Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.05.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   46 krivičnih djela i to:

-       dva razbojništva;

-       11 teških krađa;

-       šest krađa;

-       pet nasilja u porodici;

-       dva oštećenja tuđe stvari;

-       jedna prijevara;

-       jedna lahka tjelesna povreda;

-       18 ostalih krivičnih djela.

 •   39 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 •   14 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 27.05. do 30.05. 2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 112 krivičnih djela i to:

-    tri razbojništva;

-    šest nasilja u porodici;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    pet oštećenja tuđe stvari;

-    39 teških krađa;

-    15 krađa;

-    43 ostala krivična djela.

 • 116 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 242 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, devet lica zadobilo teške, a 53 lica lakše tjelesne povrede.
 • 47 lica je lišeno slobode, a 28 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.05.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

-       četiri razbojništva;

-       11 teških krađa;

-       šest krađa;

-       četiri nasilja u porodici;

-       jedno oštećenje tuđe stvari;

-       jedna lahka tjelesna povreda;

-       20 ostalih krivičnih djela.

 • 50 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 • 81 saobraćajna nezgoda, u kojima je tri lica smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.05.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    dva nasilja u porodici;

-    dva ugrožavanja sigurnosti;

-    jedno silovanje;

-    jedna prevara;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    13 teških krađa;

-    sedam krađa;

-    17 ostalih krivičnih djela.

 • 46 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 20 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 12 lica je lišeno slobode, a pet lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.05.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

 • 49 kaznenih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    jedno nasilje u obitelji;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    jedna prijevara;

-    jedno posjedovanje opojnih droga;

-    20 teških krađa;

-    sedam krađa;

-    14 ostalih kaznenih djela.

 • 32 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
 • 81 prometna nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teške, a 11 osoba lakše tjelesne ozljede dok za dvije osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.
 • 10 osoba je lišeno slobode, 11 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24. 05. 2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42  krivična djela i to:

-      tri razbojništva;

-      16 teških krađa;

-      osam krađa;

-      četiri nasilja u porodici;

-      tri oštećenja tuđe stvari;

-      jedno izazivanje opće opasnosti;

-      jedno ugrožavanje sigurnosti;

-      šest ostalih krivičnih djela.

 • 35 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 81 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, 18 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 •  devet  lica je lišeno slobode, a  pet lica je zadržano.