Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.08.2016. godin

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

 • 35 kaznenih djela i to:

–    dva nasilja u obitelji;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    17 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    10 ostalih kaznenih djela.

 • 35 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
 • 82 prometne nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, tri osobe zadobile su teške dok su 22 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
 • 12 osoba je lišeno slobode, devet osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.08.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedna ptrvara;

–    šest teških krađa;

–    sedam krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela.

 • 27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 26.08. do 29.08.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 1. 105 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      pet nasilja u porodici;

–      jedna lakša tjelesna povreda;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      26 teških krađa;

–      13 krađa;

–       jedna teška tjelesna povreda;

–       51 ostalo krivično djelo.

 1. 119 narušavanja javnog reda i mira u kojima je devet lica zadobilo lakše  tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 2. 230 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, osam lica zadobila teške, a   43 lica lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 3.  50 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

26.08.2016. – Pronađena plantaža opojne droge „Cannabis Sativa L“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 26.08.2016. godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona na području mjesta Ripač, općina Bihać pronašli plantažu „Cannabis Sativa L“.

U sklopu navedenih aktivnosti izvršena je uviđajna radnja kojm prilikom je pronađeno 19 stabljika biljne vrste „Canabais Sativa L“ prosječne visine cca. 2,5 m, koja je u skladu sa procedurama uklonjena sa navadene lokacije, te će se sa istom postupati u skaldu smjernicama postupajućeg tužilaštva.

Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju rad na provođenju istrage u cilju dokumentovanja krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH i izvršilaca.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

26.08.2016. – U operativnoj akciji “Bosna” lišeno slobode pet osobe zbog krivičnog djela “Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“, a u vezi sa krivičnim djelima „Primanje dara i drugih oblika koristi“ i „Primanje nagrade i drugih oblika koristi za trgovinu uticajem“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 26.08.2016. godine postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Naredbama nadledležnih sudova su  realizovali operatvnu akciju kodnog naziva „Bosna“ na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona.

U sklopu navedene akcije izvršeni su pretresi na sedam lokacija na području naprijed navedenih kantona, te je lišeno slobode pet osoba koje se sumnjiče za krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“ iz člana 340., a u vezi sa krivičnim djelima „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. i „Primanje nagrade i drugih oblika koristi za trgovinu uticajem“ iz člana 382. KZ F BiH.

Naime, osobe se sumnjiče da su organizovali grupu, te koristeći svoj uticaj zapošljavali osobe u javna preduzeća, zdravstvene i visokoškolske ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za što su dobijali novac, darove i druge oblike koristi.

U pretresima je pronađena veća količina novca u raznim apoenima, dokumentacija, zabilješke, diplome, indeksi, računari, računarska oprema, telefonski aparati i SIM karice, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa naprijed navedenim krivičnim djelima.

Osobe lišene slobode su u službenim prostorijama Federalne uprave policije kriminalistički obrađena, te su predata u zakonskom roku na dalje nadležno postupanje Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu.

Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju aktivnosti na provođenju istrage u cilju dokumentovanja predmetnih krivičnih djela i izvršilaca.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.08.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirana su:

 • 34 kaznena djela i to:

–    dva razbojništva;

–    tri nasilja u obitelji;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    15 teških krađa;

–    tri krađe;

–    10 ostalih kaznenih djela.

 • 46 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
 • 80 prometnih nezgoda u kojima je šest osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede, dok za jednu osobu nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.
 • 23 osobe su lišene slobode, 17 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.08.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno nasilje u porodici;

–    pet oštećenja tuđe stvari;

–    osam teških krađa;

–    šest krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela.

 • 52 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 80 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 21 lice lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

                                                               

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.08.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   48 krivičnih djela i to:

–       16 teških krađa;

–       šest krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       četiri oštećenja tuđe stvari;

–       dva izazivanja opšte opasnosti;

–       17 ostalih krivičnih djela.

 •   33 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 •   91 saobraćajna nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 •   19 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka municije

24.08.2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka municije, broj: 09-20/1-14-2-1279 od  17.08. 2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBiH” broj:81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama za 2016.godinu, direktor Federalne uprave policije donosi: Odluka

 

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.08.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       16 teških krađa;

–       četiri krađe;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno posjedovanje opojne droge;

–       14 ostalih krivičnih djela.

 • 33 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 • 91 saobraćajna nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.