Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.04.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

47 krivičnih djela i to:

–     tri razbojništva;

–    13 teških krađa;

–     tri krađe;

–     dva nasilja u porodici;

–     dva oštećenja tuđe stvari;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     23 ostala krivična djela;

51 narušavanje javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede

70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za 11 lica nije utvrđen stepen povrede

15 lica je lišeno slobode, a 12  lica je zadržano

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.04.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 23 krivičnih djela i to:

–     dva razbojništva;

–     pet teških krađa;

–     dvije krađe;

–     jedno oštečenje tuđe stvari;

–     dva izazivanja opće opasnosti;

–     jedno posjedovanje opojne droge;

–     10 ostalih krivičnih djela;

  •  32 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede
  • 81 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 20 lica lakše tjelesne
  • 17  lica je lišeno slobode, a 12 lica zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.04.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih  poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području F BiH  registrovano  je:

36 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    11 teških krađa;

–    10 krađa;

–    sedam ostalih krivičnih djela;

37 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedna osoba zadobila teške, a dvije osobe lakše tjelesne ozljede.

83 prometne nezgoda u kojima je devet osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede dok za osam osoba nije utvrđen stepen tjelesnih ozljeda.

11 osoba je lišeno slobode, 11 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.04. 2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

36 krivičnih djela i to:

–     šest razbojništava;

–    18 teških krađa;

–     četiri krađe;

–     jedno nasilje u porodici;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     jedna lahka tjelesna povreda;

–     pet ostalih krivičnih djela.

 13 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

111 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 28 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za    jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

pet lica je lišeno slobode, a dva lice su zadržana.