Federalna uprava policije preuzela presjedavanje SEPCA-om

30.11.2016.

Federalna uprava policije je dana 24.11.2016. godine u Sofiji, Bugarska zvanično preuzela od Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, predsjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA). U skladu sa Statutom Asocijacije SEPCA i principom rotacije, biti će  imenovan novi Izvršni odbor na period od jedne  godine.

 161124_SEPCA_Konf_6

161124_SEPCA_Konf_8

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija, a  Moldavija u procesu primitka u Asocijaciju, dok je Hrvatska je iskazala spremnost ponovnog priključivanja istoj.

Tokom sastanka u Bugarskoj dogovorene su smjernice za buduće djelovanje Asocijacije, realizaciju zajedničkih projekata i planova za naredni period. Kako SEPCA želi da jača svoj položaj strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi nastavljaju se aktivnosti koje se odnose na efikasniju borbu protiv terorizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog kriminala, korupcije, zloupotreba droga, finansijske istrage, kompjuterski criminal i druge sigurnosne izazove.

Na sastanku je istaknut značaj međupolicijske saradnje u borbi protiv terorizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog i drugih oblika kriminala, sa intencijom stalnog jačanja i unapređenja odnosa, a pokazatelji uspješne koordinacije i zajedničkog rada.

Prve aktivnosti Federalne uprave policije nakon preuzimanja Asocijacije, planirane su za mjesec decembar 2016. godine kada će se u Sarajevu održati trening vezano za prikupljanje i obradu podataka za MIS “Menagmente information saistem” a koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.11.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 42 krivična djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    tri razbojništva;

–    devet teških krađa;

–    četiri krađe;

–    tri nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    17 ostalih krivičnih djela.

 • 20 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 74 saobraćajne nezgode, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.11.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    11 teških krađa;

–    tri krađe;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    17 ostalih krivičnih djela.

 • 15 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobilo teške, a pet lica lakše tjelesne povrede.
 • pet lica je lišeno slobode, a četiri lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za period od 24. do 28.11.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 150 krivičnih djela i to:

–    devet razbojništava;

–    10 nasilja u porodici;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    dva posjedovanja opojne droge;

–    šest oštećenja tuđe stvari;

–    43 teške krađa;

–    15 krađa;

–    61 ostalo krivično djelo.

 • 94 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 286 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, 11 lica zadobilo teške a 61 lice lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 59 lica je lišeno slobode, a 45 lica je zadržano.

24.11.2016. – Održana svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije

24.11.2016.

U Sarajevu je danas, 24.11.2016. godine održana svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije na kojoj je upriličena prigodna svečanost povodom 25.11. “Dana državnosti BiH”, a na kojoj su Odlukom direktora Federalne uprave policije, Dragana Lukača, nakon provedenog Internog oglasa o popuni upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi policije, u viši policijski čin promovirano 28 policijskih službenika.

U čin glavni inspektora unaprijeđena su tri policijska službenika, u čin samostalnog inspektora dva policijska službenika, u čin višeg inspektora pet policijskih služebnika, u čin inspektora pet policijskih služebnika, u čin mlađi inspektora devet policijski službenik, u čin stariji narednik dva policijska službenika i u čin narednik dva policijska službenika.

           OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Unaprijeđeni službenici su:

Čin glavni inspektor:

 1. Zijad Hodžić
 2. Bešlija Ibro
 3. Munjić Vahidin

Čin samostalni inspektor:

 1. Mustafić Mesud
 2. Šehović Nermin

Čin viši inspektor:

 1. Milić Ivica
 2. Gavran Jadranka,
 3. Muhibić Adis
 4. Sunulahpašić Almir
 5. Mršo Admir

Čin inspektor:

 1. Robert Cvrtak
 2. Dumanjić Latifa
 3. Sakić Marin
 4. Kljajić Mladen
 5. Peša Nenad

Čin mlađi inspektor:

 1. Bijeković Dražen
 2. Imamović Jelena
 3. Močević Danijela
 4. Podgorica Semir
 5. Atović Rusmir
 6. Smajić Suad
 7. Čavčić Saudin
 8. Omerović Amer
 9. Lepir Almedin

Čin stariji narednik:

 1. Radović Svjetlana
 2. Maguda Amir

Čin narednik:

 1. Kelić Goran
 2. Balić Zufer

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

24.11.2016. – Održana svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije

24.11.2016.

U Sarajevu je danas, 24.11.2016. godine održana svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije na kojoj je upriličena prigodna svečanost povodom 25.11. “Dana državnosti BiH”, a na kojoj su Odlukom direktora Federalne uprave policije, Dragana Lukača, nakon provedenog Internog oglasa o popuni upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi policije, u viši policijski čin promovirano 28 policijskih službenika.

U čin glavni inspektora unaprijeđena su tri policijska službenika, u čin samostalnog inspektora dva policijska službenika, u čin višeg inspektora pet policijskih služebnika, u čin inspektora pet policijskih služebnika, u čin mlađi inspektora devet policijski službenik, u čin stariji narednik dva policijska službenika i u čin narednik dva policijska službenika.

                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Unaprijeđeni službenici su:

Čin glavni inspektor:

 1. Zijad Hodžić
 2. Bešlija Ibro
 3. Munjić Vahidin

Čin samostalni inspektor:

 1. Mustafić Mesud
 2. Šehović Nermin

Čin viši inspektor:

 1. Milić Ivica
 2. Gavran Jadranka
 3. Muhibić Adis
 4. Sunulahpašić Almir
 5. Mršo Admir

Čin inspektor:

 1. Robert Cvrtak
 2. Dumanjić Latifa
 3. Sakić Marin
 4. Kljajić Mladen
 5. Peša Nenad

Čin mlađi inspektor:

 1. Bijeković Dražen
 2. Imamović Jelena
 3. Močević Danijela
 4. Podgorica Semir
 5. Atović Rusmir
 6. Smajić Suad
 7. Čavčić Saudin
 8. Omerović Amer
 9. Lepir Almedin

Čin stariji narednik:

 1. Radović Svjetlana
 2. Maguda Amir

Čin narednik:

 1. Kelić Goran
 2. Balić Zufer

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Izmjena plana javnih nabavki broj 20/1-14-2-1933 od 29.09.2016. godine

Izmjena  plana javnih nabavki broj: 20/1-14-2-1933 od 29.09.2016. godine, izvršena iz razloga što je Planom javnih nabavki broj: 20/1-14-2- 397 od 23.02.2016. godine,  na poziciji „Stalna sredstva” pod, tačkom 9. planirana nabavka tehničke opreme za provođenje posebnih istražni radnji u iznosu od 1.000.000,00 KM sa PDV-om, a izabrani ponuđač je dostavio ponudu u iznosu od 1.072.000,00 KM sa PDV-om.

Istovremeno, za nabavku informacionog sistema za borbu protiv terorizma bila su planirana sredstva na poziciji „Stalna sredstva” pod tačkom 8. u iznosu od 160.000,00 KM, a obzirom da je navedena oprema donirana Federalnoj upravi policije od strane britanske ambasade, pristupilo se izmjeni plana radi preraspodjele sredstava za druge namjene, kako je navedeno u potpisanim i odobrenim Izmjenama plana javnih nabavki za 2016. godinu. Izmjena plana javnih nabavki

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.11.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

 1. 39 kaznenih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    dva nasilja u obitelji;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    pet teških krađa;

–    četiri krađe;

–    20 ostalih kaznenih djela.

 1. 35 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
 2. 71 prometna nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 18 osoba lakše tjelesne ozljede.
 3. 16 osoba je lišeno slobode, sedam osoba je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.11.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 1. 43 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    18 teških krađa;

–    tri krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 1. 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 2. 75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 3. 27 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.11.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tijekom navedenog perioda na području Federacije BiH registrirano je:

 1. 50 kaznenih djela i to:

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    pet ugrožavanja sigurnosti;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    19 teških krađa;

–    pet krađa;

–    14 ostalih kaznenih djela.

 1. 26 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
 2. 81 prometna nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 15 osoba lakše tjelesne ozljede.
 3. 26 osoba je lišeno slobode, 22 osobe su zadržane.