Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.10.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

33 krivična djela i to:

–  jedno ubistvo;

–   jedno razbojništvo;

–   10 teških krađa;

– šest krađa;

–   četiri nasilja u porodici;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   deset ostalih krivičnih djela;

47 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

73 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.

13 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.10.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

53 krivična djela i to:

–  pet razbojništava;

–   jedno nasilje u porodici;

–   jedna prevara;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   18 teških krađa;

–   osam krađa;

–   15 ostalih krivičnih djela;

46 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

79 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

18 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.10.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:
a) 40 krivičnih djela i to:
– tri razbojništva;
– jedno izazivanje opće opasnosti;
– jedno ugrožavanje sigurnosti;
– 21 teških krađa;
– jedna krađa;
– 13 ostalih krivičnih djela;
b) 44 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
c) 75 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, jedno lice zadobilo teške, a dva lica lakše tjelesne povrede.
d) 17 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.