Bilten dnevnih događaja za period od 28.10. do 31.10. 2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

116 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo u pokušaju;

–      šest razbojništava;

–      pet nasilja u porodici;

–      šest oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanja opće opasnosti;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      33 teških krađa;

–      16 krađa;

–      dvije prevare;

–      43 ostalih krivičnih djela;

  117 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je  16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

  229 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, osam  lica zadobilo teške, a 43 lica lakše tjelesne povrede.

44 lica su lišena slobode, a  33 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.10.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

59 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       13 teških krađa;

–       deset krađa;

–       pet nasilja u porodici;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedna prijevara;

–       28 ostalih krivičnih djela;

39 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.

 54 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobilo teške tjelesne povrede, a pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povrede.

32 lica je lišeno slobode, a 23 lica je zadržano.

 

26.10.2016. – Potpisan Memorandum o razumijevanju za nabavku informaciono tehničke opreme za uspostavljanje novog sistema u FUP-u

Dana 26.10.2016. godine direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač i Britanski ambasador Edward Ferguson potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju za nabavku informaciono tehničke opreme za uspostavljanje novog sistema koji će omogući tiblagovremenu razmjenu informacija kriminalističko-obavještajnih podataka za potrebe Federalne uprave policije. Opremu dodjeljuje Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u sklopu projekta “Jačanje kriminalističko-obavještajnih sistema u državnim i entitetskim agencijama za provedbu zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma”.

Pravovremena razmjena informacija između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini je od ključnog značaja za rad na sprječavanju organizovanog kriminala i terorizma na teritoriji Bosne i Hercegovine i regiona, što je regulisano Operativnim sporazumom koji je Bosna i Hercegovina nedavno potpisala sa EUROPOL-om.

1

2

3

26.10.2016. – Potpisan Memorandum o razumijevanju za nabavku informaciono tehničke opreme za uspostavljanje novog sistema u FUP-u

Dana 26.10.2016. godine direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač i Britanski ambasador Edward Ferguson potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju za nabavku informaciono tehničke opreme za uspostavljanje novog sistema koji će omogući tiblagovremenu razmjenu informacija kriminalističko-obavještajnih podataka za potrebe Federalne uprave policije. Opremu dodjeljuje Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u sklopu projekta “Jačanje kriminalističko-obavještajnih sistema u državnim i entitetskim agencijama za provedbu zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma”.

Pravovremena razmjena informacija između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini je od ključnog značaja za rad na sprječavanju organizovanog kriminala i terorizma na teritoriji Bosne i Hercegovine i regiona, što je regulisano Operativnim sporazumom koji je Bosna i Hercegovina nedavno potpisala sa EUROPOL-om.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.10.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

 

37 krivičnih djela i to:

–    pet razbojništava;

–    12 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    13 ostala KD;

20 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

85 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.

18 lica je lišeno slobode,  14  lica je zadržano.

Odluke o dodjeli ugovora za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

26.10.2016. godine

Odluke o dodjeli ugovora za LOT 1 –  nabavka kancelarijskog namještaja ponudžaču “R&S” d.o.o. Vogošća, LOT 2 – nabavka sigurnosnih kasa ponudžaču “INTER COM” d.o.o. Zenica i LOT 3 – nabavka sigurnosne opreme – uređaja “SHOT” d.o.o. Zenica, donesene na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) , te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora podudacu R&S, Odluka o dodjeli ugovora ponudacu INTER COM i Odluk ao dodjeli ugovora ponudzacu SHOT

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.10.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

55 krivičnih djela i to:
– tri razbojništva;
– 15 teških krađa;
– devet krađa;
– tri nasilja u porodici;
– jedno oštećenje tuđe stvari;
– dva nanošenja lakših tjelesnih povreda;
– 22 ostala KD;
26 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
70 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
24 lica je lišeno slobode, 13 lica je zadržano.