Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

57 krivičnih djela i to:
– tri razbojništva;
– jedno izazivanje opće opasnosti;
– jedno oštečenje tuđe stvari;
– četiri nasilja u porodici;
– 24 teške krađe;
– 13 krađa;
– 11 ostalih krivičnih djela;

31 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;

65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a devet lica lakše tjelesne povrede;

18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 26-29.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

139 krivičnih djela i to:

–   devet razbojništava;

–  pet nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

– pet izazivanja opće opasnosti;

–   jedno posjedovanje opojne droge;

–   dva ugrožavanja sigurnosti;

–   61 teška krađa;

–   13 krađa;

–   dvije prevare;

–   39 ostalih krivičnih djela;

85 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je deset lica zadobilo lakše tjelesne povrede;

152 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, sedam lica zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

45 lica je lišeno slobode, a 32 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

56 krivičnih djela i to:

–  tri razbojništva;

–   tri posjedovanja opojnih droga;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   tri oštečenja tuđe stvari;

–    šest nasilja u porodici;

– 22 teške krađe;

–   tri krađe;

–   15 ostalih krivičnih djela;

24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

86 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.

12 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

55 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništva;

– 32 teške krađe;

–   tri krađe;

–   jedno nasilje u porodici;

–   dva ugrožavanja sigurnosti;

–   15 ostalih krivičnih djela;

30 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

63 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a deset lica lakše tjelasne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

12 lica je lišeno slobode, a pet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

54 krivičnih djela i to:

–  jedno razbojništvo;

– tri nasilja u porodici;

–   dva oštećenja tuđe stvari;

–   jedno izazivanje opšte opasnosti;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedno prevara;

–   20 teških krađa;

–   šest krađa;

–   19 ostalih krivičnih djela;

39 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

61 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške a 11 lica lakše tjelasne povrede.

10 lica je lišeno slobode, a osam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period 19-22.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

121 krivično djelo i to:

–  pet razbojništva;

–   jedno razbojnička krađa;

– devet nasilja u porodici;

–   šest oštećenje tuđe stvari;

–   četiri izazivanje opšte opasnosti;

–   53 teške krađe;

–   16 krađa;

–   27 ostalih krivičnih djela;

99 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede;

179 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 10 lica zadobilo teška a 34 lica lakše tjelasne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda;

45 lica je lišeno slobode, a 36 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

a) 47 kaznenih djela i to:
– dva razbojništava;
– dva nasilja u obitelji;
– dva oštećenja tuđe stvari;
– jedno ugrožavanje sigurnosti;
– 23 teške krađe;
– četiri krađe;
– 13 ostalih kaznenih djela;
b) 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede.
c) 39 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške, a dvije osobe lakše tjelesne ozljede, dok za pet osoba nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.
d) 11 osoba je lišeno slobode, 10 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.06.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

45 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništva;

–   jedan razbojnička krađa;

– dva nasilje u porodici;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   dva izazivanja opšte opasnosti;

–   tri prevara;

–   21 teška krađa;

–   šest krađa;

–   sedam ostalih krivičnih djela;

14 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede;

86 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, tri lica zadobilo teške a 16 lica lakše tjelasne povrede;

13 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.