Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.05.2015.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 40 krivičnih djela i to:
1 pronevjera u službi,
1 nanošenje teških tjelasnih povreda,
1 nanošenje lakših tjelasnih povreda,
1 oštećenje tuđe stvari,
1 izazivanje opšte opasnosti,
2 posjedovanje opojnih droga,
1 ugrožavanje sigurnosti,
18 teških krađa,
4 krađe,
10 ostalih krivičnih djela.
37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
65 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške a 10 lica lakše tjelasne  povrede.
12 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.05. 2015.godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 63 krivična djela i to:
2 razbojništva,
3 nasilja u porodici,
2 oštećenja tuđe stvari,
2 izazivanja opće opasnosti,
19 teških krađa,
9 krađa,
26 ostalih krivičnih djela.
24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
62 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
devet lica je lišeno slobode, a sedam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 56 krivičnih djela i to:
3 razbojništva,
24 teške krađe,
10 krađa,
1 oštećenje tuđe stvari,
1 teška tjelesna povreda,
17 ostalih krivičnih djela.
20 narušavanja javnog reda i mira.
55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo teške tjelesne povrede.
20 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na osnovu obavještenja o nabavci Sl. glasnik br.28

26.5.2015

Odluke na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog u “Službenom glasniku BiH” br. 28 od 6.4.2015. godine:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 br.10-16-14-2-640/3 Obavještenje o nabavci SGBiH br 28 – ODLUKA LOT 1

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 br. 10-16-14-2-640/6 Obavještenje o nabavci SGBIH br 28 – ODLUKA LOT 2

BIlten dnevnih događaja za dan 25/26.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 56 krivičnih djela i to:
1 izazivanje opće opasnosti,
2 oštećenja tuđe stvari,
31 teška krađa,
7 krađa,
15 ostalih krivičnih djela.
17 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
74 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
osam lica je lišeno slobode, a osam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 22-25.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 125 krivičnih djela i to:
7 razbojništva,
3 nasilja u porodici,
11 oštećenja tuđe stvari,
4 izazivanja opšte opasnosti,
3 ugrožavanja sigurnosti,
57 teških krađa,
8 krađa,
32 ostalih krivičnih djela.
88 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
239 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 22 lica zadobila teške, 88 lica lakše tjelasne povrede, dok za 18 lica nije utvrđen stepen povreda.
34 lica je lišeno slobode, a 24 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

35 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništva;

– tri nasilja u porodici;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   19 teških krađa;

–   jedna krađa;

–   devet ostalih krivičnih djela;

39 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;

94 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 27 lica lakše tjelesne povrede;

17 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

Robert Vranjković

21.05.2015.

ROBERT VRANJKOVICAktom Općinskog suda u Širokom Brijegu izdata je Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice za licem Robert Vranjković, zbog počinjenog krivičnog djela iz člana 23. u vezi sa članom 3. stav 1. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obavezama o osiguranju od odgovornosti, u vezi sa članom 2. stav 1. KZ FBiH.

 

Nastavi čitati

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.05. 2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

53 krivična djela i to:

–   jedno ubistvo;

–  tri razbojništva;

– dva nasilja u porodici;

–   tri oštećenja tuđe stvari;

–   jedno izazivanje opšte opasnosti;

–   15 teških krađa;

–   sedam krađa;

–   jedna prevara

–   20 ostalih krivičnih djela;

39 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede;

93 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lice zadobila teške a 19 lica lakše tjelasne povrede;

14 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.