRIJAVNI OBRASCI:

PRIJAVNI OBRAZAC – mlađi inspektor

PRIJAVNI OBRAZAC – policajac SUP

PRIJAVNI OBRAZAC – policajac SPJ

KRITERIJI o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti: KRITERIJI 09072014

PRAVILNIK o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika: PRAVILNIK

KOMISIJA ZA IZBOR

Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

56 krivičnih djela i to:

–    pet razbojništava;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    22 teške krađe;

–    osam krađa;

–    12 ostalih krivičnih djela;

45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

81 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

31 lice je lišeno slobode, a  24 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirana su 53 kaznena djela i to:

1 razbojništvo,

4 nasilja u obitelji,

6 oštećenja tuđe stvari,

2 posjedovanja opojnih droga,

2 prijevare,

17 teških krađa,

9 krađa,

12 ostalih kaznenih djela.

47 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.

63 prometne nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, jedna osoba je zadobila teške, a 10 osoba lakše tjelesne ozljede dok za jednu osobu nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.

26 osoba je lišeno slobode, a 17 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.07.2014.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 58 krivičnih djela i to:

2 razbojništva,

20 teških krađa,

5 krađa,

3 oštećenja tuđe stvari,

1 izazivanje opće opasnosti,

27 ostalih krivičnih djela.

 

41 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

62 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.

15  lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.