Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su 42 krivična djela i to:

1 razbojništvo,

1 razbojnička krađa,

3 oštećenje tuđe stvari,

2 izazivanje opšte opasnosti,

19 teških krađa,

5 krađa,

11 ostalih krivičnih djela

26 narušavanja javnog reda i mira

70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške a 12 lica lakše tjelasne povrede

10 lica je lišeno slobode, a osam lica je zadržano

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su 52 krivična djela i to:

 2 razbojništva,

24 teške krađe,

9 krađa,

1 nasilje u porodici,

2 oštećenja tuđe stvari,

14 ostalih krivičnih djela.

17 narušavanja javnog reda i mira.

106 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelasne povrede.

18 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25-28.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su 133 krivična djela i to:

4 razbojništva,

9 nasilja u porodici,

3 izazivanja opće opasnosti,

3 ugrožavanja sigurnosti,

8 oštećenja tuđe stvari,

57 teških krađa,

15 krađa,

34 ostala krivična djela.

80 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

250 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno smrtno stradalo, šest lica zadobilo teške, a 78 lica lakše tjelesne povrede, dok za 8 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

39 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su 34 krivična djela i to:

1 razbojništvo,

4 nasilja u porodici,

2 oštećenja tuđe stvari,

1 posjedovanje opojnih droga,

1 ugrožavanje sigurnosti,

15 teških krađa,

4 krađe,

6 ostalih krivičnih djela.

22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

72 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške a 27 lica lakše tjelasne povrede.

19 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Provedena akcija kodnog naziva “RANČ”

28.9.2015. godine

Pripadnici Federalne uprave policije,  na osnovu Zahtjeva Kantonalnog Tužilaštva TK-a, izvršili su određene predistražne radnje kojom prilikom su prikupljeni materijalni dokazi iz kojih proizilaze osnovi sumnje da je J.L. počinio Krivično djelo iz člana 340 Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja iz člana 383. stav. 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BIH, a lica E.A., S. Č, M. Š. i A. P. Krivičnog djela iz člana 340. Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja iz člana 383 stav 3. u vezi sa stavom 1. a u vezi sa čl. 33 KZ FBiH.
Na osnovu Naredbi Kantonalnog suda Tuzla, danas je na više lokacija u Federaciji BiH i to na teritoriji Posavskog, Tuzlanskog i Zapadnohercegovačkog kantona, izvršeno pretresanje stambenih objekata i poslovnih prostora, nakon kojih su gore navedena lica lišena slobode, te će, nakon kriminalističke obrade u prostorijama FUP-e TU Tuzla biti zadržana do predaje Kantonalnom tužilaštvu Tuzla.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

46 krivičnih djela i to:

–  tri razbojništva;

– dvije prevare;

–   tri posjedovanja opojne droge;

–   tri ugrožavanja sigurnosti;

–   tri oštećenja tuđe stvari;

–   12 teških krađa;

–   pet krađa;

–   15 ostalih krivičnih djela;

47 narušavanja javnog reda i mira u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede;

92 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

19 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

48 kaznenih djela i to:

–   jedno razbojništvo;

–   četiri oštećenja tuđe stvari;

–   dva izazivanja opće opasnosti:

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedno posjedovanje opojnih droga;

–   16 teških krađa;

–   11 krađa;

–   12 ostalih kaznenih djela;

27 narušavanja javnog reda i mira.

85 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 19 osoba lakše tjelesne ozljede dok za dvije osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.

30 osoba je lišeno slobode, 18 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 19-21.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

a) 117 krivičnih djela i to:
– osam razbojništva;
– četiri izazivanja opće opasnosti;
– sedam nasilja u porodici;
– pet oštečenja tuđe stvari;
– jedno posjedovanje opojne droge;
– dva ugrožavanja sigurnosti;
– 33 teških krađa;
– 11 krađa;
– 46 ostalih krivičnih djela;

b) 119 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a četiri lica neutvrđen stepen povreda.

c) 286 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, sedam lica zadobilo teške, a 67 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

d) 55 lica je lišeno slobode, a 33 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.09.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

36 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništva;

– pet nasilja u porodici;

–   jedno izazivanje opće opasnosti;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   pet teških krađa;

–   tri krađe;

–   18 ostalih krivičnih djela;

30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

87 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica su zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.

34 lica su lišena slobode, a 23 lica su zadržana.

Reagiranje na navode objavljene u Večernjem listu BiH

17.09.2015.

Povodom objava u „Večernjem listu BiH“ i pojedinim portalima u vezi sa inicijativom Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Federalne uprave policije za potpisivanje Sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih organa u Federaciji BiH u uvjetima rješavanja kriznih stanja na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju objektivnog informiranja, želimo obavijestiti javnost da je cilj ovog Sporazuma uređenje pitanja koja se odnose na međusobno pružanje pomoći i zajedničko djelovanje policijskih organa u FBiH u kriznim situacijama. Sporazum definira koje su to krizne situacije kada policijski organi mogu tražiti pomoć drugih organa u FBiH i ostala pitanja relevantna za zajedničko operativno djelovanje policijskih organa u FBiH.

Sporazum je utemeljen na odredbama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH i na bilo koji način ne tretira, niti dovodi u pitanje utvrđene nadležnosti policijskih organa u FBiH. Ovaj Sporazum definira način traženja pomoći u situacijama koje prevazilaze mogućnosti organa na čijem području je krizna situacija. Pomoć policijski organi mogu tražiti od svih organa na području FBiH i Sporazum ne propisuje da takvu pomoć pruža isključivo Federalna uprava policije FMUP-a. U Sporazumu se uopće ne pominje Specijalna policijska jedinica niti se utvrđuje njen angažman, već obim i vrstu potrebne pomoći od drugog policijskog organa definira organ koji traži pomoć. Također, Zakonom u unutarnjim poslovima FBiH propisan je način angažiranja Specijalne policijske jedinice FUP-a, koja može biti angažirana radi pružanja pomoći kantonalnim/županijskim ministarstvima, ali isključivo na zahtjev tih organa.

Predmetni Sporazum ni na koji način ne predstavlja pokušaj centralizacije policije FBiH, niti oduzimanja nadležnosti kantona/županija, kako to predstavljaju pojedini mediji, i aktivnosti na usaglašavanju teksta Sporazuma i iznalaženju rješenja koje je prihvatljivo za sve strane potpisnice će biti nastavljene.

Napominjemo da je ovaj Sporazum samo jedan u nizu sporazuma između kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i uprava policije i Federalnog MUP-a i Federalne uprave policije kojima se reguliraju različita pitanja vezano za saradnju policijskih organa u FBiH, s ciljem unapređenja stanja sigurnosti i bolje koordinacije i saradnje. Slični sporazumi su potpisani između različitih policijskih organa i agencija u BiH.

Tražimo da „Večernji list BiH“, sukladno pravilima struke, objavi demant dezinformacije koje su objavili u izdanju od 11.09.2015. godine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE