Bilten dnevnih događaja za dan 07/08.01.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

51 krivično djelo i to:

–    dva razbojništva;

–    20 teških krađa;

–    šest krađa;

–    dva nasilja u porodici;

–    šest oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    14 ostalih krivičnih djela;

23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

23 lica su lišena slobode, a 21 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 06/07.01.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

32 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    15 teških krađa;

–    tri krađe;

–    pet ostalih krivičnih djela;

20 narušavanja javnog reda i mira.

59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške a pet lica lakše tjelesne povrede.

12 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 05/06.01.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

44 krivičnih djela i to:

–    pet razbojništva;

–    jedano nasilje u porodici;

–    jedano oštećenje tuđe stvari;

–    jedano ugrožavanje sigurnosti;

–    18 teških krađa;

–    osam krađa;

–    10 ostalih krivičnih djela;

25 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

84 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobilo teške a 11 lica lakše tjelasne povrede.

12 lica je lišeno slobode, a pet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 01-05. januara 2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

196 krivičnih djela i to:

–    šest razbojništava;

–    dva posjedovanja opojne droge;

–    13 nasilja u porodici;

–    11 oštećenja tuđe stvari;

–    tri izazivanje opće opasnosti;

–    jedno nanošenje teške tjelesne povrede;

–    jedno silovanje;

–    jedna prijevara;

–   84 teških krađa;

–   29 krađa;

–   45 ostalih krivičnih djela;

107 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a  13  lica lakše tjelesne povrede.

319 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri zadobilo teške, 53 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

54 lica su lišena slobode, a  41 lice je zadržano.