Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

49 krivičnih djela i to:
– pet razbojništava;
– jedno prevara;
– dva oštećenja tuđe stvari;
– dva nasilja u porodici;
– 16 teških krađa;
– devet krađa;
– 16 ostalih krivičnih djela;
29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede;
93 saobraćajne nezgode, u kojima su 22 lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;
19 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

62 krivična djela i to:
– tri razbojništva;
– jedno ubistvo u pokušaju;
– jedno izazivanje opće opasnosti;
– jedno ugrožavanje sigurnosti;
– dva oštećenja tuđe stvari;
– dva nasilja u porodici;
– 21 teška krađa;
– pet krađa;
– 26 ostalih krivičnih djela;
23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede;
66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede;
20 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 16-18.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

135 kaznenih djela i to:
– tri razbojništava;
– osam nasilja u obitelji;
– sedam oštećenja tuđe stvari;
– jedno izazivanje opće opasnosti;
– jedno posjedovanje opojnih droga;
– tri ugrožavanja sigurnosti;
– dvije prijevare;
– 55 teških krađa;
– 19 krađa;
– 36 ostala kaznena djela;

115 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 26 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede;

239 prometnih nezgoda u kojima su dvije osobe smrtno stradale, devet osoba zadobilo je teške, a 38 osoba lakše tjelesne ozljede dok za pet osoba nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda;

28 osoba je lišeno slobode, a 18 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

42 krivična djela i to:

–  dva razbojništva;

–   jedna razbojnička krađa;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

– dva oštećenja tuđe stvari;

–   jedno nasilje u porodici;

–   16 teških krađa;

–   četiri krađe;

–   15 ostalih krivičnih djela;

35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;

44 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila su teške, a 20 lica lakše tjelesne povrede;

17 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 13/14.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

40 kaznenih djela i to:

–   jedno razbojništvo;

–   dva nasilja u obitelji;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedno posjedovanje opojnih droga;

–   14 teških krađa;

–   sedam krađa;

–   13 ostalih kaznenih djela;

43 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede;

84 prometne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 16 osoba lakše tjelesne ozljede, dok za jednu osobu nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda;

16 osoba je lišeno slobode, 11 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 12/13.05. 2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

37 krivičnih djela i to:

– tri nasilja u porodici;

–   dva oštećenja tuđe stvari;

–   dva izazivanja opšte opasnosti;

–   11 teških krađa;

–   pet krađa;

–   dva prevara;

–   12 ostalih krivičnih djela;

33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede;

69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške a osam lica lakše tjelasne povrede;

17 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 11/12.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

54 krivična djela i to:

–  dva razbojništva;

–   tri oštećenja tuđe stvari;

–   18 teških krađa;

–   osam krađa;

–   23 ostala krivična djela;

32 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede;

68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a tri lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

16 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 08-11.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

128 krivičnih djela i to:

–  šest razbojništava;

– sedam nasilja u porodici;

–   12 oštećenja tuđe stvari;

–   šest izazivanja opće opasnosti;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedna prevara;

–   47 teških krađa;

–   13 krađa;

–   35 ostala krivična djela;

119 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

214 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, 10 lica zadobilo teške, a 75 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

42 lica je lišeno slobode, a 36 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 07/08.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

54 krivična djela i to:

–  dva razbojništva;

– pet nasilja u porodici;

–   tri oštećenja tuđe stvari;

–   23 teške krađe;

–   osam krađa;

–   13 ostalih krivičnih djela;

37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede;

75 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

14 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.