Bilten dnevnih događaja za dan 29./30.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

28 kaznenih djela i to:¸

–    jedno ubojstvo u pokušaju;

–    dva nasilja u obitelji;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    četiri teške krađe;

–    osam krađa;

–    10 ostalih kaznenih djela;

40 narušavanja javnog reda i mira.

70 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, dvije osobe su zadobile teške a 17 osoba lakše tjelesne ozljede, dok za četiri osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.

14 osoba je lišeno slobode,10 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–       dva razbojništva;

–       12 teških krađa;

–       pet krađa;

–       četiri nasilja u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       13 ostalih krivičnih djela.

 • 36 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lahke tjelesne povrede, dok  za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lahke tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.06.2016. godin

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 43 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

 –   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    13 teških krađa;

–    četiri krađe;

–    18 ostalih krivičnih djela.

 • 36 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 96 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 24.06. do 27.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 95 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    sedam nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

 –   dva posjedovanja opojne droge;

–    32 teških krađa;

–    15 krađa;

–    32 ostala krivična djela.

 • 116 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 194 saobraćajne nezgode, u kojima je 11 lica zadobilo teške, a 41 lice lakše tjelesne povrede, dok za 12 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 42 lica su lišena slobode, a 29 lica  je zadržano.

POZIV na press konferenciju 30.06.2016. godine

24.06.2016. godine

Poštovani predstavnici medija,

pozivamo Vas da u četvrtak, dana 30.06.2016. godine sa početkom u 11,00 sati prisustvujete svečano-radnoj press konferenciji koja će se održati povodom obilježavanja 1. jula – “Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

Na press konferenciji će vam se obratiti ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije, Dragan Lukač, koji će govoriti o stanju sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, dostignutom nivou organizacije i rada u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije.

Press konferencija će biti održana u svečanoj sali Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ul.Tina Ujevića 1., Sarajevo.

Molimo da potvrdite dolazak najkasnije do 27.06.2016. godine putem E-maila glasnogovornik@fup.gov.ba ili na tel. broj 061/198-981.

S’ poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 23./24.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

 –   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    osam teških krađa;

–    četiri krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela.

 • 31 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

 • 40 kaznenih djela i to:¸

–    jedno razbojstvo;

–    jedna razbojnička krađa;

–    dva nasilja u obitelji;

–    19 teških krađa;

–    pet krađa;

–    12 ostalih kaznenih djela.

 • 44 narušavanja javnog reda i mira u kojima je šest osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.
 • 61 prometna nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške, a osam osoba lakše tjelesne ozljede dok za dvije osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.
 • 17 osoba je lišeno slobode, 14 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 50 krivičnih djela i to:

–       tri razbojništva;

–       10 teških krađa;

–       devet krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       dva izazivanja opće opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedna prijevara;

–       18 ostalih krivičnih djela.

 • 45 narušavanja javnog reda i mira u kojima je šest  lica zadobilo lakše tjelesne  povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 91 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a šest lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 17.06. do 20.06.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 97 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    jedna razbojnička krađa;

–    osam razbojništava;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedna prevara;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    osam oštećenja tuđe stvari;

 –   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    35 teških krađa;

–    pet krađa;

–    32 ostala krivična djela.

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 222 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri lica smrtno stradala, devet lica zadobilo teške, a 52 lica lakše tjelesne povrede, dok za 12 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.