Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

39 krivičnih djela i to:

–   dva oštećenja tuđe stvari;

–   tri izazivanje opšte opasnosti;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   19 teških krađa;

–   šest krađa;

–   osam ostalih krivičnih djela;

35 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške a tri lica lakše tjelesne povrede.

93 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške a 18 lica lakše tjelasne povrede.

18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

51 krivično djelo i to:

–   dva razbojništva;

–   17 teških krađa;

–   deset krađa;

–   četiri nasilja u porodici;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– 13 ostalih krivičnih djela;

52 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

78 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede.

deset lica je lišeno slobode, a osam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

54 krivična djela i to:

–   dva izazivanja opće opasnosti;

–   pet nasilja u porodici;

–   tri oštećenja tuđe stvari;

–   19 teških krađa;

– šest krađa;

– 19 ostalih krivičnih djela;

55 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede;

104 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

12 lica je lišeno slobode, a pet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

57 krivičnih djela i to:

–   jedno razbojništvo;

–   jedno posjedovanje opojne droge;

–   šest nasilja u obitelji;

–   četiri oštečenja tuđe stvari;

–   26 teških krađa;

–   četiri krađe;

–   15 ostalih krivičnih djela;

42 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede;

83 saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe zadobilo teške, a 23 osobe lakše tjelesne ozljede,

27 osoba je lišeno slobode, a 21 osoba je zadržana.

Bilten dnevnih događaja za period od 24-27.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

169 krivičnih djela i to:

–   jedno silovanje;

–  tri razbojništva;

– 10 nasilja u porodici;

–   18 oštećenja tuđe stvari;

–     četiri izazivanja opšte opasnosti;

–     dva ugrožavanja sigurnosti;

–     dva posjedovanja opojnih droga;

–   60 teških krađa;

–   22 krađe;

–   jedno prevara;

–   46 ostalih krivičnih djela;

149 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške a 18 lica lakše tjelesne povrede.

261 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 11 lica zadobilo teške a 66 lica lakše tjelasne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.

53 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

47 krivičnih djela i to:

–   jedno razbojništvo;

–   četiri nasilja u obitelji;

–   tri oštečenja tuđe stvari;

–   19 teških krađa;

–   šest krađa;

–   14 ostalih krivičnih djela;

36 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne ozljede,

90 saobraćajnih nezgoda u kojima je pet osoba zadobilo teške, a 24 osobe lakše tjelesne ozljede,

19 osoba je lišeno slobode, a 14 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

45 krivičnih djela i to:

–  jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

–  četiri oštećenja tuđe stvari;

– 10 teških krađa;

–  šest krađa;

–  jedno prevara;

–  18 ostalih krivičnih djela;

35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede;

108 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobilo teške a 19 lica lakše tjelasne povrede;

22 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

42 krivična djela i to:

–   jedno razbojništvo;

–   11 teških krađa;

–   pet krađa;

–   tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

–   dva izazivanja opće opasnosti;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 18 ostalih krivičnih djela;

45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

99 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, šest lica zadobilo teške, a 29 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

17 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.07.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

55 krivičnih djela i to:

–   dva razbojništva;

–   pet nasilja u porodici;

–   četiri oštećenja tuđe stvari;

–   17 teških krađa;

– devet krađa;

– 18 ostalih krivičnih djela;

43 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, sedam lica zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

22 lica su lišena slobode, a 13 lica je zadržano.