Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.09.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:
48 krivičnih djela i to:
– dva razbojništva;
– 13 teških krađa;
– sedam krađa;
– pet nasilja u porodici;
– dva oštećenja tuđe stvari;
– jedno izazivanje opće opasnosti;
– 18 ostalih krivičnih djela;

32 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
77 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

11 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira

29.09.2016. godine

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira, broj: 09-20/1-14-2-1564 od 27.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama za 2016. godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.09.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:
29 kaznenih djela i to:
– jedno ubojstvo;
– dva razbojništva;
– jedna razbojnička krađa;
– jedno nasilje u obitelji;
– jedno oštećenje tuđe stvari;
– jedno izazivanje opće opasnosti;
– tri ugrožavanja sigurnosti;
– tri posjedovanja opojnih droga;
– sedam teških krađa;
– jedna krađa;
– osam ostalih kaznenih djela;
37narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede.
82 prometne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 15 osoba lakše tjelesne ozljede, dok za četiri osobe nije utvrđen stupanj tjelesnih ozljeda.
15 osoba je lišeno slobode, 13 osoba je zadržano.

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

28.09.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 u otvorenom postupku javne nabavke novih putničkih automobila srednje klase, niže srednje klase i kombi vozila broj: 09-20/1-14-2-1380 od 23.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “KM TRADE” d.o.o. Visoko

28.09.2016. godine

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču “KM TRADE” d.o.o. Visoko broj: 09-20/1-14-2-1095 od 23.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i članu 8. Pravilnika o postupku dodjele ugovora iz oblasti odbrane i sigurnosti BiH, te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.09.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:
29 krivičnih djela i to:
– jedno razbojništvo;
– devet teških krađa;
– pet krađa;
– jedno nasilje u porodici;
– dva oštećenja tuđe stvari;
– dva ugrožavanja sigurnosti;
– dva nanošenja lahkih tjelesnih povreda;
– sedam ostalih krivičnih djela;
30 narušavanja javnog reda i mira.
87 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a
22 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Lista kandidata prijavljenih na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u FUP-u

27.09.2016. godine

Lista kandidata koji su se prijavili na javni konkurs za popunu  upražnjenih radnih mjesta u činu “policajac” u Federalnoj upravi policije, za potrebe Specijalne policijske jedinice,  po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Lista prijava kandidata

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.09.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:
45 krivičnih djela i to:
– tri razbojništva;
– jedno ugrožavanje sigurnosti;
– dva izazivanja opće opasnosti;
– jedno nasilje u porodici;
– jedno oštečenje tuđe stvari;
– osam teških krađa;
– pet krađa;
– 24 ostala krivična djela;
14 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
67 prometnih nezgoda u kojima je 11 osoba zadobila teške, a 13 osoba lakše tjelesne ozljede.
15 osoba je lišeno slobode, 9 osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 23. do 26.09.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

93 krivična djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    četiri razbojništva;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedna prevara;

–    tri nasilja u porodici;

–    sedam oštećenja tuđe stvari;

–    dva posjedovanja opojne droge;

–    23 teške krađe;

–    devet krađa;

–    40 ostalih krivičnih djela;

90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

231 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 10 lica zadobilo teške, a 40 lakše tjelesne povrede, dok za 13 lica nije utvrđen stepen povreda.

46 lica je lišeno slobode, a 36 lice je zadržano.